Lịch phụng vụ Công Giáo năm 2023 – Giáo phận Hà Tĩnh

Lịch phụng vụ Công giáo năm 2022 – 2023 dành cho mọi người và đặc biệt Giáo phận Hà Tĩnh. Phụng vụ năm A. Đầy đủ chi tiết các ngày lễ kính, lễ nhớ các Thánh trong mỗi ngày. Hy vọng tài liệu giúp ích nhiều cho bạn.

Lịch phụng vụ Công Giáo tháng 11 năm 2023

Bài ca phục vụ

Menu lịch tháng 11

Nhấp vào ngày bạn muốn xem lịch chi tiết
Tuần

.

.

.

.

I

 

CN

6

13

20

27

4

Thứ 2

7

14

21

28

5

Thứ 3

1

8

15

22

29

6

Thứ 4

2

9

16

23

30

7/11

Thứ 5

3

10

17

24

Thứ 6

4

11

18

25

Thứ 7

5

12

19

26

Ngày 27 tháng 11 Chúa nhật

Chúa nhật 1 Mùa vọng, TV tuần 1, Màu Tím. Các bài đọc Chúa nhật năm A: IS 2,1 – 5; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44.

Câu hỏi giáo lý

H. Những chữa trị y dược nào được phép khi cái chết như sắp gần kề?

T. Việc cắt ngang những chăm sóc thường xuyên cho bệnh nhận không thể coi là hợp pháp được. Tuy nhiên được phép sử dụng các thuốc giảm đau nào không có mục đích làm cho chết, và được phép từ chối “việc trị liệu khắc nghiệt,” nghĩa là việc chữa trị quá tốn kém, nhưng không đem lại chút hy vọng nào để đạt được kết quả tích cực.

Ngày 28 tháng 11

Thứ 2 tuần 1 Mùa vọng, Màu tím. Các bài đọc: Is 2,1-5 hoặc 4,2-6; Mt 8,5-11.

Ngày 29 tháng 11

Thứ 3 tuần 1 mùa vọng, màu tím. Các bài đọc: Is 11,1-10; Lc 10,21-24.

Ngày 30 tháng 11

Thứ 4 tuần 1 mùa vọng, màu đỏ. Lễ kính Thánh Anrê, Tông đồ. Các bài đọc: Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.

Lịch phụng vụ Công Giáo tháng 12 năm 2022

Menu lịch tháng 12

Nhấp vào ngày bạn muốn xem lịch chi tiết
Tuần

I

 

II

 

III

 

IV

 

BN

GS

CN

.

.

4

11

11

18

18

25

25

3

Thứ 2

.

.

5

12

12

19

19

26

26

4

Thứ 3

.

.

6

13

13

20

20

27

27

5

Thứ 4

.

.

7

14

14

21

21

28

28

6

Thứ 5

1

8

8

15

15

22

22

29

29

7

Thứ 6

8

9

9

16

16

23

23

1/12

30

8

Thứ 7

3

10

10

17

17

24

24

2

31

9

Ngày 1 tháng 12

Thứ 5 tuần 1 Mùa vọng, đầu tháng, màu tím. Các bài đọc: Is 26,1-6; Mt 7,24-27.

Ngày 2 tháng 12

Thứ 6 tuần 1 mùa vọng, đầu tháng, màu tím. Các bài đọc: Is 29,17-24; Mt 9,27-31.

Ngày 3 tháng 12

Thứ 7 tuần 1 mùa vọng, đầu tháng. Lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê, Linh mục. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Bổn mạng Đại Chủng Viện Thánh Phanxicô Xaviê. Các bài đọc: 1 Cr 9,16-19.22-23; Mc 16,15-20.

Ngày 4 tháng 12 Chúa nhật

Chúa nhật 2 mùa vọng, màu tím. Tv tuần 2. Các bài đọc: Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12.

Câu hỏi giáo lý

H. Tại sao xã hội có trách nhiệm phải bảo vệ các thai nhi?

T. Quyền sống của con người ngay từ lúc được thụ thai, là một yếu tố làm thành xã hội dân sự và luật pháp của xã hội. Khi Nhà Nước không cố gắng phục vụ cho các quyền lợi của mọi người, và đặc biệt cho những người yếu đuối nhất, trong số đó có các em bé đã được thụ thai mà chưa được sinh ra, thì chĩnh những nền tảng cuar Nhà Nước pháp quyền đã bị xói mòn.

Ngày 5 tháng 12

Thứ 2 tuần 2 mùa vọng, màu tím. Các bài đọc: Is 35,1-10; Lc 5,17-26.

Ngày 6 tháng 12

Thứ 3 tuần 3 mùa vọng, màu tím. Thánh Nicola, Giám mục (màu trắng) Các bài đọc: Is 40,1-11; Mt 18,12-14.

Ngày 7 tháng 12

Thứ 4 tuần 3 mùa vọng, màu trắng. Lễ nhớ Thánh Ambrosio, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh. Các bài đọc: Is 40,25-31; Mt 11,28-30.

Ngày 8 tháng 12

Thứ 5 tuần 2 mùa vọng, màu trắng. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Lễ Trọng. Lễ cho giáo dân. Các bài đọc: St 3,9-15; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.

Ngày 9 tháng 12

Thứ 6 tuần 2 mùa vọng, màu tím. Thánh Gioan Didaco Cau-la-to-a-din (Màu trắng). Các bài đọc: Is 48,17-19; Mt 11,16-19.

Ngày 10 tháng 12

Thứ 7 tuần 2 mùa vọng, màu tím. Đức Mẹ Loreto (màu trắng). Các bài đọc: Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.

Ngày 11 tháng 12 Chúa nhật

Chúa nhật 3 mùa vọng, màu hồng. Tv tuần 3. Các bài đọc: Is 35,1-6a.9-11; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11.

Câu hỏi giáo lý

H. Làm thế nào để tránh gương xấu?

T. Gương xấu tệ hại ở việc dẫn người khác đến chỗ phạm tôị. Người ta phải loại bỏ gương xấu vì tôn trọng linh hồn và thể xác con người. Nếu ai cố ý dẫn dắt người khắc phạm một điều xấu nặng nề, thì chính người dẫn dắt đã phạm một tội nghiêm trọng.

Ngày 12 tháng 12

Thứ 2 tuần 3 mùa vọng, màu tím. Đức Mẹ Guadalupe (màu trắng). Các bài đọc: Ds 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27.

Ngày 13 tháng 12

Thứ 3 tuần 3 mùa vọng, màu đỏ. Lễ nhớ Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Các bài đọc: Xp 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32.

Ngày 14 tháng 12

Thứ 4 tuần 3 mùa vọng, màu trắng. Lễ nhớ Thánh Gioan Thánh Giá, Linh mục, tiến sĩ Hội thánh. Các bài đọc: Is 45,6b-8.21b-25; Lc 7,19-23.

Ngày 15 tháng 12

Thứ 5 tuần 3 mùa vọng, màu tím. Các bài đọc: Is 54,1-10; Lc 7,24-30.

Ngày 16 tháng 12

Thứ 6 tuần 3 mùa vọng, màu tím. Các bài đọc: Is 56,1-3a.6-8; Ga 5,33-36.

Ngày 17 tháng 12

Thứ 7 tuần 3 mùa vọng, màu tím. Các bài đọc: St 49,2.8-10; Mt 1,1-17.

Từ ngày 17 đến ngày 24 là những ngày phụng vụ ưu iên, không được cử hành lễ nhớ nào.

Ngày 18 tháng 12 Chúa nhật

Chúa nhật 4 mùa vọng, màu tím, Tv tuần 4. Các bài đọc: Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24. Tiến Thủy, Cầu Lim chầu lượt.

Câu hỏi giáo lý

H. Chúng ta có trách nhiệm nào đối với thân xác?

T. Chúng ta phải chăm sóc sức khỏe thân xác của mình và của tha nhân cách hợp lý, nhưng phải tránh xa việc tôn thờ thân xác và mọi thứ thái quá. Ngoài ra còn phải tránh việc sử dụng mà túy, vì nó gây nên sự hủy hoại trầm trọng cho sức khỏe và đời sống con người, cũng phải tránh sư lạm dụng các thứ như thực phẩm, rượu, thuốc hút và các thứ thuốc men.

Ngày 19 tháng 12

Thứ 2 tuần 4 mùa vọng, màu tím. Các bài đọc: Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25.

Ngày 20 tháng 12

Thứ 3 tuần 4 mùa vọng, màu tím. Các bài đọc: Is 7,10-14; Lc 1,26-38.

Ngày 21 tháng 12

Thứ 4 tuần 4 mùa vọng, màu tím. Thánh Phêrô Canixiô, Linh mục, tiến sĩ Hội thánh. Các bài đọc: Dc 2,8-14 hoặc Xp 3,14-18a; Lc 1,39-45.

Ngày 22 tháng 12

Thứ 5 tuần 4 mùa vọng, màu tím. Các bài đọc: 1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.

Ngày 23 tháng 12

Thứ 6 tuần 4 mùa vọng, màu tím. Thánh Gioan Kêty, Linh mục. Các bài đọc: Mlk 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.

Ngày 24 tháng 12

Thứ 7 tuần 4 mùa vọng, màu tím. Các bài đọc lễ sáng: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Lc 1,67-79.

Lễ vọng Chúa Giáng Sinh

Lễ trọng (màu trắng) Cử hành vào chiều ngày 24 tháng 12, các bài đọc: Is 62,1-5; Cv 13, 16-17.22-25; Mt 1,1-25 hoặc 1,18-25. Các bài đọc lễ đêm: Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.

Ngày 25 tháng 12 Chúa nhật

Chúa nhật lễ rọng mừng Chúa Giáng Sinh. Kiêng việc xác. Lễ cho giáo dân. Màu trắng. Các bài đọc lễ rạng đông: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20. Các bài đọc lễ ban ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 hoặc 1,1-5.9-14. Các xứ chầu 1 giờ.

Câu hỏi giáo lý

H. Khi nào các thí nghiệm khoa học, y khoa hay tâm lý, trên con người hoặc nhóm người, là hợp pháp về mặt luân lý?

T. Về mặt luân lý, các thí nghiệm ấy là hợp pháp nếu chúng phục vụ cho lợi ích toàn vẹn của cá nhân và xã hội, mà không gây ra những rủi ro không cân xứng cho sự sống và sự toàn vẹn thể lý hay tâm lý của các cá nhân; những người nhận thí nghiệm phải được thông báo trước, và đã ưng thuận.

Ngày 26 tháng 12

Thứ 2 ngày 2 tuần Bát nhật Giáng Sinh. Màu đỏ. Lễ kính Thánh Stêphanô, tử đạo tiên khởi. Các bài đọc: Cv 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22.

Ngày 27 tháng 12

Thứ 3 ngày 3 tuần Bát nhật Giáng Sinh. Màu trắng. Lễ kính Thánh Gioan, Tông đồ, tác giả sách Tin Mừng. Các bài đọc: 1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8.

Ngày 28 tháng 12

Thứ 4 ngày 4 tuần Bát nhật Giáng Sinh. Màu đỏ. Lễ kính các Thánh Anh Hài, tử đạo. Các bài đọc: 1Ga 1,5-22; Lc 2,13-18.

Ngày 29 tháng 12

Thứ 5 ngày 5 tuần Bát nhật Giáng Sinh. Màu trắng. Thánh Tôma Beckét, Giám mục, tử đạo. Các bài đọc: 1Ga 2,3-11; Lc 2,22-35.

Ngày 30 tháng 12

Thứ 6 ngày 6 tuần Bát nhật Giáng Sinh. Màu trắng. Lễ Thánh Gia Thất. Các bài đọc: Hc 3,2-6.12-14; Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23.

Ngày 31 tháng 12

Thứ 7 ngày 7 tuần Bát nhật Giáng Sinh. Màu trắng. Thánh Silvettê 1, Giáo Hoàng. Các bài đọc: 1Ga 2,18-21; Ga 1,1-18. Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Chợ Sàng (2020).

Lịch phụng vụ Công giáo năm 2023

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 1 năm 2023

Menu lịch tháng 1 năm 2023

Nhấp vào ngày bạn muốn xem lịch chi tiết
Tuần

2GS

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

CN

1

10/12

8

17

15

24

22

1/1

29

8

Thứ 2

2

11

9

18

16

25

23

2

30

9

Thứ 3

3

12

10

19

17

26

24

3

31

10

Thứ 4

4

13

11

20

18

27

25

4

.

.

Thứ 5

5

14

12

21

19

28

26

5

.

.

Thứ 6

6

15

13

22

20

29

27

6

.

.

Thứ 7

7

16

14

23

21

30

28

7

.

.

Ngày 1 tháng 1 năm 2023 Chúa nhật

Chúa nhật 2 Giáng Sinh. Màu trắng. Cuối tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Lễ Trọng. Quan thầy Giáo phận Hà Tĩnh. Các bài đọc: Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.

Ngày thế giới hòa bình. Đấng thường quyền sở tại có thể cho cử hành Thánh lễ cầu cho Hòa bình. Xứ Thanh Hải chầu lượt. Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Sen Bàng (2004).

Câu hỏi giáo lý

H. Trước và sau khi chết, có được phép hiến tặng và ghép các bộ phận hay không?

T. Về mặt luân lý, việc ghép các bộ phận cơ thể có thể được chấp nhận với sự ưng thuận của người cho vaf không gây nguy hiểm quá đáng cho người đó. Hiến tặng các bộ phận sau khi chết là một hành vi cao quý, nhưng trước khi lấy các bộ phận đó, phải xác định người hiến tặng chắc chắn đã chết.

Ngày 2 tháng 1

Thứ 2 trước lễ Hiển Linh. Màu trắng. Lễ nhớ Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Badien, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh. Các bài đọc: 1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.

Ngày 3 tháng 1

Thứ 3 trước lễ Hiển Linh. Màu trắng. Danh Thánh Chúa Giesu. Các bài đọc: 1Ga 2,29-36; Ga 1,29-34.

Ngày 4 tháng 1

Thứ 4 trước lễ Hiển Linh. Màu trắng. Thánh Elizabeth ann Seton. Các bài đọc: 1Ga 3,7-10; Ga 1,35-42.

Ngày 5 tháng 1

Thứ 5 trước lễ Hiển Linh. Màu trắng. Đầu tháng. Thánh Gioan Neumann, Giám mục. Các bài đọc: 1Ga 3,11-21; Ga 1,43-51.

Ngày 6 tháng 1

Thứ 6 trước lễ Hiển Linh. Màu trắng. Đầu tháng. Các bài đọc: 1Ga 5,5-13; Mc 1,7-11 hoặc Lc 3,23-38.

Ngày 7 tháng 1

Thứ 7 trước lễ Hiển Linh. Màu trắng. Đầu tháng. Thánh Râymunđô, Linh mục. Các bài đọc: 1Ga 5,14-21; Ga 2,1-11.

Ngày 8 tháng 1 Chúa nhật

Chúa nhật lễ Hiển Linh. Lễ trọng. Lễ cho giáo dân. Các bài đọc: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12. Phúc Thành, xứ Chày chầu lượt.

Câu hỏi giáo lý

H. Những việc nào đối nghịch với việc tôn trọng sự nguyên vẹn thể lý của con người?

T. Những việc đó là: bắt cóc, bắt người làm con tin, khủng bố, tra tấn, bạo lực, trực tiếp làm người ta vô sinh. Việc cắt bỏ một phần thân thể của một người chỉ được chấp nhận về mặt luân lý nếu mục đích là để chữa bệnh cho chính người đó.

Ngày 9 tháng 1

Thứ 2 tuần 1 mùa thường niên, màu trắng. Tv tuần 1. Lễ Chúa Giesu chịu phép rửa. Các bài đọc: Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Thổ Hoàng (2015), nhà thờ Đông Yên (2018) vầ nhà thờ Thọ Vực (2021).

Ngày 10 tháng 1

Thứ 3 tuần 1 mùa thường niên. Màu xanh. Các bài đọc: Dt 2,5-12; Mc 1,21-28.

Ngày 11 tháng 1

Thứ 4 tuần 1 mùa thường niên. Màu xanh. Các bài đọc: Dt 2,14-18; Mc 1,29-39.

Ngày 12 tháng 1

Thứ 5 tuần 1 mùa thường niên. Màu xanh. Các bài đọc: Dt 3,7-14; Mc 1,40-45.

