Thánh ca về Thánh Giuse

Thánh Giuse là mẫu gương lý tưởng cho các bậc gia trưởng, Ngài cũng là một vị Thánh lớn chúng ta hãy thông qua Playlist Thánh ca về Thánh Giuse để hướng tâm hồn mình về phía Thánh Giuse để cầu xin những ơn cần cho chúng ta. Nguyện xin Thánh cả Giuse cầu bầu cho bạn và cho tôi trước nhan Chúa Ngôi Hai cùng là Con một của Ngài.

NGHE NHẠC

Nội dung có thể bạn quan tâm: Ghép hoa ngũ sắc

 1. Hát mừng Thánh Giuse

Bài hát Hát mừng Thánh Giuse được thể hiện bởi Phi Nguyễn, được sáng tác bởi Linh Mục Bạch Vân, nằm trong Album Bạch Vân Vol.03 – Giuse – Maria Con Mến Yêu.

Nội dung có thể bạn quan tâm: Giâm cành hoa sứ

 1. Hãy đến cùng Giuse

Bài hát Hãy đến cùng Giuse được thể hiện bởi ca sĩ Mai Linh, được sáng tác bởi Linh mục Mi Trầm, ca khúc nằm trong Album Lm. Mi Trầm Vol.13 – Thánh Giuse.

 1. Bài hát Ca ngợi Thánh Giuse

Bài hát Ca ngợi Thánh Giuse được thể hiện bởi ca sĩ Vũ Phong Vũ, được sáng tác bởi Linh Mục Phong Trần, ca khúc nằm trong Album 10 Bài Hát Ca Ngợi Thánh Giuse.

Nội dung có thể bạn quan tâm: Ghép cành lên rễ để tạo cây hoa giấy ngũ sắc

 1. Ca tụng Thánh Giuse

Bài hát Ca tụng Thánh Giuse được thể hiện bởi ca sĩ Vũ Phong Vũ, được Sáng tác bởi Lm. Phong Trần.

 1. Trông cậy Thánh Giuse

Bài hát Trông cậy Thánh Giuse, được thể hiện bởi ca sĩ Tú Mỹ, được sáng tác bởi Linh Mục Vương Diệu.

 1. Hãy đến cùng Thánh Giuse

Bài hát Hãy đến cùng Thánh Giuse, được thể hiện bởi Linh mục Nguyễn Sang, Sáng tác bởi Phanxicô.

 1. Giuse – Người Cha công chính

Giuse – Người Cha công chính, được thể hiện bởi ca sĩ Vũ Phong Vũ, được Lm. Bạch Vân sáng tác.

Nội dung có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn nhân giống hoa sứ

 1. Khẩn cầu cùng Thánh Giuse

Khẩn cầu cùng Thánh Giuse là một trong các ca khúc được thể hiện bởi Vũ Phong Vũ, được Linh Mục Phong Trần sáng tác.

 1. Phó thác nơi Thánh Giuse

Phó thác nơi Thánh Giuse, được thể hiện bởi ca sĩ Vũ Phong Vũ, được sáng tác bởi Lm. Phong Trần.

 1. Thánh Giuse bảo trợ những khó khăn

Thánh Giuse bảo trợ những khó khăn được thể hiện bởi Vũ Phong Vũ, được sáng tác bởi Lm. Phong Trần.

 1. Giuse Đấng bảo trợ

Giuse Đấng bảo trợ được sáng tác bởi Sr. Clara Chu Linh .OP được Thanh Sử thể hiện.

 1. Lạy Cha Thánh Giuse

Lạy Cha Thánh Giuse được thể hiện bởi Vũ Phong Vũ được Lm. Bạch Vân sáng tác.

 1. Thánh Giuse gương lao động

Thánh Giuse gương lao động là ca khúc được sáng tác bởi Linh mục Phong Trần, và được thể hiện bởi ca sĩ Vũ Phong Vũ.

 1. Tôn vinh Thánh Giuse

Tôn vinh Thánh Giuse, được thể hiện bởi ca sĩ Việt Tuấn, được sáng tác bởi Lm. Viện phụ Yên Phương Trịnh Văn Đức.

 1. Cha Thánh Giuse

Cha Thánh Giuse, được thể hiện bởi Song Ca, được sáng tác Vinam.

 1. Xin Thánh Giuse cầu bầu

Xin Thánh Giuse cầu bầu, ca khúc được thể hiện bởi ca sĩ Vũ Phong Vũ, được sáng tác by Lm. Phong Trần.

 1. Kinh nguyện với Thánh Giuse

Kinh nguyện với Thánh Giuse, bài hát được thể hiện bởi Diệu Hiền, được Sáng tác bởi Lm. Cung Nguyên.

 1. Thánh Giuse quan thầy Giáo hội

Thánh Giuse quan thầy Giáo hội là bài hát được thể hiện bởi Nhật Tân, người sáng tác đang cập nhật…

 1. Thánh Giuse Quan Thầy

Bài hát Thánh Giuse Quan Thầy được thể hiện bởi ca sĩ Khắc Thiệu, được Sáng tác by Sr. Trinh Nguyên.

 1. Xin Thánh Giuse

Xin Thánh Giuse, bài hát được thể hiện bởi ca sĩ Vũ Phong Vũ, được sáng tác Lm. Phong Trần.

 1. Lạy Thánh Giuse 2

Lạy Thánh Giuse 2, ca khúc được thể hiện bởi Nhật Tân và nghệ sĩ sáng tác chúng tôi đang cập nhật…

 1. Lạy Thánh Giuse

Lạy Thánh Giuse, ca khúc được thể hiện bởi ca sĩ Vũ Phong Vũ, được sáng tác Lm. Phong Trần.

 1. Lạy Thánh Giuse

Lạy Thánh Giuse, ca khúc được thể hiện bởi Lm. Nguyễn Sang, được sáng tác bởi nghệ sĩ Đạo Minh.

 1. Thánh Giuse – Đấng công chính

Thánh Giuse – Đấng công chính, được thể hiện bởi Diệu Hiền, ca khúc được sáng tác bởi nghệ sĩ Trùng Dương.

 1. Ca mừng Thánh Giuse

Bài hát Ca mừng Thánh Giuse, ca khúc được thể hiện bởi Lm. Nguyễn Sang, được sáng tác Lm. Từ Duyên.

 1. Ca mừng Thánh Giuse

Bài hát Ca mừng Thánh Giuse, ca khúc được thể hiện bởi Thầy Gia Ân, được sáng tác Th. Hoàng Diệp.

 1. Lễ Dâng (Thánh gia)

Ca khúc Lễ Dâng được thể hiện bởi ca sĩ Vũ Phong Vũ, được sáng tác bởi Linh Mục Phong Trần.

5/5 - (2 bình chọn Bình chọn)
CHIA SẺ BÀI VIẾT             

Bài viết liên quan cùng thể loại
Trả lời

Các nội dung khác cùng chủ đề