Thẻ: Hợp ca

Hợp ca nơi cập nhật và giới thiệu các bài hát được Hợp ca thể hiện. Mỗi bài hát Thánh ca kèm Pdf, Mp3, Lyric lời bài hát.