Tâm tình hòa bình 2 – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Tâm tình hòa bình 2 – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Tâm tình hòa bình 2 được Lm. Mi Trầm sáng tác, Lm. JB Nguyễn Sang thể hiện. Nghe ca khúc […]

Niềm tin kiên cường – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Niềm tin kiên cường – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Niềm tin kiên cường được sáng tác bởi Linh mục Mi Trầm, Thụy Long thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Niềm tin kiêu hùng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Niềm tin kiêu hùng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Niềm tin kiêu hùng được sáng tác bởi Linh mục Mi Trầm, Thanh Huyền thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Mừng Sinh Nhật Mẹ – Mi Trầm Mừng Sinh Nhật Mẹ – Mi Trầm Sinh Nhật Đức Mẹ » Thẻ:,

Mừng Sinh Nhật Mẹ – Lm. Mi Trầm sáng tác, thể hiện: Nhóm Thánh Ca Vy Vy. Nghe nhạc cùng […]

Hãy ngước trông lên Mẹ – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Hãy ngước trông lên Mẹ – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Đức Mẹ » Thẻ:, ,

Ca khúc Hãy ngước trông lên Mẹ được sáng tác bởi Linh mục Mi Trầm, được Đặng Hiếu và Thái […]

Thân lúa miến – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Thân lúa miến – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Ca khúc Thân lúa miến được Linh mục Mi Trầm sáng tác, được thể hiện bởi Diệu Hiền. Nghethanhca.com xin […]

Trên đĩa Thánh – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Trên đĩa Thánh – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Trên đĩa Thánh được sáng tác bởi Linh mục Mi Trầm, được thể hiện bởi Linh mục JB. […]

Con xin dâng – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Con xin dâng – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Con xin dâng được sáng tác bởi Linh mục Mi Trầm, được thể hiện bởi Linh mục JB. […]

Nghe Lời Gioan – pdf, mp3 và lyrics lời bài hát Nghe Lời Gioan – pdf, mp3 và lyrics lời bài hát Gioan Tẩy Giả » Thẻ:, ,

Ca khúc Nghe lời Gioan được sáng tác bởi Linh mục Mi Trầm, được thể hiện bởi Thái Hòa và […]

Gioan Tẩy Giả – pdf, mp3 và lyrics – lời bài hát Gioan Tẩy Giả – pdf, mp3 và lyrics – lời bài hát Gioan Tẩy Giả » Thẻ:, ,

Ca khúc Gioan Tẩy Giả được sáng tác bởi Linh mục Mi Trầm, được thể hiện bởi Kim Khánh và […]

Xin cho Linh mục – pdf, mp3 và Lyrics – lời bài hát Xin cho Linh mục – pdf, mp3 và Lyrics – lời bài hát Linh Mục » Thẻ:,

Xin Cho Linh Mục được sáng tác bởi Linh mục Mi Trầm, được thể hiện bởi Uyên Di. Nghethanhca.com xin […]

Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời – PDF Sheet Nhạc và Lyrics – Lời bài hát Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời – PDF Sheet Nhạc và Lyrics – Lời bài hát Chúa Thăng Thiên » Thẻ:,

Bài hát Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời được sáng tác bởi Linh Mục Mi Trầm, được thể hiện bởi […]

Hãy đến cùng Giuse – PDF, Mp3, Lyrics – lời bài hát Hãy đến cùng Giuse – PDF, Mp3, Lyrics – lời bài hát Nghe Thánh Ca » Thẻ:, ,

Bài hát Hãy đến cùng Giuse được thể hiện bởi ca sĩ Mai Linh, được sáng tác bởi Linh mục Mi Trầm, […]