Tổng Giáo phận Tp.HCM Tuyển sinh lớp tìm hiểu ơn Thiên Triệu niên khóa 2022 – 2023

Ban Mục vụ Ơn gọi Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra thông báo về việc tuyển […]