Anh em cứ xin – Pdf, mp3, lyric lời bài hát Anh em cứ xin – Pdf, mp3, lyric lời bài hát Ca Nguyện - Hiệp Lễ » Thẻ:,

Anh em cứ xin được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Gia Hiếu thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Đáp ca Chúa Nhật 29 Thường Niên năm C – TV 120 – Ơn phù trợ Đáp ca Chúa Nhật 29 Thường Niên năm C – TV 120 – Ơn phù trợ Thánh Vịnh - Đáp Ca » Thẻ:,

Đáp ca Chúa Nhật 29 Thường Niên năm C – TV 120 được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, […]

Đáp ca Chúa nhật 28 thường niên năm C – Chúa biểu dương TV 97 Đáp ca Chúa nhật 28 thường niên năm C – Chúa biểu dương TV 97 Thánh Vịnh - Đáp Ca » Thẻ:, ,

Đáp ca Chúa nhật 28 thường niên năm C- Chúa biểu dương TV 97 – Linh mục Bùi Ninh sáng […]

Chúa Lên Trời 2 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Chúa Lên Trời 2 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Chúa Thăng Thiên » Thẻ:,

Chúa Lên Trời 2, Gia Hiếu thể hiện, Linh Mục Bạch Vân sáng tác, nghe nhạc, tải MP3 và Lyrics […]

Chúa Lên Trời 1 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Chúa Lên Trời 1 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Chúa Thăng Thiên » Thẻ:,

Chúa Lên Trời 1, Gia Hiếu thể hiện, Linh Mục Bạch Vân sáng tác, nghe nhạc, tải MP3, Lyrics – […]

Ngợi Mừng Chúa – MP3, PDF, Lyrics – Lời bài hát Ngợi Mừng Chúa – MP3, PDF, Lyrics – Lời bài hát Nhạc Lễ Mùa Phục Sinh » Thẻ:, ,

Bài hát Ngợi Mừng Chúa được sáng tác bởi Linh Mục Bùi Ninh được thể hiện bởi Hoa Lành và […]