Bổ nhiệm Giám mục Chính tòa giáo phận Hải Phòng

Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam thông báo vào ngày 19 tháng 03 năm 2022. Nội dung thư bổ nhiệm Tiểu sử Đức Giám mục Vinh-Sơn Nguyễn Văn Bản Nội dung thư bổ nhiệm Đức Thánh Cha Phanxicô […]