Thẻ: Giuse Vũ Văn Thiên

Giuse Vũ Văn Thiên là Đức Giám Mục, hiện ngài đang là Tổng giám mục Giáo phận Hà Nội. Ngài đi tu ngay từ khi còn nhỏ và khi làm Linh mục ngài đã đi du học sau đó về làm giáo sư Đại chủng viện.