Ngắm bảy sự thương khó Đức Mẹ | Giáo phận Vinh – Hà Tĩnh

Ngắm bảy sự thương khó Đức Mẹ là hành động đạo đức để suy niệm về cuộc đời của Đức Mẹ từ khi đem Đức Chúa Giêsu vào đền thánh tới lúc táng xác Đức Chúa Giêsu vào huyệt đá. Ngắm bảy sự thương khó Đức Mẹ được Nghethanhca.com lấy từ sách kinh Giáo phận […]