Thẻ: Giữ ẩm

Tag giữ ẩm là nơi chúng tôi chuyên cập nhật các phương pháp giữ ẩm cho cây trồng. Giữ ẩm cho cây để cây không bị mất nước, để hạn chế thời gian chăm sóc tưới nước cho cây.