Ngày 13 tháng 1

Thứ 6 tuần 1 mùa thường niên. Màu xanh. Thánh Hilariô, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh (Màu trắng). Các bài đọc: Dt 4, 1-5; Mc 2,1-12.

Ngày 14 tháng 1

Thứ 7 tuần 1 mùa thường niên. Màu xanh. Các bài đọc: Dt 4,12-16; Mc 2,13-17.

Ngày 15 tháng 1 Chúa nhật

Chúa nhật 2 mùa thường niên. Màu xanh. Tv tuần 2. Các bài đọc: Is 49,3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34. Tân Mỹ chầu lượt.

Câu hỏi giáo lý

H. Phải chăm sóc những người hấp hối như thế nào?

T. Những người hấp hối có quyền được sống xứng đáng với phẩm giá vào những giây phút cuối cùng của đời sống trần thế, nhất là được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và các Bí tích, giúp họ gặp gỡ Thiên Chúa hằng sống.

Ngày 16 tháng 1

Thứ 2 tuần 2 mùa thường niên. Màu xanh. Các bài đọc: Dt 5,1-10; Mc 2,18-22.

Ngày 17 tháng 1

Thứ 3 tuần 2 mùa thường niên. Màu trắng. Lễ nhớ Thánh Anton, viện phụ. Các bài đọc: Dt 6,10-20; Mc 2,23-28.

Ngày 18 tháng 1

Thứ 4 tuần 2 mùa thường niên. Màu xanh. Các bài đọc: Dt 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6. Bắt đầu tuần cầu nguyện cho Kitô giáo hợp nhất.

Ngày 19 tháng 1

Thứ 5 tuần 2 mùa thường niên. Màu xanh. Các bài đọc: Dt 7,25-36; Mc 3,7-12.

Ngày 20 tháng 1

Thứ 6 tuần 2 mùa thường niên. Màu xanh. Thánh Phabiano, Giáo hoàng, tử đạo; Thánh Sêbastianô, tử đạo (màu đỏ). Các bài đọc: Dt 8,6-13; Mc 3,13-19.

Ngày 21 tháng 1

Thứ 7 tuần 2 mùa thường niên. Màu đỏ. Lễ nhớ Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Các bài đọc: Dt 9,2-3.11-14; Mc 3,20-21.

Các bài đọc lễ tất niên (màu trắng): Is 63,7-9; 1Cr 1,3-9; Lc 1,39-55.

Ngày cuối năm: Hát kinh Tạ Ơn. Các bài đọc lễ giao thừa (màu trắng). Các bài đọc: Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.

Ngày 22 tháng 1 Chúa nhật

Chúa nhật 3 mùa thường niên. Tv tuần 3. Màu xanh. Các bài đọc: Is 8,23b-9,3; 1Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23 hoặc 4,12-17.

Ngày đầu năm: Lễ cầu bình an cho năm mới. Lần hạt 50 (màu trắng). Các bài đọc: St 1,14-18; P1 4,4-8; Mt 6,25-34. Hoặc Is 65,17-21; Kh 21,1-6; Mt 5,43-48. Hoặc Is 11,1-9; C1 3,12-17; Ga 14,23-27. Thánh lễ chiều và tối cử hành lễ Chúa nhật 3 mùa thường niên. Các xứ chầu 1 giờ.

Ngày 23 tháng 1

Màu trắng. Thứ 2 tuần 3 mùa thường niên. Ngày mồng 2 tết: Lễ cầu cho ông bà tổ tiên. Lần hạt 50. Các bài đọc: Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.

Ngày 24 tháng 1

Màu trắng. Thứ 3 tuần 3 mùa thường niên. Lễ nhớ Thánh Phanxicô Salêsiô, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh.

Ngày mồng 3 tết: Xin ơn thánh hóa công việc làm ăn. Lần hạt 50.

Các bài đọc: St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30.

Ngày 25 tháng 1

Màu trắng. Thứ 4 tuần 3 mùa thường niên. Lễ kính Thánh Phaolô Tông đồ trở lại. Các bài đọc: Cv 22,3-16 hoặc 9,1-22; Mc 16,15-18.

Kết thúc tuần cầu nguyện cho Kitô giaó hợp nhất.

Ngày 26 tháng 1

Màu trắng. Thứ 5 tuần 3 mùa thường niên. Lễ nhớ Thánh Timôthê và Thánh Titô, Giám mục.

Các bài đọc

Lễ nhớ: 2Tm 1,1-8 hoặc Tt 1,1-5; Lc 10,1-9. Ngày thường: Dt 10,19-25; Mc 4,21-25.

Ngày 27 tháng 1

Màu xanh. Thứ 6 tuần 3 thường niên. Thánh Angiêla Mêrisi, trinh nữ (màu trắng). Các bài đọc: Dt 10,32-39; Mc 4,26-34. Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Mỹ Lộc (2015).

Ngày 28 tháng 1

Màu trắng. Thứ 7 tuần 3 thường niên. Lễ nhớ Thánh Tôma Aquinô, Linh mục, tiến sĩ Hội thánh. Các bài đọc: Dt 11,1-2.8-19; Mc 4,35-41.

Ngày 29 tháng 1 Chúa nhật

Màu xanh. Chúa nhật 4 mùa thường niên. Các bài đọc: Xp 2,3; 3,12-13; Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a. Các xứ chầu 1 giờ.

Câu hỏi giáo lý

H. Phải đối xử với thân xác kẻ chết như thế nào?

T. Thi hài người quá cố phải được đối xử với lòng tôn trọng và bác ái. Hội thánh cho phép hỏa táng, nếu việc này không gây rắc rối cho đức tin về sự phục sinh thân xác.

Ngày 30 tháng 1

Màu xanh. Thứ 2 tuần 4 thường niên. Các bài đọc: Dt 11,32-40; Mc 5,1-20.

Ngày 31 tháng 1

Màu trắng. Thứ 3 tuần 4 thường niên. Lễ nhớ Thánh Gioan Boscô, Linh mục. Các bài đọc: Dt 12,1-4; Mc 5,21-43.

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 2

Nhấp vào ngày bạn muốn xem lịch chi tiết
Tuần

IV

 

V

 

VI

 

VII

 

MC

 

CN

.

.

5

15

12

22

19

29

26

7

Thứ 2

.

.

6

16

13

23

20

01/02

27

8

Thứ 3

.

.

7

17

14

24

21

2

28

9

Thứ 4

1

11/01

8

18

15

25

22

3

.

.

Thứ 5

2

12

9

19

16

26

23

4

.

.

Thứ 6

3

13

10

20

17

27

24

5

.

.

Thứ 7

4

14

11

21

18

28

25

6

.

.

Ngày 1 tháng 2

Màu xanh. Thứ 4 tuần 4 thường niên. Các bài đọc: Dt 12,4-7.11-15; Mc 6,1-6.

Ngày 2 tháng 2

Màu trắng. Thứ 5 tuần 4 thường niên. Đầu tháng. Lễ kính dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Các bài đọc: Mlk 3,1-4 hoặc Dt 2,14-18; Lc 2,22-40 hoặc 2,22-32.

Ngày 3 tháng 2

Màu xanh. Thứ 6 tuần 4 thường niên. Đầu tháng. Thánh Bơlasiô, Giám mục, tử đạo (màu đỏ); Thánh Angariô, Giám mục (màu trắng). Các bài đọc: Dt 13,1-8; Mc 6,14-29.

Ngày 4 tháng 2

Màu xanh. Thứ 7 tuần 4 thường niên. Đầu tháng. Các bài đọc: Dt 13,15-17.20-21; Mc 6,30-34.

Ngày 5 tháng 2 Chúa nhật

Màu xanh. Chúa nhật 5 mùa thường niên. Tv tuần 1. Các bài đọc: Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16. Xuân Hòa chầu lượt. Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Đá Nện (2022).

Câu hỏi giáo lý

H. Chúa đòi hỏi mỗi người điều gì về vấn đề hòa bình?

T. Đức Kitô, Đấng đã tuyên bố “phúc cho ai xây dựng hòa bình” (Mt 5,9), đòi hỏi sự bình an của tâm hồn và kết án thái độ giận dữ, là muốn báo thù vì điều xấu đã phải gánh chịu, và lòng thù ghét, là ao ước điều xấu cho tha nhân. Những thái độ này, nếu cố ý và ưng theo trong những vấn đề rất quan trọng, đều là những tội trọng nghịch lại với đức ái.

Ngày 6 tháng 2

Màu đỏ. Thứ 2 tuần 5 thường niên. Lễ nhớ Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Các bài đọc: St 1,1-19; Mc 6,53-56.

Ngày 7 tháng 2

Màu xanh. Thứ 3 tuần 5 thường niên. Các bài đọc: St 1,20-24a; Mc 7,1-13. Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Nghĩa Yên (2018).

Ngày 8 tháng 2

Màu xanh. Thứ 4 tuần 5 thường niên. Thánh Giêrônimô Êmiliani; Thánh Giôsêphini Bakhita, trinh nữ (màu trắng). Các bài đọc: St 2,4b-9.15-17; Mc 7,14-23.

Ngày 9 tháng 2

Màu xanh. Thứ 5 tuần 5 thường niên. Các bài đọc: St 2,18-25; Mc 7,24-30. Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Qúy Hòa (2022).

Ngày 10 tháng 2

Màu trắng. Thứ 6 tuần 5 thường niên. Lễ nhớ Thánh Schôlastica, trinh nữ. Các bài đọc: St 3,1-8; Mc 7,31-37.

Ngày 11 tháng 2

Màu xanh. Thứ 7 tuần 5 thường niên. Đức Mẹ Lộ Đức (màu trắng). Các bài đọc: St 3,9-24; Mc 8,1-10. Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Thọ Ninh (1997).

Ngày 12 tháng 2 Chúa nhật

Màu xanh. Chúa nhật 6 mùa thường niên. Tv tuần 2. Các bài đọc: Hc 15,15-20; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37 hoặc 5,20-22a.33-34a.37. Xuân Tình và Bàu Sen chầu lượt.

Câu hỏi giáo lý

H. Hòa bình trên thế giới là gì?

T. Hòa bình trên thế giới cần thiết để đời sống con người được tôn trọng và phát triển. Hòa bình không chỉ là vắng bóng chiến tranh hay là sự cân bằng các thế lực đối lập, nhưng là “sự ổn định trật tự” (Thánh Augustinô), “thành quả công lý” (Is 32,17) và hiệu quả của đức ái. Hòa bình trần thế là hình ảnh và hoa trái bình an của Đức Kitô.

Ngày 13 tháng 2

Màu xanh. Thứ 2 tuần 6 thường niên. Các bài đọc: St 4,1-15; Mc 8,11-13.

Ngày 14 tháng 2

Màu trắng. Thứ 3 tuần 6 thường niên. Lễ nhớ Thánh Syrinô, đan sĩ và Thánh Mêtôdiô, Gi ám mục. Các bài đọc: St 6,5-8;7,1-5.10; Mc 8,14-21.

Ngày 15 tháng 2

Màu xanh. Thứ 4 tuần 6 thường niên. Các bài đọc: St 8,6-13.20-22; Mc 8,22-26.

Ngày 16 tháng 2

Màu xanh. Thứ 5 tuần 6 thường niên. Các bài đọc: St 9,1-13; Mc 8,27-33.

Ngày 17 tháng 2

Màu xanh. Thứ 6 tuần 6 thường niên. Bảy Thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ (màu trắng). Các bài đọc: St 11,1-9; Mc 8,34-9,1.

Ngày 18 tháng 2

Màu xanh. Thứ 7 tuần 6 thường niên. Các bài đọc: St 11,1-7; Mc 9,2-13.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Gia Hưng (2017).

Ngày 19 tháng 2 Chúa nhật

Màu xanh. Chúa nhật 7 mùa thường niên. Tv tuần 3. Các bài đọc: Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48. Thiên Lý chầu lượt.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Xuân Tình (2005).

Câu hỏi giáo lý

H. Hòa bình trên thế giới đòi buộc điều gì?

T. Hòa bình trên thế giới đòi buộc sự phân phối cách công bằng và bảo vệ tài sản của con người, sự tự do giao tiếp giữa con người, sự tôn trọng phẩm giá con người và các dân tộc, sự kiên trì thực hiện công bằng và tình huynh đệ.

Ngày 20 tháng 2

Màu xanh. Thứ 2 tuần 7 thường niên. Các bài đọc: Hc 1,1-10; Mc 9,14-29. Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Cửa Sót (2013).

Ngày 21 tháng 2

Màu xanh. Thứ 3 tuần 7 thường niên. Thánh Phêrô Đamianô, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh (màu trắng). Các bài đọc: Hc 2,1-11; Mc 9,30-37.

Mùa chay

“Mùa chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh tẩy và việc sám hối” (AC 27).

Ngày 22 tháng 2

Màu tím. Thứ 4 Lễ Tro. Khai mạc Mùa Chay. Giữ chay và kiêng thịt. Các bài đọc: Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18.

Ngày 23 tháng 2

Màu tím. Thứ 5 sau Lễ Tro. Thánh Pôlicapô, Giám mục, tử đạo. Các bài đọc: Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.

Ngày 24 tháng 2

Màu tím. Thứ 6 sau Lễ Tro. Các bài đọc: Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.

Ngày 25 tháng 2

Màu tím. Thứ 7 sau Lễ Tro. Các bài đọc: Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.

Ngày 26 tháng 2 Chúa nhật

Màu tím. Chúa nhật 1 Mùa Chay. Tv tuần 1. Các bài đọc: St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19 hoặc 5,12.17-19; Mt 4,1-11.

Các xứ chầu 1 giờ. Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Dũ Lộc (2007).

Câu hỏi giáo lý

H. Về mặt luân lý, khi nào được phép sử dụng sức mạnh quân sự?

T. Việc sử dụng sức mạnh quân sự chỉ được biện minh về mặt luân lý khi hội đủ những điều kiện sau đây: chắc chắn về sự thiệt hại phải chịu là trầm trọng và kéo dài; tất cả các giải pháp hòa bình đều thất bại; những điều kiện quan trọng để thành công; việc loại bỏ những thiệt hại lớn nhất, sau khi đã cân nhắc về sức tàn phá của những phương tiện chiến tranh hiện đại.

Ngày 27 tháng 2

Màu tím. Thứ 2 tuần 1 Mùa Chay. Các bài đọc: Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46. Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Tràng Đình (2022).

Ngày 28 tháng 2

Màu tím. Thứ 3 tuần 1 Mùa Chay. Các bài đọc: Is 55,10-11; Mt 6,7-15.

Kỹ niệm cung hiến nhà thờ Hòa Mỹ (2017).

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 3 năm 2023

Nhấp vào ngày bạn muốn xem lịch chi tiết
Tuần

I

MC

II

MC

III

MC

IV

MC

V

MC

CN

.

.

5

14

12

21

19

28

26

5

Thứ 2

.

.

6

15

13

22

20

29

27

6

Thứ 3

.

.

7

16

14

23

21

30

28

7

Thứ 4

1

10/02

8

17

15

24

22

01/02

29

8

Thứ 5

2

11

9

18

16

25

23

2

30

9

Thứ 6

3

12

10

19

17

26

24

3

31

10

Thứ 7

4

13

11

20

18

27

25

4

.

.

Tháng ba: Tháng kính Thánh Giuse

Thánh Giuse là Quan Thầy và gương mẫu các công nhân và gia trưởng. Người đã sống cuộc đời lao động để nuôi gia đình, hoàn thành sứ mệnh cứu độ. Thánh Giuse là công nhân, là gia trưởng, chúng ta hãy học nơi Người để biết giá trị lao đôngj; Nuôi sống gia đình và bản thân, liên kết với anh em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực, là góp phần vào việc hoàn thiện công trình sáng tạo của Thiên Chúa.

Tháng 3 tháng kính Thánh Giuse
Tháng 3 tháng kính Thánh Giuse

Ngày 1 tháng 3

Màu tím. Thứ 4 tuần 1 Mùa Chay. Các bài đọc: Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.

Ngày 2 tháng 3

Màu tím. Thứ 5 tuần 1 Mùa Chay. Đầu tháng. Các bài đọc: Et 4,17k-17m.17r-17t; Mt 7,7-12.

Ngày 3 tháng 3

Màu tím. Thứ 6 tuần 1 Mùa Chay. Đầu tháng. Các bài đọc: Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.

Ngày 4 tháng 3

Màu tím. Thứ 7 tuần 1 Mùa Chay. Đầu tháng. Thánh Caximia. Các bài đọc: Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.

