Thánh Phêrô và Phaolô – pdf, mp3 và lyrics lời bài hát

Ca khúc Thánh Phêrô và Phaolô được thể hiện bởi Thanh Nga và Hồng Việt cùng nhóm BCM, được sáng […]


Ngũ bái – Nghe nhạc, Mp3, Pdf, Lyrics – lời bài hát

Bài hát Ngũ bái được Thể hiện bởi Thu Huyền – Ns. Hồng Việt, thuộc Album Tuyển tập nhạc Dâng […]


Thánh Giá Tình Yêu – Nghe nhạc, tải Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát

Ca khúc Thánh Giá Tình Yêu được sáng tác bởi nghệ sĩ Hồng Việt, thuộc chuyên mục nhạc mùa chay. […]


Tình Chúa Nhiệm Mầu – Nghe nhạc, tải Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát

Ca khúc Tình Chúa nhiệm mầu được sáng tác bởi nghệ sĩ Hồng Việt, thuộc chuyên mục nhạc mùa chay, […]