Tuyển tập nhạc xuân Gia Ân Tuyển tập nhạc xuân Gia Ân Thánh ca Xuân » Thẻ:,

Tuyển tập nhạc xuân được thể hiện bởi ca sĩ Gia Ân. Mỗi ca khúc đều có một bài viết […]

Xuân quê hương – Gia Ân Xuân quê hương – Gia Ân Thánh ca Xuân » Thẻ:, ,

Xuân quê hương được sáng tác bởi Linh mục Nguyễn Duy – Vũ Mộng Thơ, được thể hiện bởi Gia […]

Cho nhau mùa xuân – Gia Ân Cho nhau mùa xuân – Gia Ân Thánh ca Xuân » Thẻ:,

Cho nhau mùa xuân được sáng tác bởi Viết Chung, được thể hiện bởi Gia Ân. Nghe nhạc và tải […]

Mừng xuân mới – Gia Ân Mừng xuân mới – Gia Ân Thánh ca Xuân » Thẻ:,

Mừng xuân mới được sáng tác bởi Linh mục Kim Long, được thể hiện bởi Gia Ân. Nghe nhạc và […]

Thắp nén hương xuân – Gia Ân Thắp nén hương xuân – Gia Ân Thánh ca Xuân » Thẻ:,

Thắp nén hương xuân được sáng tác bởi Linh mục Nguyễn Duy, được thể hiện bởi ca sĩ Gia Ân. […]

Mừng chào mùa xuân Mừng chào mùa xuân Thánh ca Xuân » Thẻ:,

Bài hát Mừng chào mùa xuân được sáng tác bởi Đỗ Vy Hạ, được thể hiện bởi Gia Ân. Nghe […]

Ngày xuân xin dâng Ngày xuân xin dâng Thánh ca Xuân » Thẻ:,

Bài hát Ngày xuân xin dâng được sáng tác bởi Phanxicô, được thể hiện bởi Gia Ân. Nghe ca khúc […]

Lễ dâng mùa xuân Lễ dâng mùa xuân Thánh ca Xuân » Thẻ:,

Bài hát Lễ dâng mùa Xuân được sáng tác bởi Nguyễn Chánh, được thể hiện bởi Gia Ân. Nghe ca […]

Chúa Xuân Chúa Xuân Thánh ca Xuân » Thẻ:,

Bài hát Chúa Xuân được sáng tác bởi Phanxicô, được thể hiện bởi Gia Ân. Nghe ca khúc và tải […]

Kinh gia đình – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Kinh gia đình – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:, , ,

Kinh gia đình được sáng tác bởi Thông Vi Vu, Ca sĩ Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Người khách lạ – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Người khách lạ – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Người khách lạ được sáng tác bởi Thông Vi Vu, Ca sĩ Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Niềm tin lên đường – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Niềm tin lên đường – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Niềm tin lên đường được sáng tác bởi Lm. Thái Nguyên, Ca sĩ Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, […]

Lời cầu đêm thánh – O Holy Night – pdf, mp3, lyrics lời bài hát Lời cầu đêm thánh – O Holy Night – pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:, ,

Lời cầu đêm thánh – O Holy Night, lời: Lm Nguyễn Văn Thư. Gia Ân và Mai Thảo thể hiện. […]

Giữa đêm trường – The First Noel | PDF, mp3, lyrics lời bài hát Giữa đêm trường – The First Noel | PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Giữa đêm trường – The First Noel, lời: Lm Kim Long. Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, […]

Tiếng muôn Thiên Thần – Joy to the World – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Tiếng muôn Thiên Thần – Joy to the World – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:, ,

Tiếng muôn Thiên Thần – Joy to the World, I. Watts sáng tác nhạc, lời: Lm Hoàng Kim. Gia Ân […]

Đêm Thánh vô cùng – Silent Night | Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Đêm Thánh vô cùng – Silent Night | Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:, ,

Đêm Thánh vô cùng – Silent Night, Franz Gruber sáng tác nhạc, lời: Hùng Lân. Gia Ân thể hiện. Nghe […]

