Lễ dâng mùa xuân – Ca đoàn Sao Mai Lễ dâng mùa xuân – Ca đoàn Sao Mai Thánh ca Xuân » Thẻ:,

Lễ dâng mùa xuân được sáng tác bởi Thế Thông, được thể hiện bởi Ca đoàn Sao Mai. Nghe nhạc […]

Ánh sáng Belem – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Ánh sáng Belem – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Ánh sáng Belem được sáng tác bởi Lm. Thái Nguyên, Ca đoàn Sao Mai thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Noel đêm thần thánh – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Noel đêm thần thánh – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:,

Noel đêm thần thánh, Sáng tác Thế Thông. Ca đoàn Sao Mai thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, mp3, […]

Mùa gặt dâng tiến – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Mùa gặt dâng tiến – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Mùa gặt dâng tiến được sáng tác bởi Thế Thông, Ca đoàn Sao Mai thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Bao Đấng Anh Hùng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Bao Đấng Anh Hùng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Bao Đấng Anh Hùng được sáng tác bởi Linh Trần Thy, Ca đoàn Sao Mai thể hiện. Nghe ca khúc, […]

Mừng Thánh Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Mừng Thánh Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Mừng Thánh Tử Đạo Việt Nam được sáng tác bởi Liên Bình Định, Ca đoàn Sao Mai thể hiện. Nghe […]

Ngàn vinh quang – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Ngàn vinh quang – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Ngàn vinh quang được sáng tác bởi Vọng Sinh, Ca đoàn Sao Mai thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, […]

Ai ra đi – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Ai ra đi – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Ai ra đi được sáng tác bởi Thế Thông, Ca đoàn Sao Mai thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, […]

Bước tử hùng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Bước tử hùng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Bước tử hùng được sáng tác bởi Đinh Công Lý, Ca đoàn Sao Mai thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được sáng tác bởi Linh mục Giuse Vũ Đức Hiệp, Ca đoàn Sao Mai […]

Anh hùng Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Anh hùng Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Anh hùng Tử Đạo Việt Nam được sáng tác bởi Nguyên Nhung, Ca đoàn Sao Mai thể hiện. Nghe ca […]

Xin thương xót Xin thương xót Cầu Hồn » Thẻ:,

Xin thương xót được sáng tác bởi Thế Thông, Ca đoàn Sao Mai thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, […]

Từ vực sâu Từ vực sâu Cầu Hồn » Thẻ:,

Từ vực sâu được sáng tác bởi Thế Thông, Ca đoàn Sao Mai thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, […]

Hướng lên Quê Trời Hướng lên Quê Trời Cầu Hồn » Thẻ:,

Hướng lên Quê Trời được sáng tác bởi Thế Thông, Ca đoàn Sao Mai thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Hãy lần hạt Mân Côi – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Hãy lần hạt Mân Côi – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Mân Côi » Thẻ:, ,

Hãy lần hạt Mân Côi được Vọng Sinh sáng tác, Ca đoàn Sao Mai và Diệu Hiền thể hiện. Nghe […]

Kinh Mân Côi – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Kinh Mân Côi – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Mân Côi » Thẻ:, , ,

Kinh Mân Côi được Linh Trần Thy sáng tác nhạc dựa trên ý thơ Đinh Văn và Tiến Hùng, Ca […]

Về nhà Chúa – Khổng Vĩnh Thành Về nhà Chúa – Khổng Vĩnh Thành Nhập Lễ » Thẻ:, ,

Về nhà Chúa – sáng tác: Khổng Vĩnh Thành – Lời: Xuân Thu, thể hiện: Ca đoàn Sao Mai. Nghe […]

Mẹ về Trời (Tuấn Kim) – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Mẹ về Trời (Tuấn Kim) – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Đức Mẹ Lên Trời » Thẻ:, ,

Bài hát Mẹ về trời được sáng tác bởi Tuấn Kim, được thể hiện bởi Ca đoàn Sao Mai và […]

Mẹ lên trời – Kim Long – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Mẹ lên trời – Kim Long – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Đức Mẹ Lên Trời » Thẻ:,

Bài hát Mẹ lên trời – Kim Long được sáng tác bởi Linh mục Kim Long, được thể hiện bởi […]

Ca lên đi 1 – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Ca lên đi 1 – Pdf, mp3,   lyrics lời bài hát Nhập Lễ » Thẻ:,

