Đức Thánh Cha kêu gọi cải tổ Liên Hiệp Quốc

Trong thông điệp “Fratelli tutti” cùng trong các bài phát biểu về Liên Hiệp Quốc, Đức Thánh Cha Phanxicô luôn mong muốn Liên Hiệp Quốc phải có những thay đổi để mang lại tính hiệu quả thực sự cụ thể cho khái niệm “một gia đình các quốc gia”, đồng thời Ngài cũng thục giục […]