Ngắm bảy sự thương khó Đức Mẹ | Giáo phận Vinh – Hà Tĩnh

Ngắm bảy sự thương khó Đức Mẹ là hành động đạo đức để suy niệm về cuộc đời của Đức Mẹ từ khi đem Đức Chúa Giêsu vào đền thánh tới lúc táng xác Đức Chúa Giêsu vào huyệt đá. Ngắm bảy sự thương khó Đức Mẹ được Nghethanhca.com lấy từ sách kinh Giáo phận Vinh – Hà Tĩnh.

Nội dung có thể bạn quan tâm: Làm các loại phân bón hữu cơ cho hoa hồng

Kinh dọn mình

Lạy Đức Mẹ, xin Đức Mẹ hãy lấy lòng thương xót mà cầu nguyện cho chúng con được nhờ công nghiệp Đức Chúa Giêsu cùng nhờ công nghiệp Đức Mẹ, cho được khỏi những tội lỗi chúng con đã phạm và được hưởng nhờ những ân xá Hội Thánh ban cho kẻ làm việc kính những sự thương khó Đức Mẹ.

Phần thứ nhất

Ông thánh Ximêon nói tiên tri cùng Đức Mẹ

Ngắm: Khi Đức Mẹ đem Đức Chúa Giêsu vào đền thánh, thì Ông thánh Ximêon nói cùng Đức Mẹ rằng:”Gươm sắc sẽ thâu qua lòng Bà, vì người ta sẽ làm phản nghịch cùng Con Bà”. Khi ấy Đức Chúa Trời soi lòng Đức Mẹ, cho người biết trước những khốn khó Đức Chúa Giêsu sẽ chịu, mà chuộc tội cho thiên hạ. Cho nên Đức Mẹ sầu phiền đau đớn trong lòng thái quá, mà từ ấy về sau, Người hằng nhớ tưởng âm thầm những sự khốn cực Con mình rất yêu dấu sẽ chịu vì tội thiên hạ.

Lạy Đức Mẹ hằng đau đớn chua xót trong lòng, vì biết trước những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã định chịu, mà chuộc tội lỗi chúng con.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, bảy kinh Kính Mầng, một kinh Sáng Danh, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được lòng nhớ những sự khốn khó Đức Chúa Giêsu đã chịu, mà lo buồn đau đớn vì tội lỗi chúng con là căn nguyên những sự khốn khó Chúa cùng Đức Mẹ phải chịu. Amen.

Phần thứ hai

Đức Mẹ đem Đức Chúa Giêsu trốn sang nước Ai-cập

Ngắm: Ban đêm, Đức Thánh Thiên Thần bảo Ông thánh Giuse đem Đức Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ trốn sang nước Ai-cập, bởi vì vua Hêrôđê hòng tìm mà giết. Khi Đức Mẹ nghe lời Ông thánh Giuse bảo dậy mà đi cho kịp, như lời Thánh Thiên Thần đã dạy, thì trong lòng lo lắng bồi hồi biết là ngần nào! Nhưng mà chẳng dám năn nỉ, một vâng theo thánh ý Chúa mà bỏ quê hương, bà con, thân thuộc sang trú ngụ nước Ai-cập khách đày, cho đến khi Thiên Thần bảo về.

Lạy Đức Mẹ, Đức Mẹ đã trốn sang đồ bạc nương ngụ nước Ai-cập mà dạy dỗ chúng con phải ở đời này như khách đày vậy, cùng hằng sẳn lòng bỏ mọi sự thế gian mà vâng theo thánh ý Chúa.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, bảy Kinh Kính Mầng, một Kinh Sáng Danh, xin rất thánh Đức Bà cầu cho chúng con hằng sẵn lòng vâng theo thánh ý Chúa trong những sự gian nan đời tạm này. Amen.

Phần thứ ba

Đức Chúa Giêsu ở lại trong đền thờ mà Đức Mẹ tìm kiếm ba ngày

Ngắm: Khi Đức Mẹ cùng Ông thánh Giuse đã đem Đức Chúa Giêsu trở về thành Nagiaret, hằng năm, đến ngày lễ trọng thì đem Người đến thành Giêrusalem, lễ rồi thì đem người về. Song đến năm, Người đã lên mười hai tuổi, khi lễ rồi, ai nấy lo về, thì Người ở lại trong đền thờ, mà Đức Mẹ chẳng tìm đó, vì tưởng Người về đã theo kẻ quen biết. Song chiều tối đến chổ nghĩ khi Đức Mẹ chẳng thấy con, thì ưu phiền sầu não, thao thức thâu đêm không kể xiết. Cho đến khi trời sáng, thì Đức Mẹ tốc tả trở lại thành Giêrusalem tìm mọi nơi, hỏi thăm mọi người, đến ngày thứ ba thì gặp Con trong đền thờ. Ấy ta xem Đức Mẹ lìa mặt con vì ý mầu nhiệm, liền thảm nảo chảy nước mắt ròng rõng. Vậy khi chúng con lìa bỏ Chúa, mà theo đàng tội lỗi, thì càng phải lo buồn đau đớn biết là ngần nào!

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, bảy Kinh Kính Mầng, một Kinh Sáng Danh, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được lòng thật lo buồn, đau đớn, vì đã lìa bỏ Chúa mà theo đàng tội lỗi. Amen.