Jingle bells – Chuông vang vang | PDF, mp3, lyrics lời bài hát Jingle bells – Chuông vang vang | PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Jingle bells – Chuông vang vang được Hùng Lân chuyển ngữ từ nhạc ngoại, Gia Ân thể hiện. Nghe ca […]

Giáng sinh về – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Giáng sinh về – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Giáng Sinh về được sáng tác bởi Đinh Công Huỳnh, Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, mp3, […]

Noel Noel – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Noel Noel – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Noel Noel được sáng tác bởi Linh mục Thành Tâm, Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, mp3, […]

Tiếng chuông sinh nhật – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Tiếng chuông sinh nhật – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:, ,

Tiếng chuông sinh nhật được sáng tác bởi Chính Trung và Xuân Thu, Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, […]

Đêm Noel – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Đêm Noel – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:, ,

Đêm Noel được sáng tác bởi Linh mục Xuân Thảo và Ly Băng, Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, […]

Xanh trời Noel – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Xanh trời Noel – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Xanh trời Noel được sáng tác bởi Linh mục Nguyễn Duy, Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, […]

Cao cung lên – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Cao cung lên – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:, ,

Cao cung lên được sáng tác bởi Nguyễn Khắc Xuyên và Linh mục Hoài Đức, Gia Ân thể hiện. Nghe […]

Hang Belem – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Hang Belem – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:, ,

Hang Belem được sáng tác bởi Hải Linh và Minh Châu, Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, […]

Mùa đông năm ấy – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Mùa đông năm ấy – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Mùa đông năm ấy được sáng tác bởi Linh mục Hoài Đức, Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Hân hoan chào mừng Noel – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Hân hoan chào mừng Noel – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Hân hoan chào mừng Noel được sáng tác bởi Hoàng Văn Tiệm, Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Hạt giống tình yêu – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Hạt giống tình yêu – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Hạt giống tình yêu được sáng tác bởi Linh mục Phương Anh, Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Bài ca chiến thắng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Bài ca chiến thắng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Bài ca chiến thắng được sáng tác bởi Sr. Tường Vy, OP, Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Trung kiên chờ Mẹ Trung kiên chờ Mẹ Cầu Hồn » Thẻ:,

Trung kiên chờ Mẹ được sáng tác bởi Linh mục Nguyễn Duy, Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Hy lễ cuối cùng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Hy lễ cuối cùng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Cầu Hồn » Thẻ:,

Hy lễ cuối cùng được sáng tác bởi Linh mục Ân Đức, Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, mp3, lyrics – lời bài hát.

Mẹ đã đi rồi – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Mẹ đã đi rồi – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Cầu cho cha mẹ » Thẻ:,

Mẹ đã đi rồi được sáng tác bởi Linh mục Anh Tuấn, Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, mp3, lyrics – lời bài hát.

Nhớ mẹ hiền đã xa – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhớ mẹ hiền đã xa – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Cầu cho cha mẹ » Thẻ:,

Nhớ mẹ hiền đã xa được sáng tác bởi Linh mục Nguyễn Duy, Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, mp3, lyrics – lời bài hát.

Nguyện cầu cho cha mẹ – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nguyện cầu cho cha mẹ – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Cầu cho cha mẹ » Thẻ:,

Nguyện cầu cho cha mẹ được sáng tác bởi Linh mục Nguyễn Duy, Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, mp3, lyrics – lời bài hát.

Mùa Mân Côi – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Mùa Mân Côi – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Mân Côi » Thẻ:,

Mùa Mân Côi được Linh mục Giang Tâm sáng tác, Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, mp3, […]

Kính tiến dâng Cha – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Kính tiến dâng Cha – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:, ,

Bài hát Kính tiến dâng Cha được sáng tác bởi Hải Ánh, được thể hiện bởi Tam ca nữ thuộc […]

Dâng 6 – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng 6 – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Dâng 6 được sáng tác bởi Trần Xuân Long, được thể hiện bởi Gia Ân. Nghethanhca.com xin giới […]

