Tôn vinh Ba Ngôi – PDF, MP3, Lyrics – lời bài hát

Tôn vinh Ba Ngôi là 1 trong những ca khúc bày tỏ lòng tôn vinh Ba Ngôi Thiên Chúa, ca khúc được thể hiện bởi ca đoàn Sao Mai, được sáng tác bởi Charles Gounod lời Việt Nam Hoa. Nghethanhca.com xin gửi đến các bạn ca khúc Tôn Vinh Ba Ngôi PDF sheet nhạc, cùng file MP3, Lyrics – lời bài hát.

Nội dung có thể bạn quan tâm: Ghép hoa ngũ sắc

Menu điều hướng nội dung

Nghe bài hát Tôn Vinh Ba Ngôi và Tải MP3

Các bạn đang nghe ca khúc Tôn Vinh Ba Ngôi | Tải MP3

Nội dung có thể bạn quan tâm: Giâm cành hoa sứ

Lyrics – Lời bài hát Tôn vinh Ba Ngôi

S – A – T

Tôn vinh danh Chúa Cha đã tác sinh nên trời đất muôn loài. Hằng cầm quyền thống trị trong dĩ vãng qua hiện tại tới tương lai. Tôn vinh danh Chúa Con trong uy năng đồng vị với Cha Ngài. Thừa lệnh Ngài xuống trần hy sinh chính thân mình để cứu ai ai. Trên ngọn núi cao, Ngài chịu treo trên thập giá khổ hình chết chôn trong mồ được ba ngày. Ngài phục sinh diết thần chết trong cuộc chiến vinh. Ngự trên cõi trời, nhưng mỗi ngày Ngài ban thân nuôi thế trần. Phúc nước trời Ngài ban cho ai vững tin nơi Ngài. Quyết tuân luật giới nhân ái công bằng. Ca ngợi Ngôi Ba Thánh Thần, ngọn lửa thiêng xưa đỗ trên tông đồ. Tác sinh trần gian muôn loài, nguồn bảy ơn tắng sức ai thờ ơ, sửa sai những gì thiếu công minh, sáng soi chốn aam u hoặc thiếu đức tin. Ca ngợi Ba Ngôi Thiên Chúa vinh hiển từ ngàn xưa, lúc này, muôn năm sau (2. này đến muôn sau).

Nội dung có thể bạn quan tâm: Ghép cành lên rễ để tạo cây hoa giấy ngũ sắc

B

Đã tác sinh trời đất muôn loài. Hằng cầm quyền thống trị trong dĩ vãng qua hiện taị tới tương lai. Thừa lệnh Ngài xuống trần hy sinh chính thân mình để cứu ai ai. Trên ngọn, Núi cao Ngài chịu treo trên thập giá khổ hình (khổ hình) Trong mồ. Ba ngày, Ngài phục sinh diết thần chết trong cuộc chiến vinh. Tuy ngự. Cõi trời, nhưng mỗi ngày Ngài ban thân nuôi thế trần. Phúc nước trời Ngài ban cho ai vững tin nơi Ngài. Quyết tuân luật giới nhân ái công bằng. Ca ngợi Ngôi Ba Thánh Thần, ngọn lửa thiêng xưa đỗ trên tông đồ. Tác sinh trần gian muôn loài, nguồn bảy ơn tăng sức ai thờ ơ (ai thờ ơ) sửa sai những gì thiếu công minh, sáng soi chốn âm u hoặc thiếu đức tin. Ca ngợi Ba Ngôi Thiên Chúa vinh hiển từ ngàn xưa lúc này muôn năm sau (2. này đến muôn sau).

Nội dung có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn nhân giống hoa sứ

Xem PDF sheet nhạc bài hát Tôn vinh Ba Ngôi

Tôn vinh Ba Ngôi PDF

Nội dung có thể bạn quan tâm: Những lưu ý khi trồng cây sứ

5/5 - (2 bình chọn Bình chọn)
CHIA SẺ BÀI VIẾT             

Bài viết liên quan cùng thể loại






Trả lời

Các nội dung khác cùng chủ đề