Dòng dõi chính nhân TV 23 – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Dòng dõi chính nhân TV 23 – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Thánh Vịnh - Đáp Ca » Thẻ:,

Dòng dõi chính nhân được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Hồng Nhung thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Xin dâng lên Cha – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Xin dâng lên Cha – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:, ,

Xin dâng lên Cha được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Quang Thọ và Thanh Tâm thể hiện. Nghe […]

Hợp cùng chư Thánh – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Hợp cùng chư Thánh – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Hợp cùng chư Thánh được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Sơn Túi Đỏ thể hiện. Nghe ca khúc, […]

Đáp ca Chúa nhật Truyền giáo Tv 18a – Vinh quang Chúa Đáp ca Chúa nhật Truyền giáo Tv 18a – Vinh quang Chúa Thánh Vịnh - Đáp Ca » Thẻ:,

Đáp ca Chúa nhật Truyền giáo Tv 18a – Vinh quang Chúa sáng tác bởi Linh mục nhạc sĩ Bùi Ninh, Ca sĩ Thanh Tâm và Quang Thọ thể hiện. Nghe, tải PDF, mp3, lyrics – lời đáp ca.

Đáp ca Chúa nhật Truyền giáo Tv 116 – Báo Tin Mừng Đáp ca Chúa nhật Truyền giáo Tv 116 – Báo Tin Mừng Thánh Vịnh - Đáp Ca » Thẻ:, ,

Đáp ca Chúa nhật Truyền giáo Tv 116 – Báo Tin Mừng sáng tác bởi Linh mục nhạc sĩ Bùi Ninh, Ca sĩ Thanh Tâm và Quang Thọ thể hiện. Nghe, tải PDF, mp3, lyrics – lời đáp ca.

Đáp ca Chúa nhật Truyền giáo Tv 66 Đáp ca Chúa nhật Truyền giáo Tv 66 Thánh Vịnh - Đáp Ca » Thẻ:,

Đáp ca Chúa nhật Truyền giáo Tv 66 sáng tác bởi Linh mục nhạc sĩ Bùi Ninh, Ca sĩ Quang Thọ thể hiện. Nghe, tải PDF, mp3, lyrics – lời đáp ca.

Làm chứng nhân – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Làm chứng nhân – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Ca Nguyện - Hiệp Lễ » Thẻ:,

Làm chứng nhân sáng tác bởi Linh mục nhạc sĩ Bùi Ninh, Ca sĩ Sơn Túi Đỏ thể hiện. Nghe, tải PDF, mp3, lyrics – lời bài hát.

Các con hãy đi – PDF, mp3, lyrics – lời bài hát Các con hãy đi – PDF, mp3, lyrics – lời bài hát Ca Nguyện - Hiệp Lễ » Thẻ:, ,

Các con hãy đi sáng tác bởi Linh mục nhạc sĩ Bùi Ninh, Ca sĩ Thanh Tâm và Quang Thọ […]

Hai người nguyện cầu – PDF, mp3, lyrics – lời bài hát Hai người nguyện cầu – PDF, mp3, lyrics – lời bài hát Ca Nguyện - Hiệp Lễ » Thẻ:,

Hai người nguyện cầu sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Lệ Quyên thể hiện. Nghe, tải PDF, mp3, lyrics – lời bài hát.

Đáp ca CN 30 TNC TV 33 – Người nghèo kêu xin Đáp ca CN 30 TNC TV 33 – Người nghèo kêu xin Thánh Vịnh - Đáp Ca » Thẻ:,

Đáp ca CN 30 TNC TV 33 – Người nghèo kêu xin sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Lệ […]

Anh em cứ xin – Pdf, mp3, lyric lời bài hát Anh em cứ xin – Pdf, mp3, lyric lời bài hát Ca Nguyện - Hiệp Lễ » Thẻ:,

Anh em cứ xin được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Gia Hiếu thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Đáp ca Chúa Nhật 29 Thường Niên năm C – TV 120 – Ơn phù trợ Đáp ca Chúa Nhật 29 Thường Niên năm C – TV 120 – Ơn phù trợ Thánh Vịnh - Đáp Ca » Thẻ:,

Đáp ca Chúa Nhật 29 Thường Niên năm C – TV 120 được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, […]

Bài ca tôn vinh – Pdf, Mp3, lyrics – lời bài hát Bài ca tôn vinh – Pdf, Mp3, lyrics – lời bài hát Mân Côi » Thẻ:,

Bài ca tôn vinh được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Thanh Hoài thể hiện. Nghe nhạc cùng nghethanhca.com. […]

Thiên Thần truyền tin – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Thiên Thần truyền tin – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Mân Côi » Thẻ:, ,

Thiên Thần Truyền Tin được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Thanh Tâm và Quang Thọ thể hiện. Nghe […]

Magnificat – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Magnificat – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Mân Côi » Thẻ:,

Magnificat – Bùi Ninh được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Thanh Hoài thể hiện. Nghe nhạc cùng nghethanhca.com. […]

Chuỗi Mân Côi – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Chuỗi Mân Côi – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Mân Côi » Thẻ:,

