Giới thiệu Giáo phận Vĩnh Long

Giới thiệu Giáo phận Vĩnh Long là một giáo phận Công giáo Rôma Việt Nam. Giáo phận này có tòa […]