Hiến dâng – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Hiến dâng – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Ca khúc Hiến dâng được sáng tác bởi Linh mục Nguyễn Văn Trinh, được thể hiện bởi Gia Ân. Nghethanhca.com […]

Lời thiêng – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Lời thiêng – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Ca khúc Lời thiêng được sáng tác bởi Xuân Tưởng, được thể hiện bởi Gia Ân. Nghethanhca.com xin giới thiệu […]

Bước Ngàn Hoa – Pdf, Mp3, Lyrics Bước Ngàn Hoa – Pdf, Mp3, Lyrics Lễ cưới » Thẻ:,

Ca khúc Bước Ngàn Hoa được sáng tác bởi Trần Đại Phước và được thể hiện bởi Gia Ân. Nghethanhca.com […]

Phó Thác – Pdf, Mp3, Lyrics Phó Thác – Pdf, Mp3, Lyrics Ca Nguyện - Hiệp Lễ » Thẻ:,

Ca khúc Phó Thác được sáng tác bởi Kiều Linh và được thể hiện bởi Gia Ân. Nghethanhca.com xin đính […]

Yêu trong tình Chúa – Pdf, Mp3, Lyrics Yêu trong tình Chúa – Pdf, Mp3, Lyrics Lễ cưới » Thẻ:, , ,

Ca khúc Yêu Trong Tình Chúa được thể hiện bởi Gia Ân và Diệu Hiền, được sáng tác bởi Hồng […]

Dòng Sông Tình Ái – Pdf, Mp3, Lyrics Dòng Sông Tình Ái – Pdf, Mp3, Lyrics Nhạc khác » Thẻ:,

Ca khúc Dòng Sông Tình Ái được sáng tác bởi Kim Ngân, được thể hiện bởi Gia Ân. Nghethanhca.com xin […]

Đời Linh Mục – pdf, mp3 và Lyrics – lời bài hát Đời Linh Mục – pdf, mp3 và Lyrics – lời bài hát Linh Mục » Thẻ:,

Ca khúc Đời Linh mục được sáng tác bởi Linh mục Nguyễn Duy và được thể hiện bởi Gia Ân. […]

Mừng Danh Thánh Chúa – pdf, mp3, Lyrics – lời bài hát Mừng Danh Thánh Chúa – pdf, mp3, Lyrics – lời bài hát Chúa Ba Ngôi » Thẻ:,

Mừng Danh Thánh Chúa là ca khúc tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi. Được thể hiện bởi Gia Ân và […]

Diễm Tình Ca 3 – PDF, MP3 cùng nhạc và Lyrics – lời bài hát Diễm Tình Ca 3 – PDF, MP3 cùng nhạc và Lyrics – lời bài hát Lễ cưới » Thẻ:,

Bài hát Diễm Tình Ca 3 được, thuộc chuyên mục Lễ Cưới. Ca khúc được sáng tác bởi Linh mục […]

Yêu thương đơm hoa kết trái – MP3, PDF sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Yêu thương đơm hoa kết trái – MP3, PDF sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Lễ cưới » Thẻ:,

Bài hát Yêu thương đơm hoa kết trái được, thuộc chuyên mục Lễ Cưới. Ca khúc được sáng tác bởi […]

Nhã Ca – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời Nhã Ca – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời Lễ cưới » Thẻ:,

Bài hát Nhã Ca thuộc chuyên mục Lễ Cưới, ca khúc được sáng tác bởi Linh mục Nguyễn Văn Trinh, […]

Hoa Nở Miền Cana – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời Hoa Nở Miền Cana – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời Lễ cưới » Thẻ:,

Ca khúc Hoa Nở Miền Cana thuộc chuyên mục Lễ Cưới, ca khúc được sáng tác bởi Phanxicô, được thể […]

Hãy Đến Hỡi Bạn Tình Ta – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời Hãy Đến Hỡi Bạn Tình Ta – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời Lễ cưới » Thẻ:, ,

Ca khúc Hãy đến hỡi bạn tình ta thuộc chuyên mục Lễ Cưới, được sáng tác bởi Trần Minh Hứa, […]