Ngày 5 tháng 3 Chúa nhật

Màu tím. Chúa nhật 2 Mùa Chay. Tv tuần 2. Các bài đọc: St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9.

Khe Sắn, Phương Mỹ, Hội Nghĩa chầu lượt.

Câu hỏi giáo lý

H. Trong trường hợp có nguy cơ chiến tranh, ai có quyền phán đoán về những điều kiện đó?

T. Quyền này tùy thuộc vào sự phán đoán khôn ngoan của những vị cầm quyền, những vị này cũng có quyền đề ra cho công dân nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc. Những ai vì lý do lương tâm không thi hành nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc, phải phục vụ xã hội bằng những hình thức khác.

Ngày 6 tháng 3

Màu tím. Thứ 2 tuần 2 Mùa Chay. Các bài đọc: Dn 9,4b-10; Lc 6,36-38.

Ngày 7 tháng 3

Màu tím. Thứ 3 tuần 2 Mùa Chay. Thánh Pepêtua và Thánh Phêlixita, tử đạo. Các bài đọc: Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.

Ngày 8 tháng 3

Màu tím. Thứ 4 tuần 2 Mùa Chay. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ. Các bài đọc: Gr18,18-20; Mt 20,17-28.

Ngày 9 tháng 3

Màu tím. Thứ 5 tuần 2 Mùa Chay. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu. Các bài đọc: Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.

Ngày 10 tháng 3

Màu tím. Thứ 6 tuần 2 Mùa Chay. Các bài đọc: St 37,3-4.12-13a.17a-28. Mt 21,33-43.45-46.

Ngày 11 tháng 3

Màu tím. Thứ 7 tuần 2 Mùa Chay. Các bài đọc: Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.

Ngày 12 tháng 3 Chúa nhật

Màu tím. Chúa nhật 3 Mùa Chay. Tv tuần 3. Các bài đọc: Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42 hoặc 4,5-15.19b-26.39a.40-42.

Vĩnh Phước (HT), Vĩnh Cư, Thanh Hà chầu lượt.

Câu hỏi giáo lý

H. Trong trường hợp chiến tranh, luật luân lý đòi buộc điều gì?

T. Ngay cả trong trường hợp chiến tranh, luật luân lý vẫn luôn có hiệu lực. Luật này đòi buộc phải xử sự cách nhân đạo với những người không chiến đấu, các chiến binh bị thương và các tù binh. Các hành động cố ý đi ngược với quyền lợi của các dân tộc và các mệnh lệnh buộc thi hành các hành động đó, đều là những tội ác mà sự vâng phucj tối mặt không đủ để chạy tội. Phải kết án những sự hủy diệt hàng loạt, cungx như việc tiêu diệt một dân tộc hay một sắc tộc thiểu số. Đó là những tội rất nặng nề. Về mặt luân lý, phải chống lại các mệnh lệnh buộc thi hành các tội ác như thế.

Ngày 13 tháng 3

Màu tím. Thứ 2 tuần 3 Mùa Chay. Các bài đọc: 2V 5,1-15a; Lc4,24-30.

Kỷ niệm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo hoàng (2013).

Ngày 14 tháng 3

Màu tím. Thứ 3 tuần 3 Mùa Chay. Các bài đọc: Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.

Ngày 15 tháng 3

Màu tím. Thứ 4 tuần 3 Mùa Chay. Các bài đọc: Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.

Ngày 16 tháng 3

Màu tím. Thứ 5 tuần 3 Mùa Chay. Các bài đọc: Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.

Ngày 17 tháng 3

Màu tím. Thứ 6 tuần 3 Mùa Chay. Các bài đọc: Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.

Thánh Patricô, Giám mục.

Ngày 18 tháng 3

Màu tím. Thứ 7 tuần 3 Mùa Chay. Các bài đọc: Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.

Thánh Syrilô, Giám mục Giêrusalem, tiến sĩ Hội thánh.

Ngày 19 tháng 3 Chúa nhật

Chúa nhật 4 Mùa Chay. Tv tuần 4. Các bài đọc: 1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41 hoặc 9,1.6-9.13-17.34-38.

An Nhiên, Dũ Lộc, Lâm Sơn chầu lượt.

Kỷ niệm ngày Đăng quang Đức Giáo hoàng Phanxicô (2013).

Câu hỏi giáo lý

H. Chúng ta phải làm gì để tránh chiến tranh?

T. Vì chiến tranh gây ra những sự dữ và bất công, nên chúng ta phải làm tất cả những gì hợp lý để ngăn chặn chiến tranh bằng bất cứ giá nào. Đặc biệt phải tránh việc tích trữ và buôn bán vũ khí không do các chính quyền hợp pháp quy định; phải tránh những bất công về mặt kinh tế và xã hội; tránh việc kỳ thị chủng tộc và tôn giáo; phải tránh ganh ghét, thách thức, kiêu căng và tinh thần báo thù. Tất cả những gì được thực hiện để khắc phục các tệ hại này và những xáo trộn khác, đeèu giúp xây dựng hòa bình và đẩy xa chiến tranh.

Ngày 20 tháng 3

Màu trắng. Thứ 2 tuần 4 Mùa Chay. Các bài đọc: 2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a hoặc Lc 2,41-51a.

Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria, Lễ trọng, Lễ cho giáo dân. Bổn mạng Hội Dòng Mến Thánh Giá.

Ngày 21 tháng 3

Màu tím. Thứ 3 tuần 4 Mùa Chay. Các bài đọc: Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.

Ngày 22 tháng 3

Màu tím. Thứ 4 tuần 4 Mùa Chay. Các bài đọc: Is 49,8-15; Ga 5,17-30.

Ngày 23 tháng 3

Màu tím. Thứ 5 tuần 4 Mùa Chay. Các bài đọc: Xh32,7-14; Ga 5,31-47. Thánh Turibiô Mônrôkhêrô, Giám mục.

Ngày 24 tháng 3

Màu tím. Thứ 6 tuần 4 Mùa Chay. Các bài đọc: Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30.

Ngày 25 tháng 3

Màu tím. Thứ 7 tuần 4 Mùa Chay. Các bài đọc: Is 7,10-14;8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.

Lễ Truyền Tin, Lễ trọng.

Ngày 26 tháng 3 Chúa nhật

Màu tím. Chúa nhật 5 Mùa Chay. Tv tuần 1. Chúa nhật dọn chịu nạn. Các bài đọc: Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45 hoặc 11,3-7.17.20-27.33b-45.

Tân Thành, Thủy Vực chầu lượt.

Câu hỏi giáo lý

H. Con người có bổn phận gì đối với phái tính của mình?

T. Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ, có cùng một phẩm giá nhân bản. Ngài đã khắc ghi ơn gọi yêu thương và hiệp thông nơi mỗi người. Mỗi người phải chấp nhận phái tính riêng của mình và nhận ra tầm quan trọng của nos đối với toàn thể con người, tính đặc thù của mỗi phái tính và việc hai phái tính bổ túc cho nhau.

Ngày 27 tháng 3

Màu tím. Thứ 2 tuần 5 Mùa Chay. Các bài đọc: Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 hoặc 13,41c-62; Ga 8,1-11.

Ngày 28 tháng 3

Màu tím. Thứ 3 tuần 5 Mùa Chay. Các bài đọc: Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.

Ngày 29 tháng 3

Màu tím. Thứ 4 tuần 5 Mùa Chay. Các bài đọc: Đn 3,14-20.24-25.28; Ga 8,31-42.

Ngày 30 tháng 3

Màu tím. Thứ 5 tuần 5 Mùa Chay. Các bài đọc: St 17,3-9; Ga 8,51-59.

Ngày 31 tháng 3

Màu tím. Thứ 6 tuần 5 Mùa Chay. Các bài đọc: Gr 20,10-13; Ga 10,32-42.

Bế mạc tháng kính Thánh Giuse.

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 4 năm 2023

Nhấp vào ngày bạn muốn xem lịch chi tiết
Tuần

V

MC

TT

 

BN

PS

II

PS

III

PS

IV

PS

CN

.

.

2

12

9

19

16

26

23

4

30

11

Thứ 2

.

.

3

13

10

20

17

27

24

5

.

.

Thứ 3

.

.

4

14

11

21

18

28

25

6

.

.

Thứ 4

.

.

5

15

12

22

19

29

26

7

.

.

Thứ 5

.

.

6

16

13

23

20

01/03

27

8

.

.

Thứ 6

.

.

7

17

14

24

21

2

28

9

.

.

Thứ 7

1

11/02

8

18

15

25

22

3

29

10

.

.

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 4 năm 2023

Ngày 1 tháng 4

Màu tím. Thứ 7 tuần 5 Mùa Chay. Đầu tháng. Các bài đọc: Ed 37,21-28; Ga 11,45-57.

Ngày 2 tháng 4 Chúa nhật

Màu đỏ. Chúa nhật Lễ Lá. Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô.

Các bài đọc

Kiệu lá: Mt 21,1-11. Thánh Lễ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14-27 hoặc 27,11-54.

Các xứ chầu một giờ.

Câu hỏi giáo lý

H. Khiết tịnh là gì?

T. Khiết tịnh là sự hòa nhập phái tính trong con người của mình cách thành công. Tính dục thực sự nhân bản khi được hòa nhập cách đúng đắn trong liên hệ giữa người và người. Khiết tịnh là một nhân đức luân lý, một ơn huệ của Thiên Chúa, một ân sủng, một hoa trái cuar Chúa Thánh Thần.

Ngày 3 tháng 4

Màu tím. Thứ 2 Tuần Thánh. Các bài đọc: Is 42,1-7; Ga 12,1-11.

Ngày 4 tháng 4

Màu tím. Thứ ba Tuần Thánh. Các bài đọc: Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38.

Ngày 5 tháng 4

Màu tím. Thứ tư Tuần Thánh. Các bài đọc: Is 50,4-9a; Mt 26,14-25.

Ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu.

Ngày 6 tháng 4

Màu trắng. Thứ năm Tuần Thánh.

Các bài đọc

Sáng: Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21.

Chiều: Thánh Lễ Tiệc Ly – Kỷ niệm Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể và chức Linh mục. Xh 12,1-8.11-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15.

Ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu.

Ngày 7 tháng 4

Màu đỏ. Thứ 6 Tuần Thánh. Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Giữ chay và kiêng thịt. Các bài đọc: Is 52,13-53,12; Dt 4,14-16;5,7-9; Ga 18,1-19,42.

Ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Khai mạc tuần 9 ngày kính Lòng Thương Xót Chúa.

Ngày 8 tháng 4

Màu trắng. Thứ bảy Tuần Thánh.

Tối: Cử hành Thánh lễ vọng Phục Sinh.

Bài đọc 1: St 1,1-2,2 hoặc 1,1.26-31a.

Bài đọc 2: St 22,1-18 hoặc 22,1-2.9a.10-13.15-18.

Bài đọc 3: Xh 14,15-15.1a.

Bài đọc 4: Is 54,5-14.

Bài đọc 5: Is 55,1-11.

Bài đọc 6: Br 3,9-15.32-4,4.

Bài đọc 7: Ed 36,16-17a.18-28.

Bài Thánh Thư: Rm 6,3-11.

Bài Tin Mừng: Mt 28,1-10.

Ngày 9 tháng 4

Chúa nhật Lễ Phục Sinh. Tv tuần 1. Các bài đọc: Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4 hoặc 1Cr 5,6b-8; Ga 20,1-9 hoặc nếu Thánh lễ ban chiều có thể đọc: Lc 24,13-35.

Các xứ chầu 1 giờ. Từ hôm nay đọc kinh: “Nữ Vương Thiên Đàng”.

Câu hỏi giáo lý

H. Nhân đức khiết tịnh đòi hỏi những gì?

T. Nhân đức khiết tịnh ddòi hỏi sự rèn luyện để làm chủ bản thân, như cách biểu lộ sự tự do nhân bản, hướng đến việc tự hiến bản thân. Để đạt được mục đích này, cần phải có sự giáo dục đầy đủ và thường xuyên, được thực hiện qua từng giai đoạn tăng trưởng.

Ngày 10 tháng 4

Màu trắng. Thứ 2 trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 2,14,22b-33; Mt 28,8-15.

Ngày 11 tháng 4

Màu trắng. Thứ 3 trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 2,36-41; Ga 20,11-18.

Ngày 12 tháng 4

Màu trắng. Thứ 4 trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 3,1-10; Lc 24,13-15.

Ngày 13 tháng 4

Màu trắng. Thứ 5 trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 3,11-26; Lc 24,35-48. Thánh Martinô I, Giáo hoàng, tử đạo.

Ngày 14 tháng 4

Màu trắng. Thứ 6 trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 4,1-12; Ga 21,1-14.

Ngày 15 tháng 4

Màu trắng. Thứ 7 trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 4,13-21; Mc 16,9-15.

Ngày 16 tháng 4 Chúa nhật

Màu trắng. Chúa nhật 2 Phục Sinh. Kính Lòng Thương Xót Chúa. Các bài đọc: Cv 2,42-47; 1Pr 1,3-9; Ga 20,19-31.

Trại Lê, Trung Nghĩa, Bồng Lai chầu lượt.

Câu hỏi giáo lý

H. Có những phương tiện nào giúp chúng ta sống khiết tịnh?

T. Có nhiều phương tiện như ân sủng Thiên Chúa, sự trợ giúp của các Bí tích, việc cầu nguyện, sự tự biết mình, việc thực hành khổ chế tùy theo những hoàn cảnh khác nhau, việc thực hành các nhân đức luân lý, đặc biệt là nhân đức tiết độ, nhằm để lý trí hướng dẫn các đam mê.

Ngày 17 tháng 4

Màu trắng. Thứ 2 tuần 2 Phục Sinh. Tv tuần 2. Các bài đọc: Cv 4,23-31; Ga 3,1-8.

Ngày 18 tháng 4

Màu trắng. Thứ 3 tuần 2 Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.

Ngày 19 tháng 4

Màu trắng. Thứ 4 tuần 2 Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 5,17-21; Ga 3,16-21.

Ngày 20 tháng 4

Màu trắng. Thứ 5 tuần 2 Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.

Ngày 21 tháng 4

Màu trắng. Thứ 6 tuần 2 Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 5,34-42; Ga 6,1-15. Thánh Anxenmô, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh.

Ngày 22 tháng 4

Màu trắng. Thứ 7 tuần 2 Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.

Ngày 23 tháng 4 Chúa nhật

Màu trắng. Chúa nhật 3 Mùa Phục Sinh. Tv tuần 3.

Các bài đọc: Cv 2,14.22b-33; 1Pr 1,17-21; Lc 24,13-35.

Kẻ Tùng, Vạn Thành, Giáp Tam, Hướng Phương chầu lượt.

Câu hỏi giáo lý

H. Tất cả những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội được mời gọi sống đức khiết tịnh theo cách nào?

T. Các người Kitô hữu luôn nhìn Đức Kitô là khuôn mẫu đời sống khiết tịnh; họ đưoực mời gọi sống khiết tịnh tùy theo bậc sống của mình: những người sống bậc đồng trinh hay đôcj thân của đời thánh hiến, là cách sống trổi vượt để sẵn sàng hiến mình cho Thiên Chúa với trọn tâm hồn; nhuững người lập gia đình được mời gọi sống khiết tịnh theo bậc vợ chồng; những người không lập gia đình cũng được mời gọi sống khiết tịnh bằng cách tiết dục.

Ngày 24 tháng 4

Màu trắng. Thứ 2 tuần 3 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 6,8-15; Ga 6,22-29. Thánh Phiđen Đíchmảigân, Linh mục, tử đạo (màu đỏ).

Ngày 25 tháng 4

Màu đỏ. Thứ 3 tuần 3 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: 1Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20. Lễ kính Thánh Máccô, tác giả sách Tin Mừng.

Ngày 26 tháng 4

Màu trắng. Thứ 4 tuần 3 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh (2012). Tại nhà thờ Chính tòa: Lễ trọng. Các nhà thờ khác trong Giáo phận: Lễ kính.

Ngày 27 tháng 4

Màu trắng. Thứ 5 tuần 3 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.

Ngày 28 tháng 4

Màu trắng. Thứ 6 tuần 3 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 9,1-20; Ga 6,52-59. Thánh Phêrô Sanen, Linh mục, tử đạo (Màu đỏ); Thánh Louis Maria Grignion de Montfort, Linh mục.

Ngày 29 tháng 4

Màu trắng. Thứ 7 tuần 3 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69. Lễ nhớ Thánh Catarina Xiêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội thánh.

