Tổng Giáo phận Sài Gòn

Tổng Giáo phận Sài Gòn là chuyên mục Nghe Thánh Ca sẽ cập nhật các thông tin đến từ Tổng Giáo phận Sài Gòn, và những thông tin từ bên ngoài ảnh hưởng tới Tổng Giáo phận Sài Gòn.

No Content Available
Lịch phụng vụ tháng 6 (Nhấp vào ngày để xem lịch chi tiết)
CN

.

.

4

17

11

24

18

01/05

25

8

Thứ 2

.

.

5

18

12

25

19

2

26

9

Thứ 3

.

.

6

19

13

26

20

3

27

10

Thứ 4

.

.

7

20

14

27

21

4

28

11

Thứ 5

1

14/04

8

21

15

28

22

5

29

12

Thứ 6

2

15

9

22

16

29

23

6

30

13

Thứ 7

3

16

10

23

17

30

24

7

.

.

Trang Chủ | Nghe nhạc | Cây cảnh | Bài giảng hay | Magazine Coins