Phêrô Con Là Đá – Pdf, mp3 và lời bài hát Phêrô Con Là Đá – Pdf, mp3 và lời bài hát Thánh Phêrô và Phaolô » Thẻ:,

Ca khúc Phêrô Con Là Đá được sáng tác bởi Linh mục Vũ Đình Trác, được thể hiện bởi Anh […]