Bài ca chúc tụng Bài ca chúc tụng Nhập Lễ » Thẻ:, , ,

Bài ca chúc tụng – sáng tác: sr. Trầm Hương, thể hiện: Tam Ca Mây Trắng, Hoàng Sa, Thái Đào. […]