Ngắm Rằng Giáo Phận Hà Tĩnh – Vinh

Ngắm Rằng được các nhà truyền giáo sáng tác để chúng ta cùng nhau nhìn lại những sự thương khó […]


Giáo phận Hà Tĩnh thông báo truyền chức Linh Mục tháng 3 năm 2022

Vào ngày 24 tháng 3 năm 2022 Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh đã ra thông báo truyền […]


Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu Giáo Phận Hà Tĩnh

Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu được Linh Mục Nguyễn Tiến Dũng ngắm, lời ngắm và cung cách […]


Bí quyết để có một hôn nhân hạnh phúc

Hầu hết chúng ta khi tập tễnh bước vào tìm hiểu lẫn nhau để tiến tới một đám cưới, ít […]