Dòng dõi chính nhân TV 23 – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Dòng dõi chính nhân TV 23 – PDF, mp3, lyrics lời bài hát Thánh Vịnh - Đáp Ca » Thẻ:,

Dòng dõi chính nhân được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Hồng Nhung thể hiện. Nghe ca khúc, tải […]

Đáp ca Chúa nhật Truyền giáo Tv 18a – Vinh quang Chúa Đáp ca Chúa nhật Truyền giáo Tv 18a – Vinh quang Chúa Thánh Vịnh - Đáp Ca » Thẻ:,

Đáp ca Chúa nhật Truyền giáo Tv 18a – Vinh quang Chúa sáng tác bởi Linh mục nhạc sĩ Bùi Ninh, Ca sĩ Thanh Tâm và Quang Thọ thể hiện. Nghe, tải PDF, mp3, lyrics – lời đáp ca.

Đáp ca Chúa nhật Truyền giáo Tv 116 – Báo Tin Mừng Đáp ca Chúa nhật Truyền giáo Tv 116 – Báo Tin Mừng Thánh Vịnh - Đáp Ca » Thẻ:, ,

Đáp ca Chúa nhật Truyền giáo Tv 116 – Báo Tin Mừng sáng tác bởi Linh mục nhạc sĩ Bùi Ninh, Ca sĩ Thanh Tâm và Quang Thọ thể hiện. Nghe, tải PDF, mp3, lyrics – lời đáp ca.

Đáp ca Chúa nhật Truyền giáo Tv 66 Đáp ca Chúa nhật Truyền giáo Tv 66 Thánh Vịnh - Đáp Ca » Thẻ:,

Đáp ca Chúa nhật Truyền giáo Tv 66 sáng tác bởi Linh mục nhạc sĩ Bùi Ninh, Ca sĩ Quang Thọ thể hiện. Nghe, tải PDF, mp3, lyrics – lời đáp ca.

Đáp ca CN 30 TNC TV 33 – Người nghèo kêu xin Đáp ca CN 30 TNC TV 33 – Người nghèo kêu xin Thánh Vịnh - Đáp Ca » Thẻ:,

Đáp ca CN 30 TNC TV 33 – Người nghèo kêu xin sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Lệ […]

Đáp ca Chúa Nhật 29 Thường Niên năm C – TV 120 – Ơn phù trợ Đáp ca Chúa Nhật 29 Thường Niên năm C – TV 120 – Ơn phù trợ Thánh Vịnh - Đáp Ca » Thẻ:,

Đáp ca Chúa Nhật 29 Thường Niên năm C – TV 120 được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, […]

Đáp ca Chúa nhật 28 thường niên năm C – Chúa biểu dương TV 97 Đáp ca Chúa nhật 28 thường niên năm C – Chúa biểu dương TV 97 Thánh Vịnh - Đáp Ca » Thẻ:, ,

Đáp ca Chúa nhật 28 thường niên năm C- Chúa biểu dương TV 97 – Linh mục Bùi Ninh sáng […]

Hãy đến đây – Đáp ca Chúa nhật 27 Thường niên năm C Hãy đến đây – Đáp ca Chúa nhật 27 Thường niên năm C Thánh Vịnh - Đáp Ca » Thẻ:,

Đáp ca Chúa nhật 27 Thường niên năm C – Hãy đến đây – TV 94 – Lm Bùi Ninh, […]

Hãy ngợi khen Chúa – TV 145 Đáp ca Chúa Nhật 26 Thường Niên C Hãy ngợi khen Chúa – TV 145 Đáp ca Chúa Nhật 26 Thường Niên C Thánh Vịnh - Đáp Ca » Thẻ:, ,

Hãy ngợi khen Chúa được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Thanh Tâm và Việt Cường thể hiện. Nghe […]

Hãy tới hòa lời – TV 112 Đáp ca Chúa Nhật 25 Thường Niên C – Lm. Bùi Ninh Hãy tới hòa lời – TV 112 Đáp ca Chúa Nhật 25 Thường Niên C – Lm. Bùi Ninh Thánh Vịnh - Đáp Ca » Thẻ:, ,

Hãy tới hòa lời TV 112 Đáp ca Chúa Nhật 25 Thường Niên C – Lm. Bùi Ninh, Thanh Tâm […]