Lạy Cha rất thánh – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát

Bài hát Lạy Cha Rất Thánh được sáng tác bởi Linh mục Vương Diệu, được thể hiện bởi Linh mục […]


Chúa Thánh Thần – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát

Bài hát Chúa Thánh Thần được thể hiện bởi Mai Thảo, được sáng tác bởi Linh mục Vương Diệu. Nghethanhca.com […]


Nguyện xin Chúa Thánh Thần – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát

Bài hát Nguyện xin Chúa Thánh Thần được thể hiện bởi Kim Cúc, được sáng tác bởi Linh mục Vương […]


Kính xin Chúa Thánh Thần – MP3 cùng PDF Sheet Nhạc và Lyrics – lời bài hát

Bài hát Kính xin Chúa Thánh Thần được thể hiện bởi Tường Lý được sáng tác bởi Linh mục Vương […]


Lời bài hát Con kêu lên Chúa do Linh Mục Vương Diệu sáng tác

Dưới đây là lời bài hát con kêu lên Chúa, được sáng tác bởi Linh mục Vương Diệu. Điệp khúc […]


Trông cậy Thánh Giuse – PDF, Mp3, Lyrics – lời bài hát

Bài hát Trông cậy Thánh Giuse, được thể hiện bởi ca sĩ Tú Mỹ, được sáng tác bởi Linh Mục […]