Ngắm Rằng Giáo Phận Hà Tĩnh – Vinh Ngắm Rằng Giáo Phận Hà Tĩnh – Vinh Giáo phận Hà Tĩnh, Suy niệm » Thẻ:,

Ngắm Rằng được các nhà truyền giáo sáng tác để chúng ta cùng nhau nhìn lại những sự thương khó […]

Giáo phận Hà Tĩnh thông báo truyền chức Linh Mục tháng 3 năm 2022 Giáo phận Hà Tĩnh thông báo truyền chức Linh Mục tháng 3 năm 2022 Giáo phận Hà Tĩnh »

Vào ngày 24 tháng 3 năm 2022 Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh đã ra thông báo truyền […]

Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu Giáo Phận Hà Tĩnh Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu Giáo Phận Hà Tĩnh Giáo phận Hà Tĩnh » Thẻ:,

Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu được Linh Mục Nguyễn Tiến Dũng ngắm, lời ngắm và cung cách […]

Bí quyết để có một hôn nhân hạnh phúc Bí quyết để có một hôn nhân hạnh phúc Giáo phận Hà Tĩnh » Thẻ:, , ,

Hầu hết chúng ta khi tập tễnh bước vào tìm hiểu lẫn nhau để tiến tới một đám cưới, ít […]