Thẻ: Ngắm Rằng Giáo phận Vinh

Ngắm Rằng Giáo phận Vinh giới thiệu tài liệu, phương thức ngắm rằng đã tồn tại từ lâu tại Giáo phận Vinh.