Xin dâng lên Cha – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Xin dâng lên Cha – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:, ,

Xin dâng lên Cha được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Quang Thọ và Thanh Tâm thể hiện. Nghe […]

Đáp ca Chúa nhật Truyền giáo Tv 116 – Báo Tin Mừng Đáp ca Chúa nhật Truyền giáo Tv 116 – Báo Tin Mừng Thánh Vịnh - Đáp Ca » Thẻ:, ,

Đáp ca Chúa nhật Truyền giáo Tv 116 – Báo Tin Mừng sáng tác bởi Linh mục nhạc sĩ Bùi Ninh, Ca sĩ Thanh Tâm và Quang Thọ thể hiện. Nghe, tải PDF, mp3, lyrics – lời đáp ca.

Các con hãy đi – PDF, mp3, lyrics – lời bài hát Các con hãy đi – PDF, mp3, lyrics – lời bài hát Ca Nguyện - Hiệp Lễ » Thẻ:, ,

Các con hãy đi sáng tác bởi Linh mục nhạc sĩ Bùi Ninh, Ca sĩ Thanh Tâm và Quang Thọ […]

Thiên Thần truyền tin – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Thiên Thần truyền tin – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Mân Côi » Thẻ:, ,

Thiên Thần Truyền Tin được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Thanh Tâm và Quang Thọ thể hiện. Nghe […]

Chuỗi Mân Côi – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Chuỗi Mân Côi – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Mân Côi » Thẻ:,

Chuỗi Mân Côi được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Thanh Tâm thể hiện. Nghe nhạc cùng nghethanhca.com. Tải […]

Hãy đến đây – Đáp ca Chúa nhật 27 Thường niên năm C Hãy đến đây – Đáp ca Chúa nhật 27 Thường niên năm C Thánh Vịnh - Đáp Ca » Thẻ:,

Đáp ca Chúa nhật 27 Thường niên năm C – Hãy đến đây – TV 94 – Lm Bùi Ninh, […]

Hãy ngợi khen Chúa – TV 145 Đáp ca Chúa Nhật 26 Thường Niên C Hãy ngợi khen Chúa – TV 145 Đáp ca Chúa Nhật 26 Thường Niên C Thánh Vịnh - Đáp Ca » Thẻ:, ,

Hãy ngợi khen Chúa được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Thanh Tâm và Việt Cường thể hiện. Nghe […]

Một người quản gia – Pdf, Mp3, Lyrics – Lời bài hát Một người quản gia – Pdf, Mp3, Lyrics – Lời bài hát Nhập Lễ » Thẻ:, ,

Một người quản gia được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Thanh Tâm và Quang Thọ thể hiện. Nghe […]

Hãy tới hòa lời – TV 112 Đáp ca Chúa Nhật 25 Thường Niên C – Lm. Bùi Ninh Hãy tới hòa lời – TV 112 Đáp ca Chúa Nhật 25 Thường Niên C – Lm. Bùi Ninh Thánh Vịnh - Đáp Ca » Thẻ:, ,

Hãy tới hòa lời TV 112 Đáp ca Chúa Nhật 25 Thường Niên C – Lm. Bùi Ninh, Thanh Tâm […]

Tâm tư con – Thánh Vịnh 12 – Đáp Ca Lễ sinh nhật Đức Maria Tâm tư con – Thánh Vịnh 12 – Đáp Ca Lễ sinh nhật Đức Maria Sinh Nhật Đức Mẹ » Thẻ:, ,

Tâm tư con – Thánh Vịnh 12 – Đáp Ca Lễ sinh nhật Đức Maria – Lm. Bùi Ninh sáng […]

Mẹ lên trời – Nào Tôn Nương 1 – Pdf, mp3, lyrics lời baì hát Mẹ lên trời – Nào Tôn Nương 1 – Pdf, mp3, lyrics lời baì hát Đức Mẹ Lên Trời » Thẻ:,

Bài hát Mẹ lên trời – Nào Tôn Nương 1 được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, được thể […]

Chúa Lên Quê Trời – File PDF Nhạc và Lyrics – Lời bài hát Chúa Lên Quê Trời – File PDF Nhạc và Lyrics – Lời bài hát Chúa Thăng Thiên » Thẻ:, ,

Chúa Lên Quê Trời, Linh Mục Bùi Ninh sáng tác, Thanh Tâm và Quang Thọ trình bày. Nghe nhạc, tải […]