Chuyện một đêm đông – Linh mục Mạnh Hùng Chuyện một đêm đông – Linh mục Mạnh Hùng Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:, ,

Chuyện một đêm đông được Linh mục Mạnh Hùng sáng tác. Ban hợp xướng Suối Việt và Thanh Sử thể […]