Vinh Danh Chúa – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Vinh Danh Chúa – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Vinh Danh Chúa được sáng tác bởi Linh mục Phạm Liên Hùng, Ca đoàn Tổng Hợp thể hiện. Nghe ca […]

Ca mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Ca mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Ca mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam được sáng tác bởi Linh mục Phạm Liên Hùng, Việt Thắng thể […]

Mẹ Mân Côi – Phạm Liên Hùng sáng tác Mẹ Mân Côi – Phạm Liên Hùng sáng tác Mân Côi » Thẻ:,

Mẹ Mân Côi. Phạm Vĩnh Sơn sáng tác, Lê Anh thể hiện. Nghe ca khúc cùng nghethanhca.com, tải PDF, mp3, […]

Dâng lên – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lên – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Dâng lên được sáng tác bởi Linh mục Phạm Liên Hùng, được thể hiện bởi Linh mục JB. […]

Thánh Inhaxiô – Pdf, Mp3, Lyrics Thánh Inhaxiô – Pdf, Mp3, Lyrics Các Thánh » Thẻ:,

Ca khúc Thánh Inhaxiô được sáng tác bởi Linh mục Phạm Liên Hùng, được thể hiện bởi Tường Lý. Nghethanhca.com […]

Thánh Phêrô và Phaolô – pdf, mp3 và lyrics lời bài hát Thánh Phêrô và Phaolô – pdf, mp3 và lyrics lời bài hát Thánh Phêrô và Phaolô » Thẻ:, , ,

Ca khúc Thánh Phêrô và Phaolô được thể hiện bởi Thanh Nga và Hồng Việt cùng nhóm BCM, được sáng […]