Chuỗi Mân Côi được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Thanh Tâm thể hiện. Nghe nhạc cùng nghethanhca.com. Tải […]

Con xin tri ân – Pdf, Mp3, lyrics – lời bài hát Con xin tri ân – Pdf, Mp3, lyrics – lời bài hát Ca Nguyện - Hiệp Lễ » Thẻ:,

Con xin tri ân được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Hồng Nhung thể hiện. Nghe nhạc cùng nghethanhca.com. […]

Đáp ca Chúa nhật 28 thường niên năm C – Chúa biểu dương TV 97 Đáp ca Chúa nhật 28 thường niên năm C – Chúa biểu dương TV 97 Thánh Vịnh - Đáp Ca » Thẻ:, ,

Đáp ca Chúa nhật 28 thường niên năm C- Chúa biểu dương TV 97 – Linh mục Bùi Ninh sáng […]

Hợp tiếng tôn vinh – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Hợp tiếng tôn vinh – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Ca Nguyện - Hiệp Lễ » Thẻ:,

Hợp tiếng tôn vinh được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Sơn Túi Đỏ thể hiện. Nghe nhạc cùng […]

Xin thêm lòng tin – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Xin thêm lòng tin – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Ca Nguyện - Hiệp Lễ » Thẻ:, ,

Xin thêm lòng tin được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Thanh Thảo và Đình Hoạt thể hiện. Nghe […]

Hãy đến đây – Đáp ca Chúa nhật 27 Thường niên năm C Hãy đến đây – Đáp ca Chúa nhật 27 Thường niên năm C Thánh Vịnh - Đáp Ca » Thẻ:,

Đáp ca Chúa nhật 27 Thường niên năm C – Hãy đến đây – TV 94 – Lm Bùi Ninh, […]

Một người giàu có – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Một người giàu có – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Ca Nguyện - Hiệp Lễ » Thẻ:, ,

Một người giàu có được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Lệ Thu và Đình Hoạt thể hiện. Nghe […]

Hãy ngợi khen Chúa – TV 145 Đáp ca Chúa Nhật 26 Thường Niên C Hãy ngợi khen Chúa – TV 145 Đáp ca Chúa Nhật 26 Thường Niên C Thánh Vịnh - Đáp Ca » Thẻ:, ,

Hãy ngợi khen Chúa được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Thanh Tâm và Việt Cường thể hiện. Nghe […]

Một người quản gia – Pdf, Mp3, Lyrics – Lời bài hát Một người quản gia – Pdf, Mp3, Lyrics – Lời bài hát Nhập Lễ » Thẻ:, ,

Một người quản gia được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Thanh Tâm và Quang Thọ thể hiện. Nghe […]

Hãy tới hòa lời – TV 112 Đáp ca Chúa Nhật 25 Thường Niên C – Lm. Bùi Ninh Hãy tới hòa lời – TV 112 Đáp ca Chúa Nhật 25 Thường Niên C – Lm. Bùi Ninh Thánh Vịnh - Đáp Ca » Thẻ:, ,

Hãy tới hòa lời TV 112 Đáp ca Chúa Nhật 25 Thường Niên C – Lm. Bùi Ninh, Thanh Tâm […]

Tâm tư con – Thánh Vịnh 12 – Đáp Ca Lễ sinh nhật Đức Maria Tâm tư con – Thánh Vịnh 12 – Đáp Ca Lễ sinh nhật Đức Maria Sinh Nhật Đức Mẹ » Thẻ:, ,

Tâm tư con – Thánh Vịnh 12 – Đáp Ca Lễ sinh nhật Đức Maria – Lm. Bùi Ninh sáng […]

Mẹ lên trời – Nào Tôn Nương 1 – Pdf, mp3, lyrics lời baì hát Mẹ lên trời – Nào Tôn Nương 1 – Pdf, mp3, lyrics lời baì hát Đức Mẹ Lên Trời » Thẻ:,

Bài hát Mẹ lên trời – Nào Tôn Nương 1 được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, được thể […]

Chúa Lên Quê Trời – File PDF Nhạc và Lyrics – Lời bài hát Chúa Lên Quê Trời – File PDF Nhạc và Lyrics – Lời bài hát Chúa Thăng Thiên » Thẻ:, ,

Chúa Lên Quê Trời, Linh Mục Bùi Ninh sáng tác, Thanh Tâm và Quang Thọ trình bày. Nghe nhạc, tải […]

Ngợi Mừng Chúa – MP3, PDF, Lyrics – Lời bài hát Ngợi Mừng Chúa – MP3, PDF, Lyrics – Lời bài hát Nhạc Lễ Mùa Phục Sinh » Thẻ:, ,

Bài hát Ngợi Mừng Chúa được sáng tác bởi Linh Mục Bùi Ninh được thể hiện bởi Hoa Lành và […]

Đây là ngày – Nghe nhạc, tải Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Đây là ngày – Nghe nhạc, tải Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Nhạc Mùa Chay » Thẻ:, ,

Ca khúc Đây là ngày TV 117, Lễ Chúa Nhật Phục Sinh, sáng tác: Linh Mục Bùi Ninh. Nghe và […]