Lễ Hiển Linh – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Lễ Hiển Linh – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Chăm sóc cây cảnh » Thẻ:,

Lễ Hiển Linh được Phanxicô sáng tác, Lm. JB Nguyễn Sang thể hiện. Nghe ca khúc cùng Nghethanhca.com, tải PDF, […]

Trời đêm Belem – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Trời đêm Belem – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:, ,

Trời đêm Belem được Đỗ Vy Hạ sáng tác, Lm. JB Nguyễn Sang và Lệ Hằng thể hiện. Nghe ca […]

Tâm tình hòa bình 2 – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Tâm tình hòa bình 2 – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Tâm tình hòa bình 2 được Lm. Mi Trầm sáng tác, Lm. JB Nguyễn Sang thể hiện. Nghe ca khúc […]

Tấm lòng dâng Chúa Hài Nhi – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Tấm lòng dâng Chúa Hài Nhi – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Tấm lòng dâng Chúa Hài Nhi được Phan Ngọc Hiến sáng tác, Lm. JB Nguyễn Sang thể hiện. Nghe ca […]

Nơi Belem – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nơi Belem – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Nơi Belem được Lm. Kim Long sáng tác, Lm. JB Nguyễn Sang thể hiện. Nghe ca khúc cùng Nghethanhca.com, tải […]

Loài người ơi – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Loài người ơi – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Loài người ơi, Văn Thiều sáng tác, Lm JB. Nguyễn Sang thể hiện. Nghe nhạc cùng Nghethanhca.com, tải PDF, mp3, […]

Quê hương Thượng Đế – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Quê hương Thượng Đế – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:, , ,

Quê hương Thượng Đế, Lm. Thành Tâm sáng tác nhạc, Trần Sỹ Tín và Vũ Khởi Phụng sáng tác lời, […]

Giáng Sinh trong mái nghèo – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Giáng Sinh trong mái nghèo – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Giáng Sinh trong mái nghèo được sáng tác bởi Linh mục Thanh Lâm, Linh mục JB. Nguyễn Sang thể hiện. […]

Giữa biển trần gian – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Giữa biển trần gian – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:

Giữa biển trần gian được sáng tác bởi Thăng Ca, Linh mục JB. Nguyễn Sang thể hiện. Nghe ca khúc, […]

Tràng hoa Mân Côi – pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Tràng hoa Mân Côi – pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Mân Côi » Thẻ:,

Tràng hoa Mân Côi được sáng tác bởi Phạm Xuân Chiến, Linh mục JB. Nguyễn Sang thể hiện. Nghe nhạc […]

Hoa Mân Côi – PDF, Mp3, lyrics – lời bài hát Hoa Mân Côi – PDF, Mp3, lyrics – lời bài hát Mân Côi » Thẻ:,

Hoa Mân Côi được sáng tác bởi Linh mục Kim Long, Linh mục JB. Nguyễn Sang thể hiện. Nghe nhạc […]

Nữ Vương Mân Côi – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Nữ Vương Mân Côi – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Mân Côi » Thẻ:,

Nữ Vương Mân Côi được sáng tác bởi Hải Linh, Linh mục JB. Nguyễn Sang thể hiện. Nghe nhạc cùng […]

Lạy Cha rất thánh – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Lạy Cha rất thánh – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Lạy Cha Rất Thánh được sáng tác bởi Linh mục Vương Diệu, được thể hiện bởi Linh mục […]

Lời chân thành – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Lời chân thành – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Lời chân thành được sáng tác bởi Linh mục Kim Long, được thể hiện bởi Linh mục JB. […]

Mỗi lời kinh – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Mỗi lời kinh – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Mỗi lời kinh được sáng tác bởi Linh mục Kim Long, được thể hiện bởi Linh mục JB. […]

Dâng lên – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lên – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Dâng lên được sáng tác bởi Linh mục Phạm Liên Hùng, được thể hiện bởi Linh mục JB. […]

Tựa làn trầm hương – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Tựa làn trầm hương – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Tựa làn trầm hương được sáng tác bởi Đỗ Vy Hạ, được thể hiện bởi Linh mục JB. […]

Lời trầm hương – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Lời trầm hương – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Lời trầm hương được sáng tác bởi Trăng Huyền Thoại, được thể hiện bởi Linh mục JB. Nguyễn […]

Lễ dâng cậy trông – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Lễ dâng cậy trông – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Lễ dâng trông cậy được sáng tác bởi Anh Tuấn, được thể hiện bởi Linh mục JB. Nguyễn […]

Tình yêu mến – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Tình yêu mến – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Tình yêu mến được sáng tác bởi PM Cao Huy Hoàng, được thể hiện Linh mục Nguyễn Sang. […]

Trên đĩa Thánh – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Trên đĩa Thánh – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Trên đĩa Thánh được sáng tác bởi Linh mục Mi Trầm, được thể hiện bởi Linh mục JB. […]

