Hướng dẫn cách để làm cây Mẫu Đơn đỏ sai hoa, hoa to và nở theo ý muốn

Hầu hết mọi người khi trồng cây hoa Mẫu Đơn đỏ đều mong muốn chúng sai hoa, hoa to, và nở đúng dịp theo đúng ý thích của người chơi. Để cây Mẫu Đơn đỏ ra hoa đúng vào dịp các bạn mong muốn, cùng cho nhiều hoa và hoa to trước hết hãy đọc […]


Hướng dẫn cách trồng và chăm sóc cây Bông Trang – Mẫu Đơn

Cây Mẫu Đơn có một số địa phương gọi là cây Bông Trang hoặc Bông Trăng, là cây lâu năm, ưa nắng, cây ra hoa quanh năm nếu đảm bảo cung cấp đủ điều kiện cho cây phát triển, các hướng dẫn về cách trồng và chăm sóc cây Mẫu Đơn – Bông Trang và […]