Đường con theo Chúa – Nghe nhạc, tải PDF và mp3 cùng lời bài hát Đường con theo Chúa – Nghe nhạc, tải PDF và mp3 cùng lời bài hát Tận hiến » Thẻ:,

Ca khúc Đường con theo Chúa. Sáng tác: Linh mục Ân Đức, Thể hiện: ca sĩ Trường Sinh. Nghe nhạc, […]

Tình nào lớn hơn – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Tình nào lớn hơn – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Các Thánh » Thẻ:, ,

Tình nào lớn hơn được sáng tác bởi Linh mục Ân Đức, Hồ Bích Ngọc – Nhóm Hoan Ca thể […]

Khuc hát một loài hoa – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Khuc hát một loài hoa – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Cầu Hồn » Thẻ:, ,

Khúc hát một loài hoa được sáng tác bởi Linh mục Ân Đức, Mai Hậu và nhóm Hoan Ca thể […]

Hy lễ cuối cùng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Hy lễ cuối cùng – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Cầu Hồn » Thẻ:,

Hy lễ cuối cùng được sáng tác bởi Linh mục Ân Đức, Gia Ân thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, mp3, lyrics – lời bài hát.

Dâng Chúa Đất Trời – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Dâng Chúa Đất Trời – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Dâng lễ » Thẻ:,

Dâng Chúa Đất Trời được sáng tác bởi Linh mục Ân Đức, Ca đoàn Mông Triệu thể hiện. Nghe nhạc […]

Bài Ca Linh Mục – pdf, mp3 và lời bài hát Bài Ca Linh Mục – pdf, mp3 và lời bài hát Linh Mục » Thẻ:, , , ,

Ca khúc Bài Ca Linh Mục được sáng tác bởi Linh mục Ân Đức dựa trên ý: Duy Tân và […]