Lễ dâng mùa xuân – Ca đoàn Sao Mai Lễ dâng mùa xuân – Ca đoàn Sao Mai Thánh ca Xuân » Thẻ:,

Lễ dâng mùa xuân được sáng tác bởi Thế Thông, được thể hiện bởi Ca đoàn Sao Mai. Nghe nhạc […]

Noel đêm thần thánh – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Noel đêm thần thánh – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Noel đêm thần thánh, Sáng tác Thế Thông. Ca đoàn Sao Mai thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, mp3, […]

Mùa gặt dâng tiến – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Mùa gặt dâng tiến – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Mùa gặt dâng tiến được sáng tác bởi Thế Thông, Ca đoàn Sao Mai thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Ai ra đi – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Ai ra đi – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Ai ra đi được sáng tác bởi Thế Thông, Ca đoàn Sao Mai thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, […]

Xin thương xót Xin thương xót Cầu Hồn » Thẻ:,

Xin thương xót được sáng tác bởi Thế Thông, Ca đoàn Sao Mai thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, […]

Xin dâng kiếp sống Xin dâng kiếp sống Cầu Hồn » Thẻ:,

Xin dâng kiếp sống được sáng tác bởi Thế Thông, Tuyết Mai thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, mp3, […]

Từ vực sâu Từ vực sâu Cầu Hồn » Thẻ:,

Từ vực sâu được sáng tác bởi Thế Thông, Ca đoàn Sao Mai thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, […]

Hướng lên Quê Trời Hướng lên Quê Trời Cầu Hồn » Thẻ:,

Hướng lên Quê Trời được sáng tác bởi Thế Thông, Ca đoàn Sao Mai thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Kính dâng Ngài – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Kính dâng Ngài – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:, , ,

Bài hát Kính dâng Ngài được Thế Thông sáng tác nhạc dựa trên ý thơ của Từ Linh, được Lam […]

Hy lễ tình yêu – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Hy lễ tình yêu – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Hy lễ Tình yêu được sáng tác bởi Thế Thông, được Ca đoàn Sao Mai thể hiện. Nghethanhca.com […]

Hiến lễ Tình yêu – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Hiến lễ Tình yêu – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:, ,

Bài hát Hiến lễ Tình yêu được sáng tác bởi Thế Thông – Miên Ly, được Ca đoàn Sao Mai […]

Ca Mừng Các Thánh – Pdf, mp3 và lời bài hát Ca Mừng Các Thánh – Pdf, mp3 và lời bài hát Các Thánh » Thẻ:, ,

Ca khúc Ca Mừng Các Thánh được Thế Thông và Miên Ly sáng tác, được thể hiện bởi nhóm ca […]

Con thuyền Phêrô – Pdf, mp3 và lời bài hát Con thuyền Phêrô – Pdf, mp3 và lời bài hát Thánh Phêrô và Phaolô » Thẻ:, , ,

Ca khúc Con thuyền Phêrô được Thế Thông sáng tác nhạc và lời được sáng tác bởi Miên Ly, được […]

Cùng Hiệp Hành – PDF, MP3 và Lyrics – lời bài hát Cùng Hiệp Hành – PDF, MP3 và Lyrics – lời bài hát Hiệp Hành » Thẻ:,

Cùng Hiệp Hành nhạc và lời Binh Phạm và được Thế Thông hòa âm. Nghethanhca.com xin gửi đến các bạn […]

Thần Khí Chúa – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Thần Khí Chúa – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Chúa Thánh Thần » Thẻ:, ,

Bài hát Thần Khí Chúa được thể hiện bởi Lam Phương – Ca đoàn Sao Mai, được Thế Thông sáng […]

Muôn Hoa Dâng Mẹ – Cùng PDF nhạc và Lyrics – Lời bài hát Muôn Hoa Dâng Mẹ – Cùng PDF nhạc và Lyrics – Lời bài hát Dâng Hoa » Thẻ:,

Bài hát Muôn Hoa Dâng Mẹ được thể hiện bởi Ca đoàn Sao Mai, thuộc Album Tuyển tập nhạc Dâng Hoa, […]

Hoa Thông Hiệp – Nghe nhạc, Mp3, Pdf, Lyrics – lời bài hát Hoa Thông Hiệp – Nghe nhạc, Mp3, Pdf, Lyrics – lời bài hát Dâng Hoa » Thẻ:, ,

Bài hát Hoa Thông Hiệp được Thể hiện bởi Ca đoàn Sao Mai (Lĩnh xướng: Lam Phương – Phượng Hoàng), […]

Hoa Yêu Thương – Nghe nhạc, Mp3, Pdf, Lyrics – lời bài hát Hoa Yêu Thương – Nghe nhạc, Mp3, Pdf, Lyrics – lời bài hát Dâng Hoa » Thẻ:, ,

Hoa yêu thương, Thể hiện bởi Ca đoàn Sao Mai (Lĩnh xướng: Lam Phương – Phượng Hoàng), Sáng tác Thế […]

Hoa Tin – Nghe nhạc, Mp3, Pdf, Lyrics – lời bài hát Hoa Tin – Nghe nhạc, Mp3, Pdf, Lyrics – lời bài hát Dâng Hoa » Thẻ:, ,

Bài hát Hoa tin (Kính dâng về nhan Mẹ) được Thể hiện bởi Ca đoàn Sao Mai (Lĩnh xướng: Lam […]

Ngũ bái 1 – Nghe nhạc, Mp3, Pdf, Lyrics – lời bài hát Ngũ bái 1 – Nghe nhạc, Mp3, Pdf, Lyrics – lời bài hát Dâng Hoa » Thẻ:, ,

Bài hát Ngũ bái 1 Thể hiện bởi Ca đoàn Sao Mai (Lĩnh xướng: Lam Phương – Phượng Hoàng), thuộc […]

Tháng hoa đến rồi – Nghe nhạc, Mp3, Pdf, Lyrics – lời bài hát Tháng hoa đến rồi – Nghe nhạc, Mp3, Pdf, Lyrics – lời bài hát Dâng Hoa » Thẻ:,

Bài hát Tháng Hoa đến rồi đươc Thể hiện bởi Ca đoàn Sao Mai (Lĩnh xướng: Lam Phương – Phượng […]

Ngũ bái 3 – Nghe nhạc, Mp3, Pdf, Lyrics – lời bài hát Ngũ bái 3 – Nghe nhạc, Mp3, Pdf, Lyrics – lời bài hát Dâng Hoa » Thẻ:,

Bài hát Ngũ bái 3 được thể hiện bởi Ca đoàn Sao Mai, thuộc Album Tuyển tập nhạc Dâng Hoa, Sáng […]

Trầm hương dâng Mẹ – Nghe nhạc, Mp3, Pdf, Lyrics – lời bài hát Trầm hương dâng Mẹ – Nghe nhạc, Mp3, Pdf, Lyrics – lời bài hát Dâng Hoa » Thẻ:, ,

Bài hát Trầm hương dâng Mẹ được thể hiện bởi Ca đoàn Sao Mai, thuộc Album Tuyển tập nhạc Dâng […]