Thẻ: Ngắm Mười Lăm Sự Thương Khó

Ngắm Mười Lăm Sự Thương Khó mỗi Giáo phận có những phương thức ngắm cùng nội dung ngắm khác nhau. Đây là nơi tổng hợp giới thiệu nội dung – phương thức theo từng Giáo phận.

Lịch phụng vụ tháng 6 (Nhấp vào ngày để xem lịch chi tiết)
CN

.

.

4

17

11

24

18

01/05

25

8

Thứ 2

.

.

5

18

12

25

19

2

26

9

Thứ 3

.

.

6

19

13

26

20

3

27

10

Thứ 4

.

.

7

20

14

27

21

4

28

11

Thứ 5

1

14/04

8

21

15

28

22

5

29

12

Thứ 6

2

15

9

22

16

29

23

6

30

13

Thứ 7

3

16

10

23

17

30

24

7

.

.

Trang Chủ | Nghe nhạc | Cây cảnh | Bài giảng hay | Magazine Coins