Chuyện một đêm đông – Linh mục Mạnh Hùng Chuyện một đêm đông – Linh mục Mạnh Hùng Nhạc Giáng Sinh » Thẻ:, ,

Chuyện một đêm đông được Linh mục Mạnh Hùng sáng tác. Ban hợp xướng Suối Việt và Thanh Sử thể […]

Dâng bánh rượu – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng bánh rượu – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Bài hát Dâng bánh rượu được sáng tác bởi Nguyễn Văn, được thể hiện bởi Ban hợp xướng Suối Việt. […]