Thánh ca về Thánh Giuse

Thánh Giuse là mẫu gương lý tưởng cho các bậc gia trưởng, Ngài cũng là một vị Thánh lớn chúng […]


Tuyển tập các bài Thánh ca về Thánh Giuse

Trong tâm tình tháng kính Thánh Giuse, khắp toàn địa cầu đều có những hành động đạo hạnh nhằm tỏ […]


Hãy đến cùng Thánh Giuse – PDF, Mp3, Lyrics – lời bài hát

Bài hát Hãy đến cùng Thánh Giuse được thể hiện bởi LM. Nguyễn Sang, được sáng tác bởi Phanxico, thuộc Album Thánh ca […]


Trông cậy Thánh Giuse – PDF, Mp3, Lyrics – lời bài hát

Bài hát Trông cậy Thánh Giuse, được thể hiện bởi ca sĩ Tú Mỹ, được sáng tác bởi Linh Mục […]


Ca tụng Thánh Giuse – PDF, Mp3, Lyrics – lời bài hát

Bài hát Ca tụng Thánh Giuse được thể hiện bởi ca sĩ Vũ Phong Vũ, được Sáng tác bởi Lm. […]


Ca ngợi Thánh Giuse – PDF, Mp3, Lyrics – lời bài hát

Bài hát Ca ngợi Thánh Giuse được thể hiện bởi ca sĩ Vũ Phong Vũ, được sáng tác bởi Linh […]


Hãy đến cùng Giuse – PDF, Mp3, Lyrics – lời bài hát

Bài hát Hãy đến cùng Giuse được thể hiện bởi ca sĩ Mai Linh, được sáng tác bởi Linh mục Mi Trầm, […]


Hát mừng Thánh Giuse – PDF, Mp3, Lyrics – lời bài hát

Bài hát Hát mừng Thánh Giuse được thể hiện bởi Phi Nguyễn, được sáng tác bởi Linh Mục Bạch Vân, […]