Của Lễ Yêu Thương – mp3 cùng pdf sheet nhạc và Lyrics – lời Của Lễ Yêu Thương – mp3 cùng pdf sheet nhạc và Lyrics – lời Lễ cưới » Thẻ:,

Của lễ yêu thương là ca khúc thuộc chuyên mục Lễ Cưới, ca khúc được sáng tác bởi Linh mục […]

Có nhau từ đây – MP3 cùng PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời Có nhau từ đây – MP3 cùng PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời Lễ cưới » Thẻ:, ,

Có nhau từ đây là ca khúc thuộc chuyên mục Lễ Cưới, ca khúc được sáng tác bởi Linh mục […]

Nguyện Cầu Cho Nhau – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời Nguyện Cầu Cho Nhau – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời Lễ cưới » Thẻ:, ,

Bài hát Nguyện Cầu Cho Nhau được sáng tác bởi Phanxicô, được thể hiện bởi Gia Ân và Mai Thảo, […]

Mùa hoa đã về – Nghe nhạc, Mp3, Pdf, Lyrics – lời bài hát Mùa hoa đã về – Nghe nhạc, Mp3, Pdf, Lyrics – lời bài hát Dâng Hoa » Thẻ:, ,

Bài hát Mùa hoa đã về được Thể hiện bởi Ái Trinh – Gia Ân, Sáng tác Lm. DUYLINH.PHN, thuộc […]

Tuyển tập bài hát Dâng hoa Kính Mẹ MP3 Tuyển tập bài hát Dâng hoa Kính Mẹ MP3 Dâng Hoa » Thẻ:, , ,

Nghethanhca.com tổng hợp danh sách bao gồm nhiều ca khúc Dâng Hoa Kính Mẹ để các bạn thuận tiện hơn […]

Thánh ca về Thánh Giuse Thánh ca về Thánh Giuse Nghe Thánh Ca » Thẻ:, , ,

Thánh Giuse là mẫu gương lý tưởng cho các bậc gia trưởng, Ngài cũng là một vị Thánh lớn chúng […]

Lòng thương xót Chúa – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Lòng thương xót Chúa – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Nhạc Mùa Chay » Thẻ:,

Lòng thương xót Chúa (Hiệp Lễ 2 Thứ 6 Tuần Thánh) được Linh Mục Thái Nguyên sáng tác và được […]

Tuyển tập Thánh ca mùa chay Gia Ân Tuyển tập Thánh ca mùa chay Gia Ân Nhạc Mùa Chay » Thẻ:

Nghethanhca.com tổng hợp các bài Thánh ca làm thành một tuyển tập Thánh ca mùa chay Gia Ân. Bạn có […]

Con đường Chúa đã đi qua – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Con đường Chúa đã đi qua – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Nhạc Mùa Chay » Thẻ:,

Bài hát Con Đường Chúa Đã Đi Qua được sáng tác và thể hiện bởi Linh Mục Nguyễn Sang, ngoài […]

Một lòng tự hối – Pdf, mp3 và lyrics lời bài hát Một lòng tự hối – Pdf, mp3 và lyrics lời bài hát Nhạc Mùa Chay » Thẻ:,

Một lòng tự hối được sáng tác bởi nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh và được trình bày bởi ca sĩ […]

Xuân Hy Vọng – Pdf, mp3 và lyrics lời bài hát Xuân Hy Vọng – Pdf, mp3 và lyrics lời bài hát Thánh ca Xuân » Thẻ:,

Xuân Hy Vọng được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyên Kha, Gia Ân thể hiện. Nghe nhạc, tải Pdf, Mp3, […]

Xuân đã đến rồi – Pdf, mp3 và lyrics lời bài hát Xuân đã đến rồi – Pdf, mp3 và lyrics lời bài hát Thánh ca Xuân » Thẻ:, ,

Xuân Đã Đến Rồi – được sáng tác bởi Văn Thanh, được thể hiện bởi ca sĩ Gia Ân. Nghe […]