Ngày 30 tháng 4 Chúa nhật

Màu trắng. Chúa nhật 4 Mùa Phục Sinh. Tv tuần 4. Các bài đọc: Cv 2,14a.36-41; 1Pr 2,20b-25; Ga 10,1-10.

Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Cầu cho ơn thiên triệu Linh mục, Tu sĩ.

Văn Hạnh, Thổ Hoàng, Dũ Yên, Khe Gát chầu lượt. Khai mạc Tháng Hoa Kính Đức Mẹ.

Câu hỏi giáo lý

H. Những tội chính phạm đến đức khiết tịnh là những tội nào?

T. Những tội nặng phạm đến đức khiết tịnh, tùy theo bản chất của từng đối tươngj, đó là ngoại tình, thủ dâm, tà dâm, khiêu dâm, mại dâm, hiếp dâm, các hạnh vi đồng tính luyến ái. Các tội này là biểu hiện của đam mê dâm đãng. Nếu phạm các tội này với các trẻ vị thành niên, thì sẽ xúc phạm cách nặng nền hơn vào sự toàn vẹn thể lý và luân lý của các em.

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 5 năm 2023

Nhấp vào ngày bạn muốn xem lịch chi tiết
Tuần

IV

PS

V

PS

VI

PS

VII

PS

VIII

PS

CN

.

.

7

18

14

25

21

3

28

10

Thứ 2

1

12/03

8

19

15

26

22

4

29

11

Thứ 3

2

13

9

20

16

27

23

5

30

12

Thứ 4

3

14

10

21

17

28

24

6

31

13

Thứ 5

4

15

11

22

18

29

25

7

.

.

Thứ 6

5

16

12

23

19

01/04

26

8

.

.

Thứ 7

6

17

13

24

20

2

27

9

.

.

Tháng năm tháng Kính Đức Mẹ

“Các tín hữu hãy nhớ rằng, lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận điạ vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tinhf con thảo yêu mến Mẹ chúng ta noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH 67).

Tháng 5 tháng kính Đức Mẹ
Tháng 5 tháng kính Đức Mẹ

Ngày 1 tháng 5

Màu trắng. Thứ 2 tuần 4 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 11,1-18; Ga 10,11-18. Thánh Giuse Thợ – Ngày quốc tế lao động.

Ngày 2 tháng 5

Màu trắng. Thứ 3 tuần 4 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 11,19-26; Ga 10,22-30. Lễ nhớ Thánh Athanaxiô, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Trung Nghĩa (1996).

Ngày 3 tháng 5

Màu đỏ. Thứ 4 tuần 4 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: 1Cr 15,1-8; Ga14,6-14.

Lễ kính Thánh Philípphê và Thánh Giacôbê, Tông đồ.

Ngày 4 tháng 5

Màu trắng. Thứ 5 tuần 4 Mùa Phục Sinh. Đầu tháng. Các bài đọc: Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Cam Lâm (2022).

Ngày 5 tháng 5

Màu trắng. Thứ 6 tuần 4 Mùa Phục Sinh. Đầu tháng. Các bài đọc: Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.

Ngày 6 tháng 5

Màu trắng. Thứ 7 tuần 4 Mùa Phục Sinh. Đầu tháng. Các bài đọc: Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.

Ngày 7 tháng 5 Chúa nhật

Màu trắng. Chúa nhật 5 Mùa Phục Sinh. Tv tuần 1. Các bài đọc: Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9; Ga 14,1-12.

Kẻ Mui, Cửa Sót, Nhượng Bạn, Vĩnh Phước chầu lượt.

Câu hỏi giáo lý

H. Tại sao giới răn thứ 6 “Ngươi hông được ngoại tình” lại ngăn cấm tất cả các tội lỗi nghịch với đức khiết tịnh?

T. Dù trong bản văn Thánh Kinh về Mười điều răn, chúng ta chỉ đọc “Ngươi chớ phạm tội ngoại tình” (Xh 20,14), nhưng Truyền thống Hội thánh vẫn theo sát các giáo huấn luaan lý của Cựu Ước và Tân Ước, luôn xem giới răn thứ sáu như bao gồm tất cả các tội phạm đến đức khiết tịnh.

Ngày 8 tháng 5

Màu trắng. Thứ 2 tuần 5 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.

Ngày 9 tháng 5

Màu trắng. Thứ 3 tuần 5 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.

Ngày 10 tháng 5

Màu trắng. Thứ 4 tuần 5 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.

Ngày 11 tháng 5

Màu trắng. Thứ 5 tuần 5 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.

Ngày 12 tháng 5

Màu trắng. Thứ 6 tuần 5 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.

Thánh Nêrêô và Thánh Akilêô, tử đạo; Thánh Păngraxiô, tử đạo (màu đỏ).

Ngày 13 tháng 5

Màu trắng. Thứ 7 tuần 5 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.

Đức Mẹ Phatima.

Ngày 14 tháng 5 Chúa nhật

Màu trắng. Chúa nhật 6 Mùa Phục Sinh. Tv tuần 2. Các bài đọc: Cv 8,5-8.14-17; 1Pr 3,15-18; Ga 14,15-21.

Tĩnh Gia, Đông Sơn, Cồn Sẻ, Đồng Troóc chầu lượt.

Câu hỏi giáo lý

H. Đâu là trách nhiệm của chính quyền dân sự đối với đức khiết tịnh?

T. Chính quyền có trách nhiệm cổ võ sự tôn trọng phẩm giá con người, cũng có trachs nhiệp góp phần tạo ra một môi trường xã hội thuận lợi cho đưcs khiết tịnh. Nhờ những luật lệ thích hợp, chính quyền phải ngăn chận việc bành trướng các trọng tội nghịch với đức khiết tịnh đã kể trên, đặc bieẹt để bảo vệ các trẻ vị thành niên và những người yếu đuối.

Ngày 15 tháng 5

Màu trắng. Thứ 2 tuần 6 Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4a.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Nhượng Bạn (2004) và nhà thờ Thu Chỉ (2008).

Ngày 16 tháng 5

Màu trắng. Thứ 3 tuần 6 Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.

Ngày 17 tháng 5

Màu trắng. Thứ 4 tuần 6 Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.

Ngày 18 tháng 5

Màu trắng. Thứ 5 tuần 6 Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 18,1-8; Ga 16,16-20. Thánh Gioan 1, Giáo hoàng, tử đạo (màu đỏ).

Ngày 19 tháng 5

Màu trắng. Thứ 6 tuần 6 Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 18,9-18; Ga 16,10-23a.

Tuần Cửu nhật kính Chúa Thánh Thần.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Ninh Cường (2022).

Ngày 20 tháng 5

Màu trắng. Thứ 7 tuần 6 Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.

Thánh Bênađiô Xiêna, Linh mục.

Ngày 21 tháng 5 Chúa nhật

Màu trắng. Chúa nhật 7 Mùa Phục Sinh. Lễ Thăng Thiên. Lễ Trọng. Kiêng việc xác. Lễ cho giáo dân. Các bài đọc: Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20.

Các xứ chầu một giờ.

Câu hỏi giáo lý

H. Tình yêu hôn nhân, gồm cả tính dục được Thiên Chúa đinhj hướng vào hôn nhân, có được những điều tốt lành nào?

T. Đối với những người đã được rửa tội, những điều tốt lành cuar tình yêu hôn nhân, một tình yêu đã được thánh hóa bằng Bí tích Hôn phối, đó là sự duy nhất, chung thủy, tính bất khả phân ly và sẵn sàng đối với việc truyền sinh.

Ngày 22 tháng 5

Màu trắng. Thứ 2 tuần 7 Mùa Phục Sinh. Tv tuần 3. Các bài đọc: Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.

Thánh Rita Cascia, nữ tu.

Ngày 23 tháng 5

Màu trắng. Thứ 3 tuần 7 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.

Ngày 24 tháng 5

Màu trắng. Thứ 4 tuần 7 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.

Ngày 25 tháng 5

Màu trắng. Thứ 5 tuần 7 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 22,30;23.6-11; Ga 17,20-26.

Thahs Bêđa khả kính, Linh mục, tiến sĩ Hội thánh; Thánh Grêgôriô VII, Giáo hoàng; Thánh nữ Maria Mađalêna Pátdi, trinh nữ.

Ngày 26 tháng 5

Màu trắng. Thứ 6 tuần 7 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.

Lễ nhớ Thánh Philípphê Nêri, Linh mục.

Ngày 27 tháng 5

Màu trắng. Thứ 7 tuần 7 Mùa Phục Sinh. Các bài đọc: Cv28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.

Thánh Âutinh, Giám mục Cantơbơri.

Ngày 28 tháng 5 Chúa nhật

Màu đỏ. Chúa nhật 8 Mùa Phục Sinh. Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Lễ trọng. Kiêng việc xác. Lễ cho giáo dân.

Các bài đọc

Lễ vọng: St 11,1-9 hoặc Xh 19,3-8a.16-20b hoặc Ed 37,1-14 hoặc Ge 3,1-5; Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.

Lễ chính ngày: Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23.

Các xứ chầu 1 giờ.

Câu hỏi giáo lý

H. Hành vi vợ chộng có ý nghĩa gì?

T. Hành vi vợ chồng có hai ý nghĩa: sự kết hợp (là hành vi hiến thân cho nhau của đôi vợ chồng), và việc truyền sinh (là hành vi mở ngỏ cho việc sinh sản con cái). Không ai được phép phá vỡ sự liên kết bất khả phân ly, do Thiên Chúa thiết lập, giữa hai ý nghĩa đó của hành vi vợ chồng, bằng cách loại bỏ một trong hai ý nghĩa đó.

Ngày 29 tháng 5

Màu trắng. Thứ 2 tuần 8 thường niên. Tv tuần 4. Lễ nhớ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội thánh.

Các bài đọc

Lễ nhớ: St 3,9-15.20 hoặc Cv 1,12-14; Ga 19,25-27.

Ngày thường: Hc 17,24-29; Mc 10,17-27.

Ngày 30 tháng 5

Màu xanh. Thứ 3 tuần 8 thường niên. Các bài đọc: Hc 35,1-12; Mc 10,28-31.

Ngày 31 tháng 5

Màu trắng. Thứ 4 tuần 8 thường niên. Các bài đọc: Xp 3,14-18a; Rm 12,9-16b; Lc 1,39-56.

Bế mạc Tháng Hoa Kính Đức Mẹ. Khai mạc Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 6 năm 2023

Nhấp vào ngày bạn muốn xem lịch chi tiết
Tuần

VIII

 

IX

 

X

 

XI

 

XII

 

CN

.

.

4

17

11

24

18

01/05

25

8

Thứ 2

.

.

5

18

12

25

19

2

26

9

Thứ 3

.

.

6

19

13

26

20

3

27

10

Thứ 4

.

.

7

20

14

27

21

4

28

11

Thứ 5

1

14/04

8

21

15

28

22

5

29

12

Thứ 6

2

15

9

22

16

29

23

6

30

13

Thứ 7

3

16

10

23

17

30

24

7

.

.

Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Tháng 6 tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ tình thương của Thiên Chúa. Tình thương cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bay nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hinhf ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình thương lạ lùng ấy.

Ngày 1 tháng 6

Màu đỏ. Thứ 5 tuần 8 TN đầu tháng. Các bài đọc: Hc,15-25; Mc 10,46-52. Lễ nhớ Thánh Giustinô tử đạo.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Trừng Hải (2004).

Ngày 2 tháng 6

Màu xanh. Thứ 6 tuần 8 đầu tháng. Các bài đọc: Hc 44,1.9-13; Mc 11,11-26. Thánh Marcellinô và Thánh Phêrô, tử đạo (màu đỏ).

Ngày 3 tháng 6

Màu đỏ. Thứ 7 tuần 8 thường niên, đầu tháng. Các bài đọc: Hc 51,12-20; Mc 11,27-33.

Ngày 4 tháng 6 Chúa nhật

Chúa nhật 9 thường niên. Lễ Chúa Ba Ngôi. Lễ trọng. Các bài đọc: Xh 34,4b-6.8-9; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18.

Thượng Bình, Tân Lâm, Liên Hòa, Tân Hội chầu lượt.

Câu hỏi giáo lý

H. Khi nào việc điều hòa sinh sản là phù hợp với luân lý?

T. Việc điều hòa sinh sản là một trong những phương diện của trách nhiệm làm cha làm mẹ. Việc làm nay phù hợp cách khách quan với luật luân lý, khi được chính đôi vợ chồng thực hiện, mà không bị một áp lực bên ngoài, cũng không do ích kỷ, nhưng vì những lý do chính đáng và bằng những phương pháp phù hợp vơí những tiêu chuẩn khách quan của luân lý, nghĩa là nhờ việc tiết dục định kỳ và sử dụng những thời kỳ không thể thụ thai.

Ngày 5 tháng 6

Màu đỏ. Thứ 2 tuần 9 thường niên. Tv tuần 1. Các bài đọc: Tb 1,3;2,1a-8; Mc 12,1-12. Lễ nhớ Thánh Bôniphát, Giám mục, tử đạo.

Ngày 6 tháng 6

Màu xanh. Thứ 3 tuần 9 thường niên. Các bài đọc: Tb 2,9-14; Mc 12,13-17.

Ngày 7 tháng 6

Màu xanh. Thứ 4 tuần 9 thường niên. Các bài đọc: Tb 3,1-11a.16-17a; Mc 12,18-27.

Ngày 8 tháng 6

Màu xanh. Thứ 5 tuần 9 thường niên. Các bài đọc: Tb 6,10-11;7,1.9-17; Mc 12,28b-34.

Ngày 9 tháng 6

Màu xanh. Thứ 6 tuần 9 thường niên. Các bài đọc: Tb11,5-17; Mc 12,35-37. Thánh Éprem, Phó tế, tiến sĩ Hội thánh (màu trắng).

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Kẻ Mui (2001) và nhà thờ Dũ Yên (2022).

Ngày 10 tháng 6

Màu xanh. Thứ 7 tuần 9 thường niên. Các bài đọc: Tb 12,1.5-15.20; Mc 12,38-44.

Ngày 11 tháng 6 Chúa nhật

Màu trắng. Chúa nhật 10 thường niên. Lễ Mình Máu Thánh Chúa. Lễ trọng. Lễ cho giáo dân. Các bài đọc: Đnl 8,2-3.14b-16a; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58.

Tràng Lưu, Thu Chỉ, Minh Cầm chầu lượt. Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Vĩnh Luật (2009).

Câu hỏi giáo lý

H. Đâu là những phương pháp điều hòa sinh sản không phù hợp với luân lý?

T. Những hoạt động sau đây phải coi là không phù hợp với luân lý, đó là trực tiếp triệt sản hoặc ngừa thai, được thực hiện trước hoặc trong khi giao hợp, hoặc trong quá trình dẫn đến kết quả tự nhiên của việc giao hợp, nhằm mục đích hay tạo phương thế để ngăn cản sự truyền sinh.

Ngày 12 tháng 6

Màu xanh. Thứ 2 tuần 10 Thường niên. Tv tuần 2. Các bài đọc: 2Cr 1,1-7; Mt 5,1-12.

Ngày 13 tháng 6

Màu trắng. Thứ 3 tuần 10 Thường niên. Các bài đọc: 2Cr 1,18-22; Mt 5,13-16. Lễ nhớ Thánh Antôn Pađôva, Linh mục, tiến sĩ Hội thánh.

Ngày 14 tháng 6

Màu xanh. Thứ 4 tuần 10 Thường niên. Các bài đọc: 2Cr 3,4-11; Mt 5,17-19.

Ngày 15 tháng 6

Màu xanh. Thứ 5 tuần 10 Thường niên. Các bài đọc: 2Cr 3,15-4,1.3-6; Mt 5,20-26.

Ngày 16 tháng 6

Màu trắng. Thứ 6 tuần 10 Thường niên. Các bài đọc: Đnl 7,6-11; 1Ga 4,7-16; Mt 11,25-30. Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Lễ Trọng.

Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các Linh mục.

Ngày 17 tháng 6

Màu trắng. Thứ 7 tuần 10 Thường niên.

Lễ nhớ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Is 61,9-11; Lc 2,41-51.

Ngày thường: 2Cr 5,14-21; Mt 5,33-37.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Trung Quán (2022).

Ngày 18 tháng 6 Chúa nhật

Màu xanh. Chúa nhật 11 Thường Niên. Tv tuần 3. Các bài đọc: Xh 19,2-6a; Rm 5,6-11; Mt 9,36-10,8.