Con xin dâng – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Con xin dâng – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Con xin dâng được sáng tác bởi Linh mục Mi Trầm, được thể hiện bởi Linh mục JB. […]

Dâng – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Dâng được sáng tác bởi Linh mục Nguyễn Duy, được thể hiện bởi Linh mục JB. Nguyễn Sang. […]

Trước bàn thờ – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Trước bàn thờ – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Lễ cưới » Thẻ:,

Bài hát Trước bàn thờ được sáng tác bởi Linh mục Kim Long, được thể hiện bởi Linh mục JB […]

Tình ca dâng Mẹ – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Tình ca dâng Mẹ – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Lễ cưới » Thẻ:,

Bài hát Tình ca dâng Mẹ được sáng tác bởi Linh mục Thiên Ý, được thể hiện bởi Linh mục […]

Yêu là chấp nhận – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Yêu là chấp nhận – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Lễ cưới » Thẻ:, ,

Ca khúc Yêu là chấp nhận được sáng tác bởi Linh mục Thiên Ý, được thể hiện bởi Linh mục […]

Xin Mẹ – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Xin Mẹ – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Lễ cưới » Thẻ:,

Ca khúc Xin Mẹ được sáng tác bởi Ngọc Kôn, được thể hiện bởi Linh mục Nguyễn Sang. Nghethanhca.com xin […]

Vinh Phúc Thay – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Vinh Phúc Thay – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Lễ cưới » Thẻ:,

Ca khúc Vinh phúc thay được sáng tác bởi Linh mục Kim Long, được thể hiện bởi Linh mục Nguyễn […]

Cầu xin Chúa Thánh Thần – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Cầu xin Chúa Thánh Thần – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Chúa Thánh Thần » Thẻ:,

Bài hát Cầu xin Chúa Thánh Thần được sáng tác bởi T.N Phan – Phương Linh, được thể hiện bởi […]

Vòng Hoa Dâng Mẹ – Nhạc, Lời bài hát, PDF Vòng Hoa Dâng Mẹ – Nhạc, Lời bài hát, PDF Dâng Hoa » Thẻ:,

Bài hát Vòng Hoa Dâng Mẹ được thể hiện bởi Lm. Nguyễn Sang, thuộc Album Tuyển tập nhạc Dâng Hoa, […]

Khúc Hát Dâng Hoa – Nhạc và lời cùng file PDF Khúc Hát Dâng Hoa – Nhạc và lời cùng file PDF Dâng Hoa » Thẻ:,

Bài hát Khúc Hát Dâng Hoa được thể hiện bởi ca sĩ: Lm. Nguyễn Sang, thuộc Album Tuyển tập nhạc […]

Dâng Ngọn Lửa Hồng – Nhạc và lời cùng file PDF Dâng Ngọn Lửa Hồng – Nhạc và lời cùng file PDF Dâng Hoa » Thẻ:,

Bài hát Dâng Ngọn Lửa Hồng được thể hiện bởi Linh Mục Nguyễn Sang, thuộc Album Tuyển tập nhạc Dâng Hoa, […]

Tuyển tập bài hát Dâng hoa Kính Mẹ MP3 Tuyển tập bài hát Dâng hoa Kính Mẹ MP3 Dâng Hoa » Thẻ:, , ,

Nghethanhca.com tổng hợp danh sách bao gồm nhiều ca khúc Dâng Hoa Kính Mẹ để các bạn thuận tiện hơn […]

Thánh ca về Thánh Giuse Thánh ca về Thánh Giuse Nghe Thánh Ca » Thẻ:, , ,

Thánh Giuse là mẫu gương lý tưởng cho các bậc gia trưởng, Ngài cũng là một vị Thánh lớn chúng […]

Hỡi người hãy nhớ – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Hỡi người hãy nhớ – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Nhạc Mùa Chay » Thẻ:,

Hỡi người hãy nhớ được sáng tác bởi Kim Long, Linh Mục Nguyễn Sang thể hiện. Nghe nhạc và tải […]

Con đường Chúa đã đi qua – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Con đường Chúa đã đi qua – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Nhạc Mùa Chay » Thẻ:,

Bài hát Con Đường Chúa Đã Đi Qua được sáng tác và thể hiện bởi Linh Mục Nguyễn Sang, ngoài […]

Người chết vì yêu – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Người chết vì yêu – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Nhạc Mùa Chay » Thẻ:,

Người chết vì yêu được sáng tác bởi Linh Mục JB. Nguyễn Sang. Elvis Phương trình bày. Nghe nhạc, tải […]

Hãy đến cùng Thánh Giuse – PDF, Mp3, Lyrics – lời bài hát Hãy đến cùng Thánh Giuse – PDF, Mp3, Lyrics – lời bài hát Nghe Thánh Ca » Thẻ:, ,

Bài hát Hãy đến cùng Thánh Giuse được thể hiện bởi LM. Nguyễn Sang, được sáng tác bởi Phanxico, thuộc Album Thánh ca […]