Thẻ: Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

là một Linh mục Ngài được bổ nhiệm làm Đức Giám mục Giáo phận Hải Phòng vào tháng 3 năm 2022. Trước đó ngài từng là giám mục Chính tòa Ban Mê Thuột.