Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu Giáo Phận Hà Tĩnh

Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu được Linh Mục Nguyễn Tiến Dũng ngắm, lời ngắm và cung cách ngân, ngắt hơi. Tất cả đều phù hợp với Giáo Phận Hà Tĩnh, Vì Giáo phận Vinh vốn là Giáo phận mẹ đối với Giáo phận Hà Tĩnh. Tại đây chúng tôi gửi đến các […]