Bài hát Ca lên đi 1 được sáng tác bởi Linh mục Kim Long, được thể hiện bởi Ca đoàn […]

Kính dâng Ngài – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Kính dâng Ngài – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:, , ,

Bài hát Kính dâng Ngài được Thế Thông sáng tác nhạc dựa trên ý thơ của Từ Linh, được Lam […]

Hy lễ tình yêu – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Hy lễ tình yêu – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Hy lễ Tình yêu được sáng tác bởi Thế Thông, được Ca đoàn Sao Mai thể hiện. Nghethanhca.com […]

Hiến lễ Tình yêu – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Hiến lễ Tình yêu – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:, ,

Bài hát Hiến lễ Tình yêu được sáng tác bởi Thế Thông – Miên Ly, được Ca đoàn Sao Mai […]

Đoàn Dân Khải Hoàn – Pdf, mp3 và lời bài hát Đoàn Dân Khải Hoàn – Pdf, mp3 và lời bài hát Các Thánh » Thẻ:, ,

Ca khúc Đoàn Dân Khải Hoàn được sáng tác bởi Sơn Ca Linh, được thể hiện bởi Ca đoàn Sao […]

Ca mừng Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Pdf, mp3 và lời bài hát Ca mừng Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Pdf, mp3 và lời bài hát Đức Mẹ » Thẻ:,

Ca khúc Ca mừng Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được sáng tác bởi Linh mục Kim Long, được thể hiện […]

Tôn vinh Ba Ngôi – PDF, MP3, Lyrics – lời bài hát Tôn vinh Ba Ngôi – PDF, MP3, Lyrics – lời bài hát Chúa Ba Ngôi » Thẻ:, ,

Tôn vinh Ba Ngôi là 1 trong những ca khúc bày tỏ lòng tôn vinh Ba Ngôi Thiên Chúa, ca […]

Thần Khí Chúa – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Thần Khí Chúa – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Chúa Thánh Thần » Thẻ:, ,

Bài hát Thần Khí Chúa được thể hiện bởi Lam Phương – Ca đoàn Sao Mai, được Thế Thông sáng […]

Xin sai Thánh Thần – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Xin sai Thánh Thần – MP3 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Chúa Thánh Thần » Thẻ:, ,

Bài hát Xin sai Thánh Thần được sáng tác bởi Hoa Phượng Vĩ (Tín Vi), được thể hiện bởi Diệu […]

Muôn Hoa Dâng Mẹ – Cùng PDF nhạc và Lyrics – Lời bài hát Muôn Hoa Dâng Mẹ – Cùng PDF nhạc và Lyrics – Lời bài hát Dâng Hoa » Thẻ:,

Bài hát Muôn Hoa Dâng Mẹ được thể hiện bởi Ca đoàn Sao Mai, thuộc Album Tuyển tập nhạc Dâng Hoa, […]

Tháng hoa đến rồi – Nghe nhạc, Mp3, Pdf, Lyrics – lời bài hát Tháng hoa đến rồi – Nghe nhạc, Mp3, Pdf, Lyrics – lời bài hát Dâng Hoa » Thẻ:,

Bài hát Tháng Hoa đến rồi đươc Thể hiện bởi Ca đoàn Sao Mai (Lĩnh xướng: Lam Phương – Phượng […]

Ngũ bái 3 – Nghe nhạc, Mp3, Pdf, Lyrics – lời bài hát Ngũ bái 3 – Nghe nhạc, Mp3, Pdf, Lyrics – lời bài hát Dâng Hoa » Thẻ:,

Bài hát Ngũ bái 3 được thể hiện bởi Ca đoàn Sao Mai, thuộc Album Tuyển tập nhạc Dâng Hoa, Sáng […]

Trầm hương dâng Mẹ – Nghe nhạc, Mp3, Pdf, Lyrics – lời bài hát Trầm hương dâng Mẹ – Nghe nhạc, Mp3, Pdf, Lyrics – lời bài hát Dâng Hoa » Thẻ:, ,

Bài hát Trầm hương dâng Mẹ được thể hiện bởi Ca đoàn Sao Mai, thuộc Album Tuyển tập nhạc Dâng […]

Trên cây Thập Giá – Nghe nhạc, tải Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Trên cây Thập Giá – Nghe nhạc, tải Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Nhạc Mùa Chay » Thẻ:,

Ca khúc Trên Cây Thập Giá được Nghệ sĩ Thái Nguyên sáng tác và được ca đoàn Sao Mai thể […]