Đông Cường, Thanh Thủy chầu lượt. Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Chúc A (1994).

Câu hỏi giáo lý

H. Tại sao thụ tinh và thụ thai nhân tạo không hợp với luân lý?

T. Thụ tinh và thụ thai nhân tạo không thể chấp nhânj về mặt luân lý, vì tách rời việc sinh sản với sự giao hợp, trong hành động này đôi vợ chồng trao hiến cho nhau và như vậy, đặt kỹ thuật lên trên nguồn gốc và vận mệnh của con người. Hơn nữa, việc thụ tinh và thụ thai do người khác, tức là có môtj người thứ ba can thiệt vào hành vi vợ chồng nhờ qua kỹ thuật; hành động này vi phạm quyền của đứa bé được sinh ra từ người cha và người mẹ của nó, hai người được liên kết với nhau bằng hôn nhân và có độc quyền là chỉ nhờ nhau mà cả hai mới được làm cha, làm mẹ.

Ngày 19 tháng 6

Màu xanh. Thứ 2 tuần 11 Thường Niên. Các bài đọc: 2Cr 6,1-10; Mt 5,38-42. Thánh Romôanđô, viện phụ (màu trắng).

Ngày 20 tháng 6

Màu xanh. Thứ 3 tuần 11 Thường Niên. Các bài đọc: 2Cr 8,1-9; Mt 5,43-48.

Ngày 21 tháng 6

Màu trắng. Thứ 4 tuần 11 Thường Niên. Các bài đọc: 2Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18. Lễ nhơs Thánh Louis Gondaga, tu sĩ.

Ngày 22 tháng 6

Màu xanh. Thứ 5 tuần 11 Thường Niên. Các bài đọc: 2Cr 11,1-11; Mt 6,19-23. Thánh Paolinô, Giám mục Nôla (màu trắng); Thánh Gioan Phisơ, Giám mục, tử đạo và Thánh Tôma Mô, tử đạo (màu đỏ).

Ngày 23 tháng 6

Màu xanh. Thứ 6 tuần 11 Thường Niên. Các bài đọc: 2Cr 11,18.21b-30; Mt 6,19-23.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Liên Hòa (2016).

Ngày 24 tháng 6

Màu trắng. Thứ 7 tuần 11 Thường Niên. Lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Lễ trọng.

Lễ vọng: Gr 1,4-10; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.

Lễ chính ngày: Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.

Ngày 25 tháng 6 Chúa nhật

Chúa nhật 12 Thường Niên. Tv tuần 4. Các bài đọc: Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33.

Tri Bản, Phù Kinh chầu lượt.

Câu hỏi giáo lý

H. Người ta phải nhìn em bé như thế nào?

T. Em bé là một tặng phẩm của Thiên Chúa, tặng phẩm tuyệt hảo nhất của hôn nhân. Không có một quyền nào để có những đưa con (theo nghĩa là được quyeèn có con với bất cứ giá nào). Trái lại, đứa con có quyền là hoa trái của hành vi hôn nhân của cha mẹ em, cũng như có quyền đuwọc tôn trọng là một nhân vị ngày từ lúc em được thụ thai.

Ngày 26 tháng 6

Màu xanh. Thứ 2 tuần 12 Thường Niên. Các bài đọc: St 12,1-9; Mt 7,1-5.

Ngày 27 tháng 6

Màu xanh. Thứ 3 tuần 12 Thường Niên. Các bài đọc: St 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14. Thánh Syrilô, Giám mục Alexanđria, tiến sĩ Hội thánh (màu trắng).

Ngày 28 tháng 6

Màu đỏ. Thứ 4 tuần 12 Thường Niên. Các bài đọc: St 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20. Lễ nhớ Thánh Irênê, Giám mục, tử đạo.

Ngày 29 tháng 6

Màu đỏ. Thứ 5 tuần 12 Thường Niên. Lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô, Tông đồ. Lễ trọng. Lễ cho giáo dân.

Lễ vọng: Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.

Lễ chính ngày: Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.16b.17-18; Mt 16,13-19.

Bổn mạng của Đức cha Phaolô. Chúng ta hãy cầu nguyện cho ngài.

Ngày 30 tháng 6

Màu xanh. Thứ 6 tuần 12 Thường Niên. Các bài đọc: St 17,1.9-10.15-22; Mt 8,1-4. Các Thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (màu đỏ).

Tối bế mạc Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 7 năm 2023

Nhấp vào ngày bạn muốn xem lịch chi tiết
Tuần

12

 

13I

 

14

 

15

 

16

 

17

 

CN

.

.

2

15

9

22

16

29

23

6

30

13

Thứ 2

.

.

3

16

10

23

17

30

24

7

31

14

Thứ 3

.

.

4

17

11

24

18

01/06

25

8

.

.

Thứ 4

.

.

5

18

12

25

19

2

26

9

.

.

Thứ 5

.

.

6

19

13

26

20

3

27

10

.

.

Thứ 6

.

.

7

20

14

27

21

4

28

11

.

.

Thứ 7

1

14

8

21

15

28

22

5

29

12

.

.

Ngày 1 tháng 7

Màu xanh. Thứ 7 tuần 12 Thường Niên. Đầu tháng. Các bài đọc: St 18,1-15; Mt 8,5-17.

Ngày 2 tháng 7 Chúa nhật

Màu xanh. Chúa nhật 13 Thường Niên. Tv tuần 1. Các bài đọc: 2V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42.

Tam Đa, Ngô Xá, Tân Phong chầu lượt.

Câu hỏi giáo lý

H. Đôi vợ chồng có thể làm gì nếu họ không có con?

T. Nếu không được Thiên Chúa ban tặng con cái, sau khi đã tận dụng mọi trợ giúp chính đáng của y khoa, đôi vợ chồng có thể sống quảng đại qua việc bảo trợ hay nhận con nuôi, hay tham gia những công tác phục vụ tha nhân. Như vậy họ thực hiện một sự sinh sản quý giá về mặt thiêng liêng.

Ngày 3 tháng 7

Màu đỏ. Thứ 2 tuần 13 Thường Niên. Các bài đọc: Ep 2,19-22; Ga 20,24-29. Lễ kính Thánh Tôma, Tông đồ.

Ngày 4 tháng 7

Màu xanh. Thứ 3 tuần 13 Thường Niên. Các bài đọc: St 19,15-29; Mt 8,23-27. Thánh nữ Êlisabét Bồ Đào Nha (màu trắng).

Ngày 5 tháng 7

Màu xanh. Thứ 4 tuần 13 Thường Niên. Các bài đọc: St 21,5.8-20; Mt 8,28-34. Thánh Antôn Maria Dacaria, Linh mục (màu trắng).

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Vạn Căn (2013).

Ngày 6 tháng 7

Màu xanh. Thứ 5 tuần 13 Thường Niên. Đầu tháng. Các bài đọc: St 22,1-19; Mt 9,1-8. Thánh Maria Goretti, trinh nữ, tử đạo (màu đỏ).

Ngày 7 tháng 7

Màu xanh. Thứ 6 tuần 13 Thường Niên. Đầu tháng. Các bài đọc: St 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Mt 9,9-13.

Ngày 8 tháng 7

Màu xanh. Thứ 7 tuần 13 Thường Niên. Các bài đọc: St 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17.

Ngày 9 tháng 7 Chúa nhật

Màu xanh. Chúa nhật 14 Thường niên. Tv tuần 2. Các bài đọc: Dc 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30.

Kẻ Đông, Chúc A, Văn Phú, Gia Hưng chầu lượt.

Câu hỏi giáo lý

H. Những tội nào phạm đến phẩm giá của hôn nhân?

T. Những tội phạm đến phẩm giá của hôn nhân là: ngoại tình, ly dị, đa thê, loạn luân, tự do sống chung (chung sống không hôn nhân, nhân tình), hành vi tính dục trước hôn nhân hay ngoài hôn nhân.

Ngày 10 tháng 7

Màu đỏ. Thứ 2 tuần 14 Thường Niên. Lễ nhớ Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, thầy giảng, tử đạo. Ngày giáo lý viên Giáo phận.

Các bài đọc ngày thường: St 28,10-22a; Mt 9,18-26.

Các bài đọc lễ nhớ: Lấy phần chung các Thánh tử đạo.

Ngày 11 tháng 7

Màu trắng. Thứ 3 tuần 14 Thường Niên. Các bài đọc: St 32,22-32; Mt 9,32-38. Lễ nhớ Thánh Biển Đức, viện phụ.

Ngày 12 tháng 7

Màu xanh. Thứ 4 tuần 14 Thường Niên. Các bài đọc: St 41,55-57; 42,5-7.17-24a; Mt 10,1-7.

Ngày 13 tháng 7

Màu xanh. Thứ 5 tuần 14 Thường Niên. Các bài đọc: St 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Mt 10,6-15.

Ngày 14 tháng 7

Màu xanh. Thứ 6 tuần 14 Thường Niên. Các bài đọc: St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23. Thánh Camilô, Linh mục (màu trắng).

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Thịnh Lạc (2016).

Ngày 15 tháng 7

Màu trắng. Thứ 7 tuần 14 Thường Niên. Các bài đọc: St 49,29-32; 50,15-26a; Mt 10,24-33. Lễ nhớ Thánh Bônaventura, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh.

Ngày 16 tháng 7 Chúa nhật

Màu xanh. Chúa nhật 15 Thường Niên. Tv tuần 3. Các bài đọc: Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 hoặc 13,1-9.

Kim Lân, Thọ Ninh, Thọ Vưcj, Phù Ninh, Sen Bàng chầu lượt.

Câu hỏi giáo lý

H. Điều răn thứ 7 nói lên điều gì?

T. Điều răng này nói lên sự xác định và phân phối của cải cách phổ quát, nói về quyền tư hữu, việc tôn trọng con người và tài sản của họ, việc tôn trọng tính toàn vẹn của công trình tạo dưngj. Hội thánh nhìn giới răn này là nển tảng cho giáo huấn xã hội của mình, để xét đến hành động đúng đắn trong lãnh vực kinh tế, trong đời sống xã hội và chính trị, trong quyền lợi và trách nhiệm lao động của con người, trong công bằng và tính liên đới giữa các quốc gia, trong tình thương đối với người nghèo.

Ngày 17 tháng 7

Màu xanh. Thứ 2 tuần 15 Thường Niên. Các bài đọc: Xh 1,8-14.22; Mt 10,34-11,1.

Ngày 18 tháng 7

Màu xanh. Thứ 3 tuần 15 Thường Niên. Các bài đọc: Xh 2,1-15a; Mt 11,20-24.

Ngày 19 tháng 7

Màu xanh. Thứ 4 tuần 15 Thường Niên. Các bài đọc: Xh 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27.

Ngày 20 tháng 7

Màu xanh. Thứ 5 tuần 15 Thường Niên. Các bài đọc: Xh 3,13-20; Mt 11,28-30. Thánh Apôllinarê, Giám mục, tử đạo (màu đỏ).

Ngày 21 tháng 7

Màu xanh. Thứ 6 tuần 15 Thường Niên. Các bài đọc: Xh 11,10-12,14; Mt 12,1-8. Thánh Lôrenxô Bơrinđidi, Linh mục, tiến sĩ Hội thánh (màu trắng).

Ngày 22 tháng 7

Màu trắng. Thứ 7 tuần 15 Thường Niên. Các bài đọc: Dc 3,1-4a hoặc 2 Cr 5,14-17; Ga 20,1-2.11-18. Lễ kính Thánh nữ Maria Mađalêna.

Ngày 23 tháng 7 Chúa nhật

Màu xanh. Chúa nhật 16 Thường Niên. Tv tuần 4. Các bài đọc: Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43 hoặc 13,24-30.

Hòa Mỹ, Vạn Căn, Chân Thành, Yên Giang chầu lượt.

Kỷ niệm thụ phong Giám mục của Đức cha Phaolô.

Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi. Thánh lễ đầu tiên trong ngày hôm nay, với ý cầu nguyện cho Ông bà và người cao tuổi.

Câu hỏi giáo lý

H. Đâu là những điều kiện của quyền tư hữu?

T. Người ta có quyền tư hữu với điều kiện là tài sản đó đạt được hay nhận được một cách chính đáng, và việc sử dụng của cải là nhằm thỏa mãn những nhu cầu căn bản của mọi người.

Ngày 24 tháng 7

Màu xanh. Thứ 2 tuần 16 Thường Niên. Các bài đọc: Xh 14,5-18; Mt 12,38-42. Thánh Sarbelinô Makhluf, Linh mục (màu trắng).

Ngày 25 tháng 7

Màu đỏ. Thứ 3 tuần 16 Thường Niên. Các bài đọc: 2Cr 4,7-15; Mt 20,20-28. Lễ kính Thánh Giacôbê, Tông đồ.

Ngày 26 tháng 7

Màu trắng. Thứ 4 tuần 16 Thường Niên.

Lễ nhớ Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria.

Các bài đọc lễ thường: Xh 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9.

Các bài đọc lễ nhớ: Hc 44,1-10.15; Mt 13,16-17.

Ngày 27 tháng 7

Màu xanh. Thứ 5 tuần 16 Thường Niên. Các bài đọc: Xh 19,1-2-9-11.16-20b; Mt 13,10-17.

Ngày 28 tháng 7

Màu xanh. Thứ 6 tuần 16 Thường Niên. Các bài đọc: Xh 20,1-17; Mt 13,18-23.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Tri Bản (2006).

Ngày 29 tháng 7

Màu trắng. Thứ 7 tuần 16 Thường Niên. Lễ nhớ các Thánh Matta, Maria và Lazarô.

Các bài đọc lễ nhớ: 1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 hoặc Lc 10,38-42.

Các bài đọc ngày thường: Xh 24,3-8; Mt 13,24-30.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Kẻ Vang (2010).

Ngày 30 tháng 7 Chúa nhật

Màu xanh. Chúa nhật 17 Thường Niên. Tv tuần 1. Các bài đọc: 1V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52.

Ninh Cường, Hòa Thắng, Cồn Nâm, Kinh Nhuận chầu lượt.

Câu hỏi giáo lý

H. Mục đích của quyền tư hữu là gì?

T. Tài sản riêng có mục đích bảo đảm sự tự do và phẩm giá của các cá nhân, giúp họ thỏa mãn những nhu cầu căn bản cho những người mà họ có trách nhiệm, và cho cả những ai đang sống thiếu thốn.

Ngày 31 tháng 7

Màu trắng. Thứ 2 tuần 17 Thường Niên. Các bài đọc: Xh 32,15-24.30-34; Mt 13,31-35. Lễ nhớ Thánh Inhaxiô Lôyôla, Linh mục.

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 8 năm 2023

Nhấp vào ngày bạn muốn xem lịch chi tiết
Tuần

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

CN

.

.

6

20

13

27

20

5

27

12

Thứ 2

.

.

7

21

14

28

21

6

28

13

Thứ 3

1

15/06

8

22

15

29

22

7

29

14

Thứ 4

2

16

9

23

16

01/07

23

8

30

15

Thứ 5

3

17

10

24

17

2

24

9

31

16

Thứ 6

4

18

11

25

18

3

25

10

.

.

Thứ 7

5

19

12

26

19

4

26

11

.

.

Ngày 1 tháng 8

Màu trắng. Thứ 3 tuần 17 Thường Niên. Các bài đọc: Xh 33,7-11; 34,5b-9.28; Mt 13,36-43. Lễ nhớ Thánh Anphongsô Maria Ligôri, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh.

Từ trưa hôm nay đến hết ngày mai, viếng nhà thờ hưởng ơn Đại xá Portiuncula.

Ngày 2 tháng 8

Màu xanh. Thứ 4 tuần 17 Thường Niên. Các bài đọc: Xh 34,29-35; Mt 13,44-46. Thánh Êusêbiô, Giám mục Vecseli; Thánh Phêrô Giulianô Eymard, Linh mục (màu trắng).

Ngày 3 tháng 8

Màu xanh. Thứ 5, đầu tháng, tuần 17 Thường Niên. Các bài đọc: Xh 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53.

Ngày 4 tháng 8

Màu xanh. Thứ 6, đầu tháng, tuần 17 Thường Niên. Các bài đọc: Lv 23,1.4-11,15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58.

Ngày 5 tháng 8

Màu xanh. Thứ 7, đầu tháng, tuần 17 Thường Niên. Các bài đọc: Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12. Cung hiến thánh đường Đức Maria (màu trắng).

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Chân Thành (2004) và nhà thờ Đan Sa (2005).

