Thẻ: Hợp xướng

Hợp xướng nơi cập nhật và giới thiệu các bài hát được Hợp xướng thể hiện. Mỗi bài hát Thánh ca kèm Pdf, Mp3, Lyric lời bài hát.