Giới thiệu Giáo phận Phú Cường

Giáo phận Phú Cường là một giáo phận Công giáo Rôma tại Việt Nam. Giáo phận Phú Cường rộng 9.543 km², bao gồm các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương (trừ thành phố Dĩ An), thị xã Bình Long, huyện Hớn Quản, Chơn Thành và Lộc Ninh, 1 phần huyện Bù Đốp của tỉnh Bình Phước, […]