Ngày 6 tháng 8 Chúa nhật

Màu trắng. Chúa nhật 18 Thường Niên. Tv tuần 2. Lễ kính Chúa Hiển Dung. Các bài đọc: Đn 7.9-10.13-14; 2Pr 1,16-19; Mt 17,1-9.

Kẻ Đọng, Kẻ Vang, Mỹ Hòa, Nhân Thọ chầu lượt.

Câu hỏi giáo lý

H. Điều răn thứ bay quy định những gì?

T. Điều răn thứ bảy buộc phải tôn trọng tài sản của người khác, qua việc thực thi công bằng và bác ái, sống tiết độ và liên đới. Đặc biệt, điều răn này đòi buộc:

  • Tôn trọng các lời hứa và các hợp đồng đã cam kết;
  • Đền bù những điều bất công đã gây ra và hoàn trả những gì đã trộm cắp;
  • Tôn trọng sự toàn vẹn của công trình sáng tạo, bằng cách sử dụng khôn ngoan và chừng mực những tài nguyên khoáng chất, thực vâtj và động vật trong vũ trụ, đặc biệt quan tâm đến những loài có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Ngày 7 tháng 8

Màu xanh. Thứ 2 tuần 18 Thường Niên. Các bài đọc: Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21. Thánh Xittô II, Giáo hoàng và các bạn tử đạo (màu đỏ); Thánh Gaetanô, Linh mục (màu trắng).

Ngày 8 tháng 8

Màu trắng. Thứ 3 tuần 18 Thường Niên. Các bài đọc: Ds 12,1-13; Mt 14,22-36. Lễ nhớ Thánh Đaminh, Linh mục.

Ngày 9 tháng 8

Màu xanh. Thứ 4 tuần 18 Thường Niên. Các bài đọc: Ds 13,1-2.25-14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28. Thánh nữ Têrêsa Benêđica Thánh giá, trinh nữ, tử đạo (màu đỏ).

Ngày 10 tháng 8

Màu đỏ. Thứ 5 tuần 18 Thường Niên.

Lễ kính Thánh Lôrenxô, phó tế, tử đạo. Các bài đọc: 2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Tân Hội (2003).

Ngày 11 tháng 8

Màu trắng. Thứ 6 tuần 18 Thường Niên. Các bài đọc: Đnl 4,32-40; Mt 16,24-28.

Ngày 12 tháng 8

Màu xanh. Thứ 7 tuần 18 Thường Niên. Các bài đọc: Đnl 6,4-13; Mt 17,14-20. Thánh Gioanna Chantal, nữ tu (màu trắng).

Ngày 13 tháng 8 Chúa nhật

Màu xanh. Chúa nhật 19 Thường Niên. Tv tuần 3. Các bài đọc: 1V 19,9A.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33.

Tân Vĩnh, Kim Sơn, Thịnh Lạc, Ba Đồn, Hà Lời chầu lượt.

Câu hỏi giáo lý

H. Con người phải có thái độ nào đối với các động vật?

T. Con người phải đối xử tốt đẹp với cacs động vật vì chúng là những thụ tạo của Thiên Chúa, tránh cách yêu thương thái quá hoặc sử dụng mù quáng, nhaát là với các thí nghiệm khoa học vượt quá giới hạn hợp lý và gây đau đớn vô ích cho chúng.

Ngày 14 tháng 8

Màu đỏ. Thứ 2 tuần 19 Thường Niên. Các bài đọc: Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27. Lễ nhớ Thánh Maximilianô Kônbê, Linh mục, tử đạo.

Ngày 15 tháng 8

Màu trắng. Thứ 3 tuần 19 Thường Niên. Lễ Đức Maria linh hồn và xác lên trời. Lễ trọng. Kiêng việc xác. Lễ cho giáo dân.

Các bài đọc lễ vọng: 1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.

Các bài đọc lễ chính ngày: Kh 11,19a;12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56.

Ngày 16 tháng 8

Màu xanh. Thứ 4 tuần 19 Thường Niên. Các bài đọc: Đnl 34,1-12; Mt 18,15-20. Thánh Têphanô Hunggari (màu trắng).

Kỷ niệm cung kiến nhà thờ Nhân Thọ (2010).

Ngày 17 tháng 8

Màu xanh. Thứ 5 tuần 19 Thường Niên. Các bài đọc: Gs 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,21-19,1.

Ngày 18 tháng 8

Màu xanh. Thứ 6 tuần 19 Thường Niên. Các bài đọc: Gs 24,1-13; Mt 19,3-12.

Ngày 19 tháng 8

Màu xanh. Thứ 7 tuần 19 Thường Niên. Các bài đọc: Gs 24,14-29; Mt 19,13-15. Thánh Gioan Êuđê, Linh mục (màu trắng).

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Mỹ Hòa (2011).

Ngày 20 tháng 8 Chúa nhật

Màu xanh. Chúa nhật 20 Thường Niên. Tv tuần 4. Các bài đọc: Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32. Mt 15,21-28.

Vĩnh Luật, Quèn Đông, Đông Yên, Kim Cương, Đá Nện chầu lượt.

Câu hỏi giáo lý

H. Điều răn thứ 7 cấm những điều gì?

T. Điều răn thứ 7 cấm:

  • Trộm cắp, đó là việc chiếm đoạt tài sản người khác trái với ý muốn hợp lý của họ.
  • Trả lương không công bằng;
  • Lũng đoạn giá trị của cải để từ đó rút ra lợi nhuận cho mình mà làm thiệt hại cho người khác,
  • Việc giả mạo các thương phiếu hay hóa đơn.
  • Trốn thuế hoặc buôn bán gian lân, cố ý phá hoại tài sản cá nhân cũng như công cộng.
  • Đầu cơ, tham nhưngx, lạm dụng tài sản công làm của riêng, cố ý làm sai trái trong lao động, lãng phí.

Ngày 21 tháng 8

Màu trắng. Thứ 2 tuần 20 Thường Niên. Các bài đọc: Tl 2,11-19; Mt 19,16-22. Lễ nhớ Thánh Piô X, Giáo hoàng.

Ngày 22 tháng 8

Màu trắng. Thứ 3 tuần 20 Thường Niên. Các bài đọc: Tl 6,11-24a; Mt 19,23-30. Lễ nhớ Đức Maria Trinh Nữ Vương.

Ngày Quốc tế tưởng niệm các nạn nhân bị bạo hành vì lý do tôn giáo hay niềm tin.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Làng Truông (2019).

Ngày 23 tháng 8

Màu xanh. Thứ 4 tuần 20 Thường Niên. Các bài đọc: Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a. Thánh Rôsa Lima, trinh nữ (màu trắng).

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Quèn Đông (2007).

Ngày 24 tháng 8

Màu đỏ. Thứ 5 tuần 20 Thường Niên. Các bài đọc: Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51. Lễ kính Thánh Batôlômêô, Tông đồ.

Ngày 25 tháng 8

Màu xanh. Thứ 6 tuần 20 Thường Niên. Các bài đọc: R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40. Thánh Louis; Thánh Giuse Calaxan, Linh mục (màu trắng).

Bổn mạng Đức cha Louis, Giám quản Giáo phận, Chúng ta hãy cầu nguyện cho ngài.

Ngày 26 tháng 8

Màu xanh. Thứ 7 tuần 20 Thường Niên. Các bài đọc: R 2,1-3.8-11;4,13-17; Mt 23,1-12.

Ngày 27 tháng 8 Chúa nhật

Màu xanh. Chúa nhật 21 Thường Niên. Tv tuần 1. Các bài đọc: Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20.

Làng Truông, Kỳ Anh, Tam Trang chầu lượt.

Câu hỏi giáo lý

H. Nội dung Học thuyết xã hội của Hội thánh là gì?

T. Học thuyết xã hội của Hội Thánh, là sự khải triển có hệ thống các chân lý của Tin Mừng về phẩm giá con người và chiều kích xã hội của con người, đề ra những nguyên tắc để suy tư, qui định những tiêu chuẩn để phán đoán, và trình bày những qui luật và định hướng để hành động.

Ngày 28 tháng 8

Màu trắng. Thứ 2 tuần 21 Thường Niên. Lễ nhớ Thánh Augustinô, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh.

Các bài đọc lễ nhớ: 1Ga 4,7-16; Mt 23,8-12.

Các bài đọc ngày thường: 1Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,13.15-22.

Ngày 29 tháng 8

Màu đỏ. Thứ 3 tuần 21 Thường Niên. Lễ nhớ Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết.

Các bài đọc lễ nhớ: Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.

Các bài đọc ngày thường: 1Tx 2,1-8; Mt 23,23-26.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Cồn Sẻ (2008).

Ngày 30 tháng 8

Màu xanh. Thứ 4 tuần 21 Thường Niên. Các bài đọc: 1Tx 2,9-13; Mt 23,27-32.

Ngày 31 tháng 8

Màu xanh. Thứ 5 tuần 21 Thường Niên. Các bài đọc: 1Tx 3,7-13; Mt 24,42-51.

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 9 năm 2023

Nhấp vào ngày bạn muốn xem lịch chi tiết
Tuần

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

CN

.

.

3

19

10

26

17

3

24

10

Thứ 2

.

.

4

20

11

27

18

4

25

11

Thứ 3

.

.

5

21

12

28

19

5

26

12

Thứ 4

.

.

6

22

13

29

20

6

27

13

Thứ 5

.

.

7

23

14

30

21

7

28

14

Thứ 6

1

17/07

8

24

15

01/08

22

8

29

15

Thứ 7

2

18

9

25

16

2

23

9

30

16

Ngày 1 tháng 9

Màu xanh. Thứ 6, đầu tháng, tuần 21 Thường Niên. Các bài đọc: 1Tx 4,1-8; Mt 25,1-13.

Ngày thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ thiên nhiên như là công trình tạo duựng của Thiên Chúa.

Ngày 2 tháng 9

Màu xanh. Thứ 7, đầu tháng, tuần 21 Thường Niên. Các bài đọc: 1Tx 4,9-11; Mt 25,14-30.

Ngày 3 tháng 9 Chúa nhật

Chúa nhật 22 Thường Niên. Tv tuần 2. Các bài đọc: Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27.

Cam Lâm, Tân Hội chầu lượt.

Câu hỏi giáo lý

H. Khi nào Hội thánh can thiệp và lãnh vực xã hội?

T. Hội thánh can thiệp khi các quyền căn bản của con người, thiênj ích chung hoặc phần rỗi các linh hồn bị vi phạm. Hội thánh can thiệp bằng việc đưa ra một phán đoán luân lý trong lãnh vực kinh tế và xã hội.

Ngày 4 tháng 9

Màu xanh. Thứ 2 tuần 22 Thường Niên. Các bài đọc: 1Tx 4,13-18; Lc 4,16-30.

Ngày 5 tháng 9

Màu xanh. Thứ 3 tuần 22 Thường Niên. Các bài đọc: 1Tx 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37. Thánh nữ Têrêsa Calcutta, nữ tu (màu trắng).

Ngày 6 tháng 9

Màu xanh. Thứ 4 tuần 22 Thường Niên. Các bài đọc: Cl 1,1-8; Lc 4,38-44.

Ngày 7 tháng 9

Màu xanh. Thứ 5, đầu tháng, tuần 22 Thường Niên. Các bài đọc: Cl 1,9-14; Lc 5,1-11.

Ngày 8 tháng 9

Màu xanh. Thứ 6, đầu tháng, tuần 22 Thường Niên. Lễ kính Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria. Các bài đọc: Mk 5,1-4a hoặc Rm 8,28-30; Mt 1,1-16.18-23 hoặc 1,18-23.

Ngày 9 tháng 9

Màu xanh. Thứ 7 tuần 22 Thường Niên. Các bài đọc: Cl 1,21-23; Lc 6,1-5. Thánh Phêrô Claver, Linh mục (màu trắng).

Ngày 10 tháng 9 Chúa nhật

Màu xanh. Chúa nhật 23 Thường Niên. Tv tuần 3. Các bài đọc: Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20.

Mỹ Lộc, Thượng Ích, Trung Quán chầu lượt.

Câu hỏi giáo lý

H. Đời sống kinh tế và xã hội phải được thực hiện như thế nào?

T. Đời sống kinh tế và xã hội phải được thực hiện theo những phương pháp riêng của mình, trong vòng trật tự luân lý, để phục vụ con người trong sự toàn vẹn của họ và phục vụ cho toàn thể cộng đồng nhân loại, trong sự tôn trọng công bằng xã hội. Đời sống kinh tế và xã hội phải lấy con người làm đối tượng, trung tâm và cùng đích của nó.

Ngày 11 tháng 9

Màu xanh. Thứ 2 tuần 23 Thường Niên. Các bài đọc: Cl 1,24-2,3; Lc 6,6-11.

Ngày 12 tháng 9

Màu xanh. Thứ 3 tuần 23 Thường Niên. Các bài đọc: Cl 2,6-15; Lc 6,12-19. Danh Thánh Đức Maria (màu trắng).

Ngày 13 tháng 9

Màu trắng. Thứ 4 tuần 23 Thường Niên. Các bài đọc: Cl 3,1-11; Lc 6,20-26. Lễ nhớ Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh.

Ngày 14 tháng 9

Màu đỏ. Thứ 5 tuần 23 Thường Niên. Các bài đọc: Ds 21,4b-9; Pl 2,6-11; Ga 3,13-17. Lễ kính Suy Tôn Thánh Giá.

Ngày 15 tháng 9

Màu trắng. Thứ 6 tuần 23 Thường Niên. Lễ nhớ Đức Mẹ Sầu Bi.

Bài đọc lễ nhớ: Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 hoặc Lc 2,33-35.

Bài đọc ngày thường: 1Tm 1,1-2.12-14; Lc 6,39-42.

Ngày 16 tháng 9

Màu đỏ. Thứ 7 tuần 23 Thường Niên. Các bài đọc: 1Tm 1,15-17; Lc 6,43-49. Lễ nhớ Thánh Cornêliô, Giáo hoàng và Thánh Siprianô, Giám mục, tử đạo.

Ngày 17 tháng 9 Chúa nhật

Màu xanh. Chúa nhật 24 Thường Niên. Tv tuần 4. Các bài đọc: Hc 27,30-28,7; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35.

Yên Lĩnh, Văn Hòa, Chợ Sàng chầu lượt.

Ngày 18 tháng 9

Màu xanh. Thứ 2 tuần 24 Thường Niên. Các bài đọc: 1Tm 2,1-8; Lc 7,1-10.

Ngày 19 tháng 9

Màu xanh. Thứ 3 tuần 24 Thường Niên. Các bài đọc: 1Tm 3,1-13; Lc 7,11-17. Thánh Gianuariô, Giám mục, tử đạo (màu đỏ).

Ngày 20 tháng 9

Màu đỏ. Thứ 4 tuần 24 Thường Niên. Các bài đọc: 1Tm 3,14-16; Lc 7,31-35. Lễ nhớ Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung và các bạn, tử đạo Hàn Quốc.

Ngày 21 tháng 9

Màu đỏ. Thứ 5 tuần 24 Thường Niên. Các bài đọc: Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13. Lễ kính Thánh Matthêu, Tông đồ, tác giả sách Tin Mừng.

Ngày 22 tháng 9

Màu xanh. Thứ 6 tuần 24 Thường Niên. Các bài đọc: 1Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3.

Ngày 23 tháng 9

Màu trắng. Thứ 7 tuần 24 Thường Niên. Các bài đọc: 1Tm 6,13-16; Lc 8,4-15. Lễ nhớ Thánh Piô năm dấu.

Ngày 24 tháng 9 Chúa nhật

Màu xanh. Chúa nhật 25 Thường Niên. Tv tuần 1. Các bài đọc: Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a.

Gia Hòa, Xuân Sơn chầu lượt.

Câu hỏi giáo lý

H. Lao động có ý nghĩa gì đối với con người?

T. Đối với con người, lao động vừa là nghĩa vụ vừa là quyền lợi, nhờ đó con người công tác với Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo. Thật vậy, bằng lao ddộng cách cẩn trong và tinh thông, con ngươì phát huy những khả năng đã được ghi khắc trong bản tính của mình, biểu lộ những hồng ân của Đângs Sáng Tạo và những tài năng mà họ đã lãnh nhận; thỏa mãn những nhu cầu của bản thân và những người thân cận; cũng như phục vụ cộng đồng nhân loại. Ngoài ra, với ân sủng của Thiên Chúa, lao động có thể là một phương tiện để thánh hóa và cộng tác với Đức Kitô để cứu độ những người khác.

