Bài giảng hay về mối liên quan giữa đời sống tâm linh với đời sống vật chất – tiền bạc

Xuyên suốt bài giảng Cha Phạm Quang Hồng dùng hình ảnh cành nho để nói về mối liên quan giữa đời sống tâm linh với đời sống vật chất – tiền bạc. Menu điều hướng nội dung Nghe và tải MP3 Nghe và tải Mp3 Nghe bài giảng Đời sống tâm linh với đời sống […]