Thẻ: Chiết cành

Tag Chiết cành được chúng tôi lập nên để tổng hợp các kinh nghiệm liên quan đến phương pháp chiết cành, một trong những phương pháp để nhân giống cây nói chung và cây cảnh trang trí nói riêng.

Chiết cành đơn giản là cắt một miếng da trên cây sau đó cây sẽ đâm rễ ở vị trí đó nếu chúng ta bó bầu tốt.

Lịch phụng vụ tháng 6 (Nhấp vào ngày để xem lịch chi tiết)
CN

.

.

4

17

11

24

18

01/05

25

8

Thứ 2

.

.

5

18

12

25

19

2

26

9

Thứ 3

.

.

6

19

13

26

20

3

27

10

Thứ 4

.

.

7

20

14

27

21

4

28

11

Thứ 5

1

14/04

8

21

15

28

22

5

29

12

Thứ 6

2

15

9

22

16

29

23

6

30

13

Thứ 7

3

16

10

23

17

30

24

7

.

.

Trang Chủ | Nghe nhạc | Cây cảnh | Bài giảng hay | Magazine Coins