Ngày 25 tháng 9

Màu xanh. Thứ 2 tuần 25 Thường Niên. Các bài đọc: Er 1,1-6; Lc 8,16-18.

Ngày 26 tháng 9

Màu xanh. Thứ 3 tuần 25 Thường Niên. Các bài đọc: Er 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21. Thánh Cosma và Thánh Đamianô, tử đạo (màu đỏ).

Ngày 27 tháng 9

Màu trắng. Thứ 4 tuần 25 Thường Niên. Các bài đọc: Er 9,5-9; Lc 9,1-6. Lễ nhớ Thánh Vinh Sơn Phaolô, Linh mục.

Ngày 28 tháng 9

Màu xanh. Thứ 5 tuần 25 Thường Niên. Các bài đọc: Kg 1,1-8; Lc 9,7-9. Thánh Venxetlao; Thánh Lôrenxô Ru-y và các bạn, tử đạo (màu đỏ).

Ngày 29 tháng 9

Màu trắng. Thứ 6 tuần 25 Thường Niên. Các bài đọc: Đn 7,9-10.13-14 hoặc Kh 12,7-12a; Ga 1,47-51. Lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel và Raphael.

Tết trung thu – Cầu cho thiếu nhi. (Nếu không có phép của Đấng Bản quyền sở tại, không được cử hành lễ theo truyền thống cầu cho thiếu nhi).

Ngày 30 tháng 9

Màu trắng. Thứ 7 tuần 25 Thường Niên. Các bài đọc: Dcr 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45. Lễ nhớ Thánh Giêrônimô, Linh mục, tiến sĩ Hội thánh.

Tối khai mạc Tháng Mân Côi Kính Đức Mẹ.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Gia Phổ (2009).

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 10 năm 2023

Tháng mười, tháng Mân Côi

Chuỗi Mân Côi là một lời cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: Hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đâng Cứu Thế. Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này.

Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn Đại Xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn Tiểu Xá. (Ench. Indulg,. ấn bản 1999, concessio 17).

Nhấp vào ngày bạn muốn xem lịch chi tiết
Tuần

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

CN

1

17/08

8

24

15

01/09

22

8

29

15

Thứ 2

2

18

9

25

16

2

23

9

30

16

Thứ 3

3

19

10

26

17

3

24

10

31

17

Thứ 4

4

20

11

27

18

4

25

11

.

.

Thứ 5

5

21

12

28

19

5

26

12

.

.

Thứ 6

6

22

13

29

20

6

27

13

.

.

Thứ 7

7

23

14

30

21

7

28

14

.

.

Tháng Mân Côi

Ngày 1 tháng 10 Chúa nhật

Màu xanh. Chúa nhật 26 Thường Niên. Tv tuần 2. Các bài đọc: Ed 18,25-28; Pl 2,1-11 hoặc 2,1-5; Mt 21,28-32.

Được mừng trọng thể Lễ Đức Mẹ Mân Côi (màu trắng). Lời Chúa trong Thánh lễ, lấy Phần chung Đức Mẹ hoặc Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1.26-38.

Lộc Thủy, Quý Hòa chầu lượt.

Bài học giáo lý

H. Mọi người đều được quyền gì về vấn đề lao động?

T. Mọi người đều được quyền có một việc làm ổn định và lương thiện, không bị kỳ thị bất công, được quyền tự do chọn lựa về mặt kinh tế và được quyền hưởng đồng lương công bằng.

Ngày 2 tháng 10

Màu trắng. Thứ 2 tuần 26 Thường Niên. Các bài đọc: Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10. Lễ nhớ các Thiên Thần Hộ Thủ.

Ngày 3 tháng 10

Màu xanh. Thứ 3 tuần 26 Thường Niên. Các bài đọc: Dcr 8,20-23; Lc 9,51-56.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Lộc Thủy (2009).

Ngày 4 tháng 10

Màu trắng. Thứ 4 tuần 26 Thường Niên. Các bài đọc: Nkm 2,1-8; Lc 9,57-62. Lễ nhớ Thánh Phanxicô Assisi.

Ngày 5 tháng 10

Màu xanh. Thứ 5, đầu tháng, tuần 26 Thường Niên. Các bài đọc: Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12; Lc 10,1-12. Thánh Faustina Kowalska, nữ tu (màu trắng).

Ngày 6 tháng 10

Màu xanh. Thứ 6, đầu tháng, tuần 26 Thường Niên. Các bài đọc: Br 1,15-22; Lc 10-13-16. Thánh Brunô, Linh mục (màu trắng).

Ngày 7 tháng 10

Màu xanh. Thứ 7, đầu tháng, tuần 26 Thường Niên. Lễ nhớ Đức Mẹ Mân Côi.

Các bài đọc lễ nhớ: Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.

Các bài đọc ngày thường: Br 4,5-12.27-29; Lc 10,17-24.

Ngày 8 tháng 10 Chúa nhật

Màu xanh. Chúa nhật 27 Thường Niên. Tv tuần 3. Các bài đọc: Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21,33-43.

Đồng Hòa, Đan Sa chầu lượt.

Giáo lý

H. Nhà nước có trách nhiệm gì với lao động?

T. Nhà nước có trách nhiệm đảm bảo sự tự do cá nhaan và quyền tư hữu, cũng như giá trị tiền tệ ổn định và những việc phục vụ xã hội có hiệu quả, phải trông coi và hướng dẫn việc thực thi các quyền con người trong lãnh vực kinh tế. Thích ứng với hoàn cảnh, xã hội phải trợ giúp các công dân tìm được việc làm.

Ngày 9 tháng 10

Màu xanh. Thứ 2 tuần 27 Thường Niên. Các bài đọc: Gn 1,1-2,1.11; Lc 10,25-37. Thánh Điônixiô, Giám mục và các bạn, tử đạo (màu đỏ); Thánh Gioan Lêônarđi, Linh mục (màu trắng).

Ngày 10 tháng 10

Màu xanh. Thứ 3 tuần 27 Thường Niên. Các bài đọc: Gn 3,1-10; Lc 10,38-42.

Ngày 11 tháng 10

Màu xanh. Thứ 4 tuần 27 Thường Niên. Các bài đọc: Gn 4,1-11; Lc 11,1-4. Thánh Gioan XXIII, Giáo hoàng (màu trắng).

Ngày 12 tháng 10

Màu xanh. Thứ 5 tuần 27 Thường Niên. Các bài đọc: Mlk 3,13-20a; Lc 11,5-13.

Ngày 13 tháng 10

Màu xanh. Thứ 6 tuần 27 Thường Niên. Các bài đọc: Ge 1,13-15; 2,1-2; Lc 11,15-26.

Ngày 14 tháng 10

Màu xanh. Thứ 7 tuần 27 Thường Niên. Các bài đọc: Ge4,12-21; Lc 11,27-28. Thánh Calitto I, Giáo hoàng, tử đạo (màu đỏ).

Kỷ niệm thụ phong Giám mục của Đức cha Louis, Giám quản Giáo phận.

Ngày 15 tháng 10 Chúa nhật

Màu xanh. Chúa nhật 28 Thường Niên. Các bài đọc: Is 25,6-10a; Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 hoặc 22,1-10.

Tân Phương, Đồng Tiến chầu lượt.

Giáo lý

H. Những người lãnh đạo xí nghiệp có trách nhiệm gì?

T. Những người lãnh đạo xí nghiệp phải chịu trách nhiệm về hậu quả kinh tế và môi sinh do các công việc của họ. Họ phải chú tâm đến thiện ích của con người chứ không chỉ nhắm làm gia tăng các lợi nhuận, mặc dầu lợi nhuận cũng cần thiết để bảo đảm các cuộc đầu tư, tương lai xí nghiệp, việc làm, và sự phát triển tốt đẹp của đời sống kinh tế.

Ngày 16 tháng 10

Màu xanh. Thứ 2 tuần 28 Thường Niên. Các bài đọc: Ram 1,1-7; Lc 11,29-32. Thánh nữ Hetvích, nữ tu; Thánh nữ Magarita Maria Alacốc, trinh nữ (màu trắng).

Ngày 17 tháng 10

Màu đỏ. Thứ 3 tuần 28 Thường Niên. Các bài đọc: Rm 1,16-25; Lc 11,37-41. Lễ nhớ Thánh Inhaxiô Antiôkhia, Giám mục, tử đạo.

Ngày 18 tháng 10

Màu đỏ. Thứ 4 tuần 28 Thường Niên. Các bài đọc: 2Tm 4,10-17; Lc 10,1-9. Lễ kính Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng.

Ngày 19 tháng 10

Màu xanh. Thứ 5 tuần 28 Thường Niên. Các bài đọc: Rm 3,21-30; Lc 11,47-54. Thánh Gioan Brêbớp, Linh mục; Thánh Phaolô Thánh Giá, Linh mục (màu trắng); Thánh Ixaác Giogơ, Linh mục và các bạn, tử đạo (màu đỏ).

Ngày 20 tháng 10

Màu xanh. Thứ 6 tuần 28 Thường Niên. Các bài đọc: Rm 4,1-8; Lc 12,1-7.

Ngày 21 tháng 10

Màu xanh. Thứ 7 tuần 28 Thường Niên. Các bài đọc: Rm 4,13.16-18; Lc 12,8-12.

Ngày 22 tháng 10 Chúa Nhật

Chúa nhật 29 Thường Niên. Tv tuần 1. Các bài đọc: Is 45,1.4-6; 1Tx 1,1-5b; Mt 22,15-21. Chúa Nhật truyền giáo. Được cử hành lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc (màu trắng).

Truyền Tin, Dũ Thành, Trừng Hải chầu lượt.

Xin tiền cho việc truyền giáo trên thế giới.

Bài học giáo lý

H. Các công nhân có trách nhiệm gì?

Họ phải chu toàn các công việc của mình một cách có lương tâm, thanhf thạo và nhiệt tình, tìm cách giải quyết các tranh chấp bằng đối thoại. Việc sử dụng đình công bất bạo động là hợp pháp về mặt luân lý khi đó là một phương cách cần thiết để đạt được quyền lợi chính đáng, nhưng phải nhắm đến công ích.

Ngày 23 tháng 10

Màu xanh. Thứ 2 tuần 29 Thường Niên. Các bài đọc: Rm 4,20-25; Lc 12,13-21. Thánh Gioan Capettranô, Linh mục (màu trắng).

Ngày 24 tháng 10

Màu xanh. Thứ 3 tuần 29 Thường Niên. Các bài đọc: Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Lc 12,35-38. Thánh Antôn Maria Claret, Giám mục (màu trắng).

Ngày 25 tháng 10

Màu xanh. Thứ 4 tuần 29 Thường Niên. Các bài đọc: Rm 6,12-18; Lc 12,39-48.

Ngày 26 tháng 10

Màu xanh. Thứ 5 tuần 29 Thường Niên. Các bài đọc: Rm 6,19-23; Lc 12,49-53.

Ngày 27 tháng 10

Màu xanh. Thứ 6 tuần 29 Thường Niên. Các bài đọc: Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59.

Ngày 28 tháng 10

Màu đỏ. Thứ 7 tuần 29 Thường Niên. Các bài đọc: Ep 2,19-22; Lc 6,12-19. Lễ kính Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông đồ.

Ngày 29 tháng 10 Chúa Nhật

Màu xanh. Chúa nhật 30 Thường Niên. Tv tuần 2. Các bài đọc: Xh 22,20-26; 1Tx 1,5c-10; Mt 22,34-40.

Hương Bình, Gia Phổ chầu lượt.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Tràng Lưu (1999).

Bài học giáo lý

H. Làm thế nào thực hiện sự công bằng và tình liên đới giữa các quốc gia?

T. Trên bình diện quốc tế, tất cả các quốc gia và các cơ chế phải hoạt động trong tình lieen đới và nguyên tắc hỗ trợ, nhằm mục đích loại bỏ hay ít là giảm thiểu sự khốn cùng, sự bất bình đẳng về tài nguyên và các phương tiện kinh tế, các bất công kinh tế và xã hội, việc bóc lột con người, sự gia tăng mức nợ của các nước nghèo, những chủ thuyết máy móc bất nhân gây chướng ngại cho sự phát triển của các quốc gia chậm tiến.

Ngày 30 tháng 10

Màu xanh. Thứ 2 tuần 30 Thường Niên. Các bài đọc: Rm 8,12-17; Lc 13,10-17.

Ngày 31 tháng 10

Màu xanh. Thứ 3 tuần 30 Thường Niên. Các bài đọc: Rm 8,18-25; Lc 13,18-21. Tối bế mạc Tháng Mân Côi kính Đức Mẹ. Khai mạc Tháng cầu cho các linh hồn.

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 11 năm 2023

Nhấp vào ngày bạn muốn xem lịch chi tiết
Tuần

30

 

31

 

32

 

33

 

34

 

CN

.

.

5

22

12

29

19

7

26

14

Thứ 2

.

.

6

23

13

01/10

20

8

27

15

Thứ 3

.

.

7

24

14

2

21

9

28

16

Thứ 4

1

18/09

8

25

15

3

22

10

29

17

Thứ 5

2

19

9

26

16

4

23

11

30

18

Thứ 6

3

20

10

27

17

5

24

12

.

.

Thứ 7

4

21

11

28

18

6

25

13

.

.

Tháng Mười Một tháng cầu cho các Linh hồn

Sự hiệp nhất giữa người còn sống trên dương thế với các anh chị em đã an nghỉ trong bình an của Chúa Kitô không hề bị gián đoạn. Hội thánh xưa nay luôn tin rằng, sự hiệp nhật đó con được tăng cường nhờ việc thông truyền cho nhau những của cải thiêng liêng.

Nhận biết sự hiệp thông này (với các tín hữu đã qua đời) trong toàn Nhiệm Thể Chúa Kitô, ngay từ thời sơ khai, Giáo hội lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, để họ được giải thoát khỏi mọi tội lỗi, đó là một ý nghĩa lành thánh (2Mcb 12,15). Khi cầu nguyện cho họ, chúng ta không chỉ giúp họ mà còn làm cho lười họ chuyển cầu cho chúng ta hiệu quả hơn.

Vậy, trong tháng này, chúng ta hãy dâng nhiều việc lành, nhất là dâng Thánh Lễ, để cầu nguyện cho các linh hồn, nhất là những linh hồn thân nhân, ân nhân và bạn hữu của chúng ta.

Hãy cầu nguyện nhiều cho các linh hồn

Lưu ý về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa

Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày Lễ Cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn Đại Xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày chỉ được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn Đại Xá vào Chúa Nhật trước hay Chúa Nhật sau.

Từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa trang, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn Đại Xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi).

Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho các linh hồn thì được hưởng ơn Tiểu Xá (Ench, Indulg, ấn bản 1999, concessio 29).

Ngày 1 tháng 11

Màu trắng. Thứ 4, Tuần 30, Thường Niên. Các bài đọc: Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a. Mừng kính Các Thánh Nam Nữ. Lễ trọng. Kiêng việc xác. Lễ cho giáo dân.

Từ trưa hôm nay đến hết ngaỳ mai, viếng nhà thờ hưởng đại xá chỉ cho các linh hồn.

Ngày 2 tháng 11

Màu tím. Thứ 5, đầu tháng, Tuần 30, Thường Niên. Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời.

Lễ I: G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40.

Lễ II: Is 25,6a.7-9; Rm 8,14-23; Lc 23,33.39-42.

Lễ III: 2Mcb 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 11,17-27.

Ngày 3 tháng 11

Màu xanh. Thứ 6, đầu tháng, Tuần 30, Thường Niên. Các bài đọc: Rm 9,1-5; Lc 14,1-6. Thánh Mactinô Porres, tu sĩ (màu trắng).

Lễ cầu cho các Đấng bậc.

Ngày 4 tháng 11

Màu trắng. Thứ 7, đầu tháng, Tuần 30, Thường Niên. Các bài đọc: Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Lc 14,7-11. Lễ nhớ Thánh Carôlô Bôrômêô, Giám mục.

Lễ cầu cho các ân nhân Giáo phận.

Ngày 5 tháng 11 Chúa Nhật

Màu xanh. Chúa Nhật 31, Thường Niên. Tv Tuần 3. Các bài đọc: Ml 1,14b-2,2b.8-10; Tx 2,7b-9.13; Mt 23,1-12.

Đức Vọng, Khe Ngang chầu lượt.

