Tấm lòng dâng Chúa Hài Nhi – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Tấm lòng dâng Chúa Hài Nhi – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Tấm lòng dâng Chúa Hài Nhi được Phan Ngọc Hiến sáng tác, Lm. JB Nguyễn Sang thể hiện. Nghe ca […]