Thánh Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Thánh Tử Đạo Việt Nam – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:,

Thánh Tử Đạo Việt Nam được sáng tác bởi Linh mục Bạch Vân, Song Thảo thể hiện. Nghe ca khúc, […]

Hoa Mân Côi – Linh mục Bạch Vân Hoa Mân Côi – Linh mục Bạch Vân Mân Côi » Thẻ:, ,

Hoa Mân Côi – Linh mục Bạch Vân sáng tác, Quyết Thắng và Ái Trinh thể hiện. Nghe ca khúc, […]

Hân hoan tiến vào – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Hân hoan tiến vào – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Nhập Lễ » Thẻ:,

Hân hoan tiến vào được sáng tác bởi Linh mục Bạch Vân, Tốp ca Nam thể hiện. Nghe nhạc cùng […]

Mừng Sinh Nhật Mẹ – Lm. Bạch Vân Mừng Sinh Nhật Mẹ – Lm. Bạch Vân Sinh Nhật Đức Mẹ » Thẻ:,

Mừng Sinh Nhật Mẹ – Lm. Bạch Vân sáng tác, thể hiện: Trái tim yêu Band. Nghe nhạc cùng nghethanhca.com. […]

Mẹ lên trời – Bạch Vân – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Mẹ lên trời – Bạch Vân – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Đức Mẹ Lên Trời » Thẻ:, ,

Ca khúc Mẹ lên trời – Bạch Vân được sáng tác bởi Linh mục Bạch Vân, được Thái Dương cùng […]

Ca mừng Thánh Phêrô – Pdf, mp3 và lời bài hát Ca mừng Thánh Phêrô – Pdf, mp3 và lời bài hát Thánh Phêrô và Phaolô » Thẻ:,

Ca khúc Thánh Phêrô 1 – Ca mừng Thánh Phêrô được Linh mục Bạch Vân sáng tác nhạc và lời, […]

Hát Mừng Thánh Phêrô – Pdf, mp3 và lời bài hát Hát Mừng Thánh Phêrô – Pdf, mp3 và lời bài hát Thánh Phêrô và Phaolô » Thẻ:, ,

Ca khúc Thánh Phêrô 2 – Hát Mừng Thánh Phêrô được sáng tác bởi Linh mục Bạch Vân, được thể […]

Cầu Cho Linh Mục 1 – pdf, mp3 và lời bài hát Cầu Cho Linh Mục 1 – pdf, mp3 và lời bài hát Linh Mục » Thẻ:,

Ca khúc Cầu cho Linh mục 1 được sáng tác bởi Linh mục Bạch Vân và được thể hiện bởi […]

Cầu Cho Linh Mục 2 – pdf, mp3 và lời bài hát Cầu Cho Linh Mục 2 – pdf, mp3 và lời bài hát Linh Mục » Thẻ:,

Ca khúc Cầu cho Linh mục 2 được sáng tác bởi Linh mục Bạch Vân và được thể hiện bởi […]

Đời Linh Mục (âm hưởng tây nguyên) – pdf, mp3 và lyrics lời bài hát Đời Linh Mục (âm hưởng tây nguyên) – pdf, mp3 và lyrics lời bài hát Linh Mục » Thẻ:,

Ca khúc Đời Linh Mục được sáng tác bởi Linh mục Bạch Vân và được thể hiện bởi Triệu Lộc, […]

Sinh Nhật Thánh Gioan – pdf, mp3 và lyrics lời bài hát Sinh Nhật Thánh Gioan – pdf, mp3 và lyrics lời bài hát Gioan Tẩy Giả » Thẻ:,

Ca khúc Sinh nhật Thánh Gioan được sáng tác bởi Linh mục Bạch Vân, được thể hiện bởi Mai Linh. […]

Chúa Lên Trời 2 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Chúa Lên Trời 2 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Chúa Thăng Thiên » Thẻ:,

Chúa Lên Trời 2, Gia Hiếu thể hiện, Linh Mục Bạch Vân sáng tác, nghe nhạc, tải MP3 và Lyrics […]

Chúa Lên Trời 1 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Chúa Lên Trời 1 – PDF Sheet nhạc và Lyrics – lời bài hát Chúa Thăng Thiên » Thẻ:,

Chúa Lên Trời 1, Gia Hiếu thể hiện, Linh Mục Bạch Vân sáng tác, nghe nhạc, tải MP3, Lyrics – […]

Hát mừng Thánh Giuse – PDF, Mp3, Lyrics – lời bài hát Hát mừng Thánh Giuse – PDF, Mp3, Lyrics – lời bài hát Nghe Thánh Ca » Thẻ:, ,

Bài hát Hát mừng Thánh Giuse được thể hiện bởi Phi Nguyễn, được sáng tác bởi Linh Mục Bạch Vân, […]