Lễ dâng Ngài – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát

Bài hát Lễ dâng Ngài được sáng tác bởi Liên Bình Định, được thể hiện bởi Diệu Hiền và Hoàng Quân. Nghethanhca.com giới thiệu ca khúc Lễ dâng Ngài Pdf, mp3, lyrics lời bài hát. NGHE NHẠC Lời bài hát Xem và tải PDF Download MP3 Nội dung có thể bạn quan tâm: Xử lý […]


Mùa Hoa Ngát Hương – Nhạc, lời, PDF

Bài hát Mùa Hoa Ngát Hương được thể hiện bởi ca sĩ: Hoàng Quân, thuộc Album Tuyển tập nhạc Dâng Hoa, Sáng tác: Sr. Trầm Hương, FMSR. Nghe nhạc cùng nghethanhca.com, tải sheet nhạc pdf, mp3 và Lyrics – lời bài hát. NGHE NHẠC Lời bài hát Xem PDF Download MP3 Download PDF Nội dung […]


Ngũ bái tiến dâng – Nhạc và lời cùng PDF

Bài hát Ngũ bái tiến dâng được thể hiện bởi ca sĩ: Hoàng Quân, thuộc Album Tuyển tập nhạc Dâng Hoa, Sáng tác: Sr. Trầm Hương, FMSR. Nghe nhạc cùng nghethanhca.com, tải sheet nhạc pdf, mp3 và Lyrics – lời bài hát. NGHE NHẠC Lời bài hát Xem PDF Download MP3 Download PDF Nội dung […]


Thập Giá niềm tự hào – Nghe nhạc, tải Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát

Thập Giá niềm tự hào thường được hát trong Chúa nhật lễ lá, lời và nhạc được sáng tác bởi Linh Mục Thái Nguyên. Nghe nhạc cùng Nghethanhca.com và tải tải Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát. Lời bài hát Xem PDF Nội dung có thể bạn quan tâm: Chậu cây mini để bàn với […]