Giâm cành cây hoa sứ – Phương pháp nhân giống không cần kích rễ, cây nhanh có hoa Giâm cành cây hoa sứ – Phương pháp nhân giống không cần kích rễ, cây nhanh có hoa Lai tạo giống cây cảnh » Thẻ:,

Giâm cành cây hoa sứ là phương pháp nhân giống hiệu quả hơn so với trồng cây hoa sứ từ […]

Hướng dẫn cách trồng các loại tùng bằng cách giâm cành – sử dụng làm cây cảnh bonsai mini để bàn Hướng dẫn cách trồng các loại tùng bằng cách giâm cành – sử dụng làm cây cảnh bonsai mini để bàn Lai tạo giống cây cảnh » Thẻ:, ,

Các loại cây tùng thường có sức sống mãnh liệt, sống lâu năm, gỗ chắc chắn, vỏ có thể tạo […]

Hướng dẫn cách trồng và chăm sóc cây Bông Trang – Mẫu Đơn Hướng dẫn cách trồng và chăm sóc cây Bông Trang – Mẫu Đơn Chăm sóc cây cảnh » Thẻ:, , , ,

Cây Mẫu Đơn có một số địa phương gọi là cây Bông Trang hoặc Bông Trăng, là cây lâu năm, […]

Giâm cành Hoa Hồng – Hướng dẫn những cách giâm cành cây Hoa Hồng Giâm cành Hoa Hồng – Hướng dẫn những cách giâm cành cây Hoa Hồng Lai tạo giống cây cảnh » Thẻ:,

Giâm cành cây Hoa Hồng là một trong những phương pháp nhân giống Hoa Hồng. Nội dung không chỉ hướng […]

Những phương pháp đột phá trong cách giâm cành Những phương pháp đột phá trong cách giâm cành Lai tạo giống cây cảnh » Thẻ:

Giâm cành là phương pháp nhân giống nhiều loại cây cảnh, và cũng có nhiều phương pháp để giâm cành, […]

Làm cây cảnh mini để bàn cách nhanh nhất với cây Linh Sam Làm cây cảnh mini để bàn cách nhanh nhất với cây Linh Sam Lai tạo giống cây cảnh » Thẻ:, ,

Linh Sam là một trong những cây cảnh được nhiều người ưa chuộng bởi các đặc tính tối ưu của […]

Những điều cần biết khi giâm cành cây Linh Sam Những điều cần biết khi giâm cành cây Linh Sam Lai tạo giống cây cảnh » Thẻ:,

Phương pháp giâm cành cây Linh Sam không khác nhiều so với phương pháp giâm cành các loại cây khác, […]

Các phương pháp ươm cây Linh Sam bằng cành Các phương pháp ươm cây Linh Sam bằng cành Lai tạo giống cây cảnh » Thẻ:,

Cây Linh Sam là một trong những cây trồng làm Bonsai mini để làm cây cảnh trang trí trong nhà. […]