Phần thứ bốn

Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu đang vác cây Thánh giá

Ngắm: Khi Đức Mẹ nghe tin quân dữ dẫn Đức Chúa Giêsu đi giết, thì người rụng rời kinh khiếp, bại hoại tâm tình biết là ngần nào! Nhưng mà Người cũng vội vàng đi theo, cho được gặp Con một phen sau hết. Song khi gặp người thì lòng Đứ Mẹ đắng cay chua xót, ai hầu kể xiết! Thấy trên đaàu Người thì đội mũ gai oan xác, vai thì vác một cây rất nặng nề ghê gớm, khắp cả và mình thì thể xác bầm tím, vết tích thì chằng chịt. Lại nghe những tiếng xốn xáo khinh dể, nhạo báng then thuồng thật khi ấy Đức Mẹ khốn cực như đứt ruột ra vậy nhưng Người cũng bền vững theo chân Đức Chúa Giêsu chon đến chân núi Calavariô.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, bảy Kinh Kính Mầng, một Kinh Sáng Danh, xin Đức Mẹ cầu nguyện cho chúng con được vững bền theo chân Chúa cho đến trên núi Calavariô, là bằng lòng chịu mọi sự gian nan đời này vì Chúa cho đến chết. Amen.

Phần thứ năm

Đức Mẹ đứng kề cây Thánh giá Đức Chúa Giêsu là con rất yêu dấu, khi trút linh hồn

Ngắm: Khi quân dữ đã đóng đinh chân tay Đức Chúa Giêsu, cùng đã dựng cây Thánh giá lên, thì Đức Mẹ hằng đứng kề Thánh giá luôn mà xem Con rất yêu dấu, chẳng rời một bước. Vậy khi thấy máu Con chảy xuống ròng ròng, cùng khi nghe Người lối phó linh hồn cho Đức Chúa Cha, lại khi thấy Người gục đầu xuống mà trút linh hồn, thì Đức Mẹ thảm thiết đau đớn biết là ngần nào!

Khi ấy Đức Mẹ hiệp sự đau đớn mình làm một cùng sự thương khó Đức Chúa Giêsu mà phạt tạ Đức Chúa Cha vì tội lỗi thiên hạ.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, bảy Kinh Kính Mầng, một Kinh Sáng Danh, xin Đức Mẹ hiệp công nghiệp mình làm một cùng công nghiệp Đức Chúa Giêsu mà dâng cho Đức Chúa Cha, xin Người tha tội cho chúng con. Amen.

Phần thứ sáu

Người lính đâm cạnh nương lòng, Hai môn đệ hạ xác Đức Chúa Giêsu xuống mà Giao trong tay Đức Mẹ ẵm lấy

Ngắm: Khi Đức Chúa Giêsu đã trút linh hồn đoạn, thì có một tên lính lấy đòng mà đâm canh nương long Người thấu đến Trái Tim. Tuy Đức Chúa Giêsu chẳng còn đau nữa, vì đã trút linh hồn, song khi ấy lòng Đức Mẹ đau đớn như lưỡi đòng thâu Trái Tim mình vậy. Khi hạ xác Đức Chúa Giêsu, mà Đức Mẹ xem thấy xác con đầy dấy những vết tích đến nỗi từ trên đỉnh đầu cho đến dưới bàn chaan, chẳng chổ nào mà chẳng xề xài rách nát, cùng bày xương ra hầu đếm được, thì đau lòng xót ruột kể chẳng xiết.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, bảy Kinh Kính Mầng, một Kinh Sáng Danh, xin Đức Mẹ cầu nguyện cho chúng con hằng nhớ trong lòng mọi sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu mà chuộc tội chúng con, cho được thêm lòng yêu mến kính chuộng Người một ngày một sốt sắng hơn. Amen.

Phần thứ bảy

Môn đệ táng xác Đức Chúa Giêsu vào huyệt đá mới

Ngắm: Khi Đức Mẹ giao xác Đức Chúa Giêsu cho môn đệ lo trợ táng trong phần, cùng khi thấy đặt vào trong huyệt, cungf khi một đệ lấy hòn đá lớn mà đậy lấp huyệt, thì Đức Mẹ thương tiếc Con rất yêu dấu, cùng xót xa trong lòng biết là ngần nào! Ôi, mất Con thương mến, chẳng còn nghe tiếng con yên ủi, chẳng còn thấy mặt Đấng oai nghi! Đức Mẹ càng nhớ Con thì càng thương tiếc. Từ ấy về sau hằng ước trông hớ chi giờ chết đến cho mau mà về ởi làm một cùng Con rất yêu dấu trên nước thiên đàng.

Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một Kinh Lạy Cha, bảy Kinh Kính Mầng, một Kinh Sáng Danh, xin Đức Mẹ cầu nguyện cho chúng con được chê bỏ mọi sự thế gian, mà ước ao về cùng Chúa và Đức Mẹ trên nước thiên đàng. Amen.

(Sau hết thì thêm rằng:)

Chúng con dâng ba kinh Kính Mầng để kính nước mắt Đức Mẹ nhỏ sa ròng ròng, khi thấy Đức Chúa Giêsu chịu nạn chịu chết. Xin Đức Mẹ cầu nguyện cho chúng con được lòng ăn năn tội thật, hầu nhờ những phép ân xá Hội Thánh đã ban cho kẻ làm việc này nên.

(Tiếp theo đọc kinh: Lạy Nữ Vương…)

Kinh Lạy Nữ Vương

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con con cháu Eva, ở chốn khách đày, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, con lòng Bà gồm phúc lạ.

Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Mari a trọn đời đồng trinh. Amen.

5/5 - (1 bình chọn Bình chọn)
CHIA SẺ BÀI VIẾT             

Bài viết liên quan cùng thể loại

Trả lời

Các nội dung khác cùng chủ đề