Mẹ Mân Côi – Mẹ xứ đạo | Pdf, Mp3, lyrics lời bài hát Mẹ Mân Côi – Mẹ xứ đạo | Pdf, Mp3, lyrics lời bài hát Mân Côi » Thẻ:,

Mẹ Mân Côi – Mẹ xứ đạo được sáng tác bởi Linh mục Nguyên Lễ, Thanh Kỳ thể hiện. Nghe […]

Chuỗi Mân Côi dâng Mẹ – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Chuỗi Mân Côi dâng Mẹ – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Mân Côi » Thẻ:,

Chuỗi Mân Côi dâng Mẹ. Linh mục Nguyên Lễ sáng tác, Lê Anh thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, […]

Bài hát Dâng Lễ Vật – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Bài hát Dâng Lễ Vật – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:, ,

Bài hát Dâng lễ vật được sáng tác bởi Linh mục Nguyên Lễ, được thể hiện bởi Như Tỉnh và […]

Chúa chọn con làm Linh mục – pdf, mp3 và lyrics lời bài hát Chúa chọn con làm Linh mục – pdf, mp3 và lyrics lời bài hát Linh Mục » Thẻ:,

Ca khúc Chúa chọn con làm Linh mục được sáng tác bởi Linh mục Nguyên Lễ và được thể hiện […]

Bài Ca Linh Mục – Nguyên Lễ – pdf, mp3 và lời bài hát Bài Ca Linh Mục – Nguyên Lễ – pdf, mp3 và lời bài hát Linh Mục » Thẻ:,

Bài Ca Linh Mục – được sáng tác bởi Linh mục Nguyên Lễ và được thể hiện bởi Diệu Hiền. […]

Xin Hãy Sai Con – pdf, mp3 và lyrics lời bài hát Xin Hãy Sai Con – pdf, mp3 và lyrics lời bài hát Truyền Giáo » Thẻ:,

Ca khúc Xin Hãy Sai Con được sáng tác bởi Linh mục Nguyên Lễ, được thể hiện bởi Mai Hậu. […]