Tóm tắt cuộc đời Thánh Đa Minh – Mp3

Thánh Đa Minh sinh năm 1170 tại nước Tây Ban Nha. Từ khi có trí khôn, Thánh Đa Minh đã hướng trọn tâm hồn mình về Chúa. Tuổi thơ của Ngài trong trắng và đạo hạnh như các thiên thần. Tại Đại học Palencia, Ngài là một sinh viên xuất sắc. 25 tuổi, ngài trở […]