Đi về nhà Chúa – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát

Bài hát Đi về nhà Chúa được sáng tác bởi Trầm Hương, FMSR và được Linh mục Dao Kim hòa âm. Được thể hiện bởi Hợp xướng Mân Côi. Nghethanhca.com giới thiệu ca khúc Đi về nhà Chúa Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát.

Nội dung có thể phù hợp với bạn: Những phương pháp giâm cành hoa hồng

Lời bài hát Đi về nhà Chúa Lyrics

Phân khúc

1/ Đi về nhà Chúa tim con reo hoan lạc Chúa ơi! Đi về nhà Chúa ôi bao nhiêu mến thương ngập trời.

2/ Đi về nhà Chúa như dân xưa đi về thánh đô. Đi về nhà Chúa tâm tư con đã bao đợi chờ.

3/ Đi về nhà Chúa dâng muôn câu cảm tạ chúc khen. Đi về nhà Chúa dâng lên Cha trái tim mọn hèn.

4/ Đi về nhà Chúa con xin tri ân Ngài Chúa ơi! Với triều thần thánh con ca danh Chúa ôi tuyệt vời.

Nội dung có thể bạn quan tâm: Cách tìm mua hoa giấy ngũ sắc

Điệp khúc

1/ Lạy Chúa! Đi về nhà Chúa tim con reo hoan lạc Chúa ơi! Đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa ôi bao nhiêu mến thương ngập trời.

Lạy Chúa! Đi về nhà Chúa tim con hoan lạc, tim con hoan lạc vô bờ. Về nhà Chúa ôi bao nhiêu mến thương, mến thương ngập trời.

2/ Lạy Chúa! Đi về nhà Chúa như dân xưa đi về thánh đô. Đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa tâm tư con đã bao đời chờ.

Lạy Chúa! Đi về nhà Chúa như dân đi về, như dân đi về quê nhà. Về nhà Chúa tâm tư con đã bao, đã bao mong chờ.

3/ Lạy Chúa! Đi về nhà Chúa dâng muôn câu cảm tạ chúc khen. Đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa dâng lên Cha trái tim mọn hèn.

Lạy Chúa! Đi về nhà Chúa dâng caau cảm tạ, dâng câu cảm tạ muôn đời. Về nhà Chúa dâng lên Cha trái tim, trái tim mọn hèn.

4/ Lạy Chúa! Đi về nhà Chúa con xin tri ân Ngài Chúa ơi! Đi về nhà Chúa, với triều thần thánh con ca danh Chúa ôi tuyệt vời.

Lạy Chúa! Đi về nhà Chúa con tri ân Ngài, con tri ân Ngài trọn đời. Triều thần thánh con ca danh Chúa ôi, Chúa ôi tuyệt vời.

Nội dung về trồng cây hoa hồng làm cây cảnh: Phân bón cho Hoa Hồng

Đi về nhà Chúa pdf

Sheet nhạc ca khúc Đi về nhà Chúa pdf | Tải Pdf

Nội dung có thể bạn quan tâm: Làm cây mini để bàn với cây linh sam

5/5 - (2 bình chọn Bình chọn)Trả lời