Bài học giáo lý

H. Các người Kitô hữu tham gia vào đời sống chính trị và xã hội như thế nào?

T. Các người Kitô hữu giáo dân trực tiếp tham gia vào đời sống chính trị và xã hội bằng cách làm cho tinh thần Kitô giáo thấm nhập và các thực tại trần thế, cộng tác với mọi người, như những chứng nhân đích thực của Tin Mừng và là những người kiến tạo hòa bình và công lý.

Ngày 6 tháng 11

Màu xanh. Thứ 2, Tuần 31, Thường Niên. Các bài đọc: Rm 11,29-36; Lc 14,12-14.

Ngày 7 tháng 11

Màu xanh. Thứ 3, Tuần 31, Thường Niên. Các bài đọc: Rm 12,5-16a; Lc 14,15-24.

Ngày 8 tháng 11

Màu xanh. Thứ 4, Tuần 31, Thường Niên. Các bài đọc: Rm 13,8-10; Lc 14,25-33.

Ngày 9 tháng 11

Màu trắng. Thứ 5, Tuần 31, Thường Niên. Các bài đọc: Ed 47,1-2.8-9.12 hoặc 1Cr 3,9c-11.16-17; Ga 2,13-22. Lễ kính cung hiến Thánh đường Latêranô.

Ngày 10 tháng 11

Màu trắng. Thứ 6, Tuần 31, Thường Niên. Các bài đọc: Rm 15,14-21; Lc 16,1-8. Lễ nhớ Thánh Lêô Cả. Giáo hoàng, tiến sĩ Hội thánh.

Ngày 11 tháng 11

Màu trắng. Thứ 7, Tuần 31, Thường Niên. Các bài đọc: Rm 16,3-9.16.22-27; Lc 16,9-15. Lễ nhớ Thánh Martinô, Giám mục.

Ngày 12 tháng 11 Chúa Nhật

Màu xanh. Chúa Nhật Tuần 32, Thường Niên. Tv Tuần 4. Các bài đọc: Kn 6,12-16; 1Tx 4,13-18 hoặc 4,13-14; Mt 25,1-13.

Tiếp Võ, Kim Lũ chầu lượt.

Bài học giáo lý

H. Tình yêu đối với người nghèo dựa trên nền tảng nào?

T. Tình yêu đối với người nghèo dựa trên nền tảng Tin Mừng của các Mối phúc và theo gương của Chúa Giêsu, Đấng luôn quan tâm đến người nghèo. Chúa Giêsu đã nói: “Mỗi lần ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các người đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Tình yêu đối với kẻ nghèo thể hiện qua việc dấn thân chống lại sự nghèo khổ về vật chaát và rất nhiều hình thức nghèo đói về văn hóa, luân lý và tôn giáo. Các việc bác ái, tinh thần hay vật chất, và nhiều tổ chức từ thiện đã xuất hiện trải qua bao thế kỷ, là môtj chứng từ cụ thể về tình yêu ưu tiên dành cho ngươì nghèo, là nét đặt trưng của các môn đệ Chúa Giêsu.

Ngày 13 tháng 11

Màu xanh. Thứ 2, Tuần 32, Thường Niên. Các bài đọc: Kn 1,1-7; Lc 17,1-6.

Ngày 14 tháng 11

Màu xanh. Thứ 3, Tuần 32, Thường Niên. Các bài đọc: Kn 2,23-39; Lc 17,7-10.

Ngày 15 tháng 11

Màu xanh. Thứ 4, Tuần 32, Thường Niên. Các bài đọc: Kn 6,1-11; Lc 17,11-19. Thánh Anbertô Cả, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh (màu trắng).

Ngày 16 tháng 11

Màu xanh. Thứ 5, Tuần 32, Thường Niên. Các bài đọc: Kn 7,22-8,1; Lc 17,20-25. Thánh nữ Magarita Tôcáchlan; Thánh Ghêtơrut, trinh nữ (màu trắng).

Ngày 17 tháng 11

Màu trắng. Thứ 6, Tuần 32, Thường Niên. Các bài đọc: Kn 8,1-9; Lc 17,26-37. Lễ nhớ Thánh nữ Êlisabét Hunggari.

Ngày 18 tháng 11

Màu xanh. Thứ 7, Tuần 32, Thường Niên. Các bài đọc: Kn 18,14-16; 19,6-9; Lc 18,1-8. Cung hiến Thánh đường Thánh Phêrô và Thánh đường Thánh Phaolô (màu trắng).

Ngày 19 tháng 11 Chúa Nhật

Màu xanh. Chúa Nhật 33 Thường Niên. Tv Tuần 1. Các bài đọc: Cn 31,10-13.19-20.30-31; 1Tx 5,1-6; Mt 25,14-30 hoặc 25,14-15.19-21.

Được mừng trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (màu đỏ). Các bài đọc: 2Mcb 7,1.20-23.27b-29 hoặc Kn 3,1-9; Rm 8,31b-39 hoặc Kh 7,9-17; Lc 9,23-26 hoặc Ga 17,11b-19.

Lạc Sơn, Diên Trường chầu lượt.

Bài học giáo lý

H. Con người có bổn phận nào đối với chân lý?

T. Mọi người đều được kêu gọi phải thành thật và trung thực trong hành động cũng như trong lời nói, buộc phải tìm kiếm và gắn bos với chân lý, hướng cuộc đời mình theo các đòi hỏi của chân lý. Trong Đức Giêsu Kitô, chân lý về Thiên Chúa được tỏ hiện cách trọn vẹn. Người là Chân Lý. Ai buwóc theo Người, phải sống trong Thánh Thần chân lý và tránh xa lối sống hai mặt, dối trá và giả hình.

Ngày 20 tháng 11

Màu xanh. Thứ 2, Tuần 33, Thường Niên. Các bài đọc: 1Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lc 18,35-43.

Ngày 21 tháng 11

Màu trắng. Thứ 3, Tuần 33, Thường Niên. Lễ nhớ Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ.

Các bài đọc lễ nhớ: Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50.

Các bài đọc ngày thường: 2Mcb 6,18-31; Lc 19,1-10.

Ngày 22 tháng 11

Màu đỏ. Thứ 4, Tuần 33, Thường Niên. Các bài đọc: 2Mcb 7,1.20-31; Lc 19,11-28. Lễ nhớ Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo.

Ngày 23 tháng 11

Màu xanh. Thứ 5, Tuần 33, Thường Niên. Các bài đọc: 1 Mcb 2,15-29; Lc 19,41-44. Thánh Clementê I, Giáo hoàng, tử đạo (màu đỏ); Thánh Côlumban, viện phụ (màu trắng).

Ngày 24 tháng 11

Màu đỏ. Thứ 6, Tuần 33, Thường Niên. Các bài đọc: 2Mcb 7,1.20-23.27b-29 hoặc Kn 3,1-9; Rm 8,31b-39 hoặc Kh 7,9-17; Lc 9,23-26 hoặc Ga 17,11b-19.

Ngày 25 tháng 11

Màu xanh. Thứ 7, Tuần 33, Thường Niên. Các bài đọc: 1Mcb 6,1-13; Lc 20,27-40. Thánh Catarina Alexanđia, trinh nữ, tử đạo (màu đỏ).

Ngày 26 tháng 11 Chúa Nhật

Màu trắng. Chúa Nhật 34, Thường Niên. Tv Tuần 2. Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. Lễ trọng. Các bài đọc: ED 34,11-12.15-17; 1Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46.

Nghĩa Yên, Tân Sơn chầu lượt.

Bài học giáo lý

H. Người Kitô hữu làm chứng cho chân lý như thế nào?

T. Người Kitô hữu làm chứng cho chân lý Tin Mừng trong mọi lãnh vực của hoạt động công khai và riêng tư, dù phải hy sinh mạng sống mình, nếu cần thiết. Tử đạo là chứng từ cao cả nhất cho chân lý đức tin.

Ngày 27 tháng 11

Màu xanh. Thứ 2, Tuần 34, Thường Niên. Các bài đọc: Đn 1,1-6.8-20; Lc 21,1-4.

Ngày 28 tháng 11

Màu xanh. Thứ 3, Tuần 34, Thường Niên. Các bài đọc: Đn 2,31-45; Lc 21,5-11.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Xuân Hòa (2018).

Ngày 29 tháng 11

Màu xanh. Thứ 4, Tuần 34, Thường Niên. Các bài đọc: Đn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21,12-19.

Ngày 30 tháng 11

Màu đỏ. Thứ 5, Tuần 34, Thường Niên. Các bài đọc: Rm 10,9-18; Mt 4,18-22. Lễ kính Thánh Anrê, Tông đồ.

Tối bế mạc Tháng cầu cho các linh hồn.

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 12 năm 2023

Nhấp vào ngày bạn muốn xem lịch chi tiết
Tuần

34

I

MV

II

MV

III

MV

IV

MV

BN

GS

CN

.

.

3

21

10

28

17

5

24

12

.

.

31

19

Thứ 2

.

.

4

22

11

29

18

6

.

.

25

13

Thứ 3

.

.

5

23

12

30

19

7

.

.

26

14

Thứ 4

.

.

6

24

13

1/11

20

8

.

.

27

15

Thứ 5

.

.

7

25

14

2

21

9

.

.

28

16

Thứ 6

1

19/10

8

26

15

3

22

10

.

.

29

17

Thứ 7

2

20

9

27

16

4

23

11

.

.

30

18

Ngày 1 tháng 12

Màu xanh. Thứ 6, đầu tháng, Tuần 35, Thường Niên. Các bài đọc: Đn 7,2-14; Lc 21,29-33.

Ngày 2 tháng 12

Màu xanh. Thứ 7, đầu tháng, Tuần 35, Thường Niên. Các bài đọc: Đn 7,15-27; Lc 21,34-36.

Ngày 3 tháng 12 Chúa Nhật

Màu tím. Chúa Nhật 1 Mùa Vọng. Tv tuần 1. Các bài đọc: Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7; 1Cr 1,3-9; Mc 13,33-37.

Đông Tràng, Minh Tú chầu lượt.

Ngày 4 tháng 12

Màu tím. Thứ 2, tuần 1, Mùa Vọng. Các bài đọc: Is 2,1-5 hoặc 4,2-6; Mt 8,5-11. Thánh Gioan Đamát, Linh mục, tiến sĩ Hội thánh (màu trắng).

Ngày 5 tháng 12

Màu tím. Thứ 3, tuần 1, Mùa Vọng. Các bài đọc: Is 11,1-10; Lc 10,21-24.

Ngày 6 tháng 12

Màu tím. Thứ 4, tuần 1, Mùa Vọng. Các bài đọc: Is 25,6-10a; Mt 15,29-37. Thánh Nicôla, Giám mục (màu trắng).

Ngày 7 tháng 12

Màu trắng. Thứ 5, đầu tháng, tuần 1, Mùa Vọng. Các bài đọc: Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27. Lễ nhớ Thánh Ambrôsiô, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh.

Ngày 8 tháng 12

Màu trắng. Thứ 6, đầu tháng, tuần 1, Mùa Vọng. Các bài đọc: St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Lễ trọng. Lễ cho giáo dân.

Ngày 9 tháng 12

Màu tím. Thứ 7, tuần 1, Mùa Vọng. Các bài đọc: Is 30,19-21.23-26; Mt 9,35-10,1.6-8. Thánh Gioan Điđacô Câu-la-tô-a-din (màu trắng).

Ngày 10 tháng 12

Màu tím. Chúa Nhật 2, Mùa Vọng. Tv tuần 2. Các bài đọc: Is 40,1-5.9-11; 2Pr 3,8-14; Mc 1,1-8.

Ngày 11 tháng 12

Màu tím. Thứ 2, tuần 2, Mùa Vọng. Các bài đọc: Is 35,1-10; Lc 5,17-26.

Ngày 12 tháng 12

Màu tím. Thứ 3, tuần 2, Mùa Vọng. Các bài đọc: Is 40,1-11; Mt 18,12-14.

Ngày 13 tháng 12

Màu đỏ. Thứ 4, tuần 2, Mùa Vọng. Các bài đọc: Is 40,25-31; Mt 11,28-30. Lễ nhớ Thanhs Lucia, trinh nữ, tử đạo.

Ngày 14 tháng 12

Màu trắng. Thứ 5, tuần 2, Mùa Vọng. Các bài đọc: Is 41,13-20; Mt 11,11-15. Lễ nhớ Thánh Gioan Thánh Giá, Linh mục, tiến sĩ Hội thánh.

Ngày 15 tháng 12

Màu tím. Thứ 6, tuần 2, Mùa Vọng. Các bài đọc: Is 48,17-19; Mt 11,16-19.

Ngày 16 tháng 12

Màu tím. Thứ 7, tuần 2, Mùa Vọng. Các bài đọc: Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.

Ngày 17 tháng 12

Màu tím. Chúa Nhật 3, Mùa Vọng. Tv tuần 3. Các bài đọc: Is 61,1-2a.10-11; 1Tx 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28.

Từ ngày 17 đến ngày 24 là những ngày phụng vụ ưu tiên, không được cử hành lễ nhớ nào.

Ngày 18 tháng 12

Màu tím. Thứ 2, tuần 3, Mùa Vọng. Các bài đọc: Gr 23,5-8; Mt 1,18-24.

Ngày 19 tháng 12

Màu tím. Thứ 3, tuần 3, Mùa Vọng. Các bài đọc: Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25.

Ngày 20 tháng 12

Màu tím. Thứ 4, tuần 3, Mùa Vọng. Các bài đọc: Is 7,10-14; Lc 1,26-38.

Ngày 21 tháng 12

Màu tím. Thứ 5, tuần 3, Mùa Vọng. Các bài đọc: Dc 2,8-14 hoặc Xp 3,14-18a; Lc 1,39-45. Thánh Phêrô Canixiô, Linh mục, tiến sĩ Hội thánh.

Ngày 22 tháng 12

Màu tím. Thứ 6, tuần 3, Mùa Vọng. Các bài đọc: 1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.

Ngày 23 tháng 12

Màu tím. Thứ 7, tuần 3, Mùa Vọng. Các bài đọc: Mlk 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66. Thánh Gioan Kêty, Linh mục.

Ngày 24 tháng 12 Chúa Nhật

Chúa Nhật 4, Mùa Vọng. Tv tuần 4. Các bài đọc: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38.

Lễ vọng Chúa Giáng Sinh. Lễ trọng (màu trắng). Các bài đọc: Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25.

Các bài đọc lễ đêm: Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.

Ngày 25 tháng 12

Màu trắng. Thứ 2, ngày 1 Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Lễ Trọng Mừng Chúa Giáng Sinh. Kiêng việc xác. Lễ cho giáo dân.

Các bài đọc lễ rạng đông: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.

Các bài đọc lễ ban ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 hoặc 1,1-5.9-14.

Ngày 26 tháng 12

Màu đỏ. Thứ 3. Ngày 2 Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Các bài đọc: Cv 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22. Lễ kính Thánh Stêphanô, tử đạo tiên khởi.

Ngày 27 tháng 12

Màu trắng. Thứ 4. Ngày 3 Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Các bài đọc: 1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8. Lễ kính Thánh Gioan, Tông đồ, tác giả sách Tin Mừng.

Ngày 28 tháng 12

Màu đỏ. Thứ 5. Ngày 4 Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Các bài đọc: 1Ga 1,5-2,2; Mt 2,13-18. Lễ kính các Thánh Anh Hài, tử đạo.

Ngày 29 tháng 12

Màu trắng. Thứ 6. Ngày 5 Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Các bài đọc: 1Ga 2,3-11; Lc 2,22-35. Thánh Tôma Beckét, Giám mục, tử đạo.

Ngày 30 tháng 12

Màu trắng. Thứ 7. Ngày 6 Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Các bài đọc: 1Ga 2,12-17; Lc 2,36-40.

Ngày 31 tháng 12 Chúa Nhật

Màu trắng. Chúa Nhật 2 Giáng Sinh. Ngày 7 Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Lễ Thánh Gia Thất. Các bài đọc: St 15,1-6; 21,1-3; Dt 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40.

5/5 - (10 bình chọn Bình chọn)
CHIA SẺ BÀI VIẾT             

Bài viết liên quan cùng thể loại

Trả lời

Các nội dung khác cùng chủ đề

Các bài viết về Cây Cảnh - Làm vườnCách để cây mai vàng ra hoa đúng dịp tết

Cách để cây mai vàng ra hoa đúng dịp tết

Cách để cây mai vàng ra hoa vào đúng tết cổ truyền bao gồm các bước: cắt tỉa cành, bón […]

Chiết cành hoa giấy