Vào Thánh Điện – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Vào Thánh Điện – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Nhập Lễ » Thẻ:,

Vào Thánh Điện được sáng tác bởi Đạo Tử, Tốp ca thể hiện. Nghe nhạc cùng Nghethanhca.com. Tải Pdf, Mp3, […]

Hân hoan tiến vào – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Hân hoan tiến vào – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Nhập Lễ » Thẻ:,

Hân hoan tiến vào được sáng tác bởi Linh mục Bạch Vân, Tốp ca Nam thể hiện. Nghe nhạc cùng […]

Con sẽ bước lên bàn thờ – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Con sẽ bước lên bàn thờ – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Nhập Lễ » Thẻ:, ,

Con sẽ bước lên bàn thờ được sáng tác bởi Hoàng Ngô và Hoàng Phúc, Hoàng Oanh thể hiện. Nghe […]

Về bên Chúa – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Về bên Chúa – Pdf, mp3, lyrics – lời bài hát Nhập Lễ » Thẻ:,

Về bên Chúa được sáng tác bởi Linh mục Nguyễn Duy, Ca đoàn Viễn Xứ thể hiện. Nghe nhạc. Tải […]

Về nhà Cha | Pdf, mp3, lyrics – Lời bài hát Về nhà Cha | Pdf, mp3, lyrics – Lời bài hát Nhập Lễ » Thẻ:, ,

Về nhà Cha được sáng tác bởi Linh mục Thái Nguyên, Hồng Huệ và Đức Huy thể hiện. Nghe nhạc […]

Một người quản gia – Pdf, Mp3, Lyrics – Lời bài hát Một người quản gia – Pdf, Mp3, Lyrics – Lời bài hát Nhập Lễ » Thẻ:, ,

Một người quản gia được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Thanh Tâm và Quang Thọ thể hiện. Nghe […]

Nhịp nhàng từng bước – Pdf, Mp3, Lyrics – lời bài hát Nhịp nhàng từng bước – Pdf, Mp3, Lyrics – lời bài hát Nhập Lễ » Thẻ:,

Nhịp nhàng từng bước được sáng tác bởi Ngọc Linh, Sr Kim Lan thể hiện. Nghe nhạc cùng nghethanhca.com và […]

Về nhà Chúa – Khổng Vĩnh Thành Về nhà Chúa – Khổng Vĩnh Thành Nhập Lễ » Thẻ:, ,

Về nhà Chúa – sáng tác: Khổng Vĩnh Thành – Lời: Xuân Thu, thể hiện: Ca đoàn Sao Mai. Nghe […]

Tiệc Thánh nhiệm mầu Tiệc Thánh nhiệm mầu Nhập Lễ » Thẻ:, , , ,

Tiệc Thánh nhiệm mầu – sáng tác: sr. Trầm Hương, thể hiện: nhóm Hoa Giấy, Diệu Hiền, Tam Ca Doremi, […]

Bài ca chúc tụng Bài ca chúc tụng Nhập Lễ » Thẻ:, , ,

Bài ca chúc tụng – sáng tác: sr. Trầm Hương, thể hiện: Tam Ca Mây Trắng, Hoàng Sa, Thái Đào. […]

Ca lên đi 1 – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Ca lên đi 1 – Pdf, mp3,   lyrics lời bài hát Nhập Lễ » Thẻ:,

Bài hát Ca lên đi 1 được sáng tác bởi Linh mục Kim Long, được thể hiện bởi Ca đoàn […]

Lên Đền Thánh Chúa – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Lên Đền Thánh Chúa – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Nhập Lễ » Thẻ:,

Bài hát Lên Đền Thánh Chúa được sáng tác bởi Sr. Trầm Hương, FMSR. Được thể hiện bởi Hợp xướng […]

Về nơi đây – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Về nơi đây – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Nhập Lễ » Thẻ:, ,

Bài hát Về nơi đây được sáng tác bởi Linh mục Nguyễn Duy. Được thể hiện bởi Trần Ngọc và […]

Đi về nhà Chúa – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Đi về nhà Chúa – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Nhập Lễ » Thẻ:, ,

Bài hát Đi về nhà Chúa được sáng tác bởi Trầm Hương, FMSR và được Linh mục Dao Kim hòa […]

Lên Đền Thánh – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Lên Đền Thánh – Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát Nhập Lễ » Thẻ:, , , ,

Bài hát Lên Đền Thánh được sáng tác bởi Linh mục Thành Tâm, được thể hiện bởi Kim Cúc, Anh […]

Tôn vinh Đấng Sáng Tạo – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Tôn vinh Đấng Sáng Tạo – Pdf, mp3, lyrics lời bài hát Nhập Lễ » Thẻ:, , ,

Bài hát Tôn vinh Đấng Sáng Tạo được sáng tác bởi Viết Phương, được thể hiện bởi Nhóm BCM cùng […]