Noel về – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Noel về – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:, ,

Noel về được Linh mục Nguyễn Duy sáng tác. Ái Trinh và Tuyết Mai thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Xanh trời Noel – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Xanh trời Noel – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Xanh trời Noel được sáng tác bởi Linh mục Nguyễn Duy, Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, […]

Trung kiên chờ Mẹ Trung kiên chờ Mẹ Cầu Hồn » Thẻ:,

Trung kiên chờ Mẹ được sáng tác bởi Linh mục Nguyễn Duy, Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Nhớ mẹ hiền đã xa – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhớ mẹ hiền đã xa – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Cầu cho cha mẹ » Thẻ:,

Nhớ mẹ hiền đã xa được sáng tác bởi Linh mục Nguyễn Duy, Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, mp3, lyrics – lời bài hát.

Nguyện cầu cho cha mẹ – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nguyện cầu cho cha mẹ – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Cầu cho cha mẹ » Thẻ:,

Nguyện cầu cho cha mẹ được sáng tác bởi Linh mục Nguyễn Duy, Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, mp3, lyrics – lời bài hát.

Về bên Chúa – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Về bên Chúa – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Nhập Lễ » Thẻ:,

Về bên Chúa được sáng tác bởi Linh mục Nguyễn Duy, Ca đoàn Viễn Xứ thể hiện. Nghe nhạc. Tải […]

Về nơi đây – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Về nơi đây – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Nhập Lễ » Thẻ:, ,

Bài hát Về nơi đây được sáng tác bởi Linh mục Nguyễn Duy. Được thể hiện bởi Trần Ngọc và […]

Dâng – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Dâng được sáng tác bởi Linh mục Nguyễn Duy, được thể hiện bởi Linh mục JB. Nguyễn Sang. […]

Kinh cầu tình yêu – pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Kinh cầu tình yêu – pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Lễ cưới » Thẻ:, ,

Ca khúc Kinh Cầu Tình Yêu được sáng tác bởi Linh mục Nguyễn Duy, được thể hiện bởi Phi Nguyễn […]

Hỡi Người tôi yêu dấu – Pdf, mp3, lyrics Hỡi Người tôi yêu dấu – Pdf, mp3, lyrics Nhạc Mùa Chay » Thẻ:,

Ca khúc Hỡi Người tôi yêu dấu được sáng tác bởi Linh mục Nguyễn Duy, được thể hiện bởi Nguyễn […]

Để Chúa Đến – Pdf, mp3 và lời bài hát Để Chúa Đến – Pdf, mp3 và lời bài hát Mùa Vọng » Thẻ:, ,

Ca khúc Để Chúa Đến được sáng tác bởi Linh mục Nguyễn Duy, được thể hiện bởi Ngọc Dũng và […]

Đời Linh Mục – pdf, mp3 và Lyrics – lời bài hát Đời Linh Mục – pdf, mp3 và Lyrics – lời bài hát Linh Mục » Thẻ:,

Ca khúc Đời Linh mục được sáng tác bởi Linh mục Nguyễn Duy và được thể hiện bởi Gia Ân. […]

Bài Ca Hiệp Hành – PDF, MP3 và Lyrics – lời bài hát Bài Ca Hiệp Hành – PDF, MP3 và Lyrics – lời bài hát Hiệp Hành » Thẻ:, ,

Bài Ca Hiệp Hành được sáng tác bởi Nguyễn Duy, Phanxicô và Anh Tuấn. Nghethanhca.com xin gửi đến các bạn […]

Của Lễ Yêu Thương – mp3 cùng pdf sheet nhạc và Lyrics – lời Của Lễ Yêu Thương – mp3 cùng pdf sheet nhạc và Lyrics – lời Lễ cưới » Thẻ:,

Của lễ yêu thương là ca khúc thuộc chuyên mục Lễ Cưới, ca khúc được sáng tác bởi Linh mục […]

Những Cánh Hoa Dâng Mẹ – Pdf, Mp3, Lyrics – lời bài hát Những Cánh Hoa Dâng Mẹ – Pdf, Mp3, Lyrics – lời bài hát Dâng Hoa » Thẻ:,

Bài hát Những Cánh Hoa Dâng Mẹ được thể hiện bởi nhóm ElSol, thuộc Album Tuyển tập nhạc Dâng Hoa, Sáng […]

Bông Hoa Dâng Mẹ – Pdf, mp3 và Lyrics – lời bài hát Bông Hoa Dâng Mẹ – Pdf, mp3 và Lyrics – lời bài hát Dâng Hoa » Thẻ:,

Bài hát Bông Hoa Dâng Mẹ được thể hiện bởi Tốp ca nữ, thuộc Album Tuyển tập nhạc Dâng Hoa, Sáng […]

Xuân Ở Trong Con – Pdf, mp3 và lyrics lời bài hát Xuân Ở Trong Con – Pdf, mp3 và lyrics lời bài hát Thánh ca Xuân » Thẻ:,

Xuân ở trong con là bài hát được sáng tác bởi Linh Mục Nguyễn Duy, Nguyễn Hồng Ân trình bày. […]

Xuân đã đến rồi – Pdf, mp3 và lyrics lời bài hát Xuân đã đến rồi – Pdf, mp3 và lyrics lời bài hát Thánh ca Xuân » Thẻ:, ,

Xuân Đã Đến Rồi – được sáng tác bởi Văn Thanh, được thể hiện bởi ca sĩ Gia Ân. Nghe […]