Anh hùng tử đạo – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Anh hùng tử đạo – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:, ,

Anh hùng Tử Đạo được sáng tác bởi Hồ Khanh và Minh Hương, Ca đoàn La Vang Portland thể hiện. […]

Ngày vinh thắng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Ngày vinh thắng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:, ,

Ngày vinh thắng được sáng tác bởi Lm. Ngô Duy Linh – Lm. Hồ Ngọc Thỉnh, Ca đoàn La Vang […]

Gặt trong sướng vui – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Gặt trong sướng vui – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Gặt trong sướng vui được sáng tác bởi Linh mục Ngô Duy Linh, Ca đoàn La Vang